Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Teraz przewodniczy Erbud

2020-08-05 13:26 Monika Czechowska
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Autor: Getty Images Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - inicjatywa firm budowlanych mająca zmniejszyć liczbę wypadków na budowach - ma coraz więcej sygnatariuszy

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa firm budowlanych mająca zmniejszyć liczbę wypadków na budowach. Na początku w tym przedsięwzięciu uczestniczyło 7 największych firm budowlanych w Polsce, obecnie jest ich już 13 i i 3 członków zrzeszonych. Wspólne standardy dotyczące bhp obowiązują na wszystkich budowach prowadzonych przez sygnatariuszy, również wśród wszystkich podwykonawców. Sprawdź, jakie firmy przystąpiły do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i jakie standardy bezpiecznej pracy są wdrażane na budowach sygnatariuszy.

Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – silna grupa

Pod Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisało się w sierpniu 2010 siedem największych firm budowlanych w Polsce: Bilfinger Infrastructure (obecnie PORR), Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. To otwarte, niesformalizowane porozumienie, którego celem jest podnoszenie standardów bhp na budowie i zmniejszenie liczby wypadków w budownictwie. Do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w kolejnych latach przyłączyły się fimy Erbud, Karmar, Mota-Engil, Strabag, Unibep, 28 listopada 2019 do tego grona dołączył Eiffage Polska Budownictwo. Celem Porozumienia jest całkowite wyeliminowanie wypadków na wszystkich budowach prowadzonych przez jego sygnatariuszy.

– Bycie członkiem Porozumienia wiele dla nas znaczy, jest to idealne miejsce do dzielenia się najlepszymi praktykami i podejściem do bezpieczeństwa wśród profesjonalnych partnerów. To także możliwość skorzystania z doświadczenia najlepszych firm budowlanych – powiedział David Lebot, prezes zarządu Eiffage Polska Budownictwo, podczas uroczystego podpisania deklaracji, podobnie komentowali swoją  akcesję prezesi firm z dłuższym stażem w Porozumieniu. Ale nie ważne jak długo firma jest w Porozumieniu, wszystkie są zobowiązane przestrzegać tych samych standardów.

Przypomnijmy, że Porozumienie nie jest formalną organizacją, a wyłącznie inicjatywą największych generalnych wykonawców, którzy postawili sobie za cel poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Firmy te reprezentują wysokie standardy BHP na budowie, ale wciąż podwyższają sobie poprzeczkę i przede wszystkim chcą te standardy przenieść na swoich podwykonawców, bo to wypadków na budowie z udziałem ich pracowników jest najwięcej.   

Dzięki działaniom Porozumienia zmienia się świadomość pracowników, podwykonawcy zaczynają nie tylko rozumieć, ale również wdrażać nowe standardy, wzrasta kultura pracy na budowach, zaczyna funkcjonować planowanie i zarządzanie bezpieczeństwem pracy na konkretnych budowach.

Standardy BHP na budowie takie same dla wszystkich

Ustalono, że przewodniczenie Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie będzie przechodziło z firmy do firmy. Zaczęła Skanska, potem był Budimex, Warbud, Unibep, z początkiem 2020 roku prezydencję objął ERBUD. Sygnatariusze Porozumienia zdecydowali o stawianiu podwykonawcom identycznych wymagań odnośnie BHP na budowie.

Wypracowany został wspólny załącznik do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy". Oznacza to, że jeśli firma podwykonawcza chce współpracować z którymś z ośmiu generalnych wykonawców, podpisuje taki sam załącznik do umowy podwykonawczej. Dokument ten zobowiązuje podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto, nakłada na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP – zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy.

W ramach Porozumienia podpisane zostały także „Wytyczne do sporządzania IBWR”. Ocena ryzyka odnosi się do konkretnego zadania i wiąże z każdorazowym przygotowaniem Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. Pracownik ustala, jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaną pracą i jak zatem zrealizować ją bezpiecznie. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania podejmuje działania minimalizujące ryzyko. Postępy we wdrażaniu tego rozwiązania są monitorowane raz na 3 miesiące.
Członkom Porozumienia zależy też na zapewnieniu takiego samego poziomu szkoleń BHP dla pracowników i podwykonawców. Z tego powodu uchwalono wytyczne do przeprowadzenia szkoleń informacyjnych BHP, które są realizowane we wszystkich ośmiu firmach. Zostały zawarte w dokumencie pn. „Deklaracja szkoleń informacyjnych”.

Sygnatariusze Porozumienia zdecydowali też, że szkolenia okresowe dla pracowników będą prowadzone w oparciu o wspólne programy i takie same prezentacje. Każdy pracownik produkcyjny będzie przechodzić przez takie szkolenie raz do roku, a pracownik nadzoru raz na 3 lata. Podwykonawcy będą zachęcani do korzystania z takich samych szkoleń.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Autor: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Standardy bhp na budowie obowiązujące w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowało pakiet standardów bhp na budowie. Oto ich alfabetyczny wykaz:  

 • Awarie i katastrofy budowlane
 • Azbest (usuwanie azbestu)
 • Cięcie i spawanie metali
 • Dokumentacja podwykonawców
 • Dostęp i zabezpieczenie budów
 • Drabiny
 • Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie
 • Elektronarzędzia
 • Hakowy
 • IBWR
 • Instalacje i urządzenia
 • Kierowanie ruchem
 • Kontenery budowlane
 • Magazynowanie i składowanie
 • Maszyny do robót budowlanych
 • Maszyny do robót pomocniczych i wykończeniowych
 • Maszyny do robót ziemnych
 • Maszyny i urządzenia
 • Materiały niebezpieczne
 • Materiały promieniotwórcze i radioaktywne
 • Materiały szkodliwe, trucizny
 • Materiały wybuchowe do robót budowlanych
 • Modernizacje i rozbudowy
 • Montaż konstrukcji prefabrykowanych
 • Montaż konstrukcji stalowych
 • Montażowy sprzęt pomocniczy
 • Narzędzia
 • Narzędzia mechaniczne
 • Narzędzia ręczne
 • Nasypy
 • Niewybuchy, niewypały
 • Obróbka skrawaniem
 • Obudowy ścian, szalunki, zabezpieczenia
 • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Pomiary ochronne
 • Odzież i obuwie
 • Odzież, ochrony i zabezpieczenia, świadczenia socjalne
 • Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Organizacja ruchu na budowie liniowej
 • Organizacja ruchu na budowie zamkniętej
 • Organizacja ruchu w bazach sprzętu i wytwórniach mas bitumicznych
 • Osadniki, kraty
 • Osadzaki
 • Osobiste – sprzęt i ochrony indywidualne
 • Oświetlenie placu budowy
 • Oznakowanie i prowadzenie robót pod ruchem
 • Palowanie
 • Piaskowanie i malowanie
 • Pierwsza Pomoc – Apteczka
 • Pilarki łańcuchowe
 • Piły tarczowe
 • Plac budowy
 • Plan BIOZ
 • Plan ewakuacji, instrukcje awaryjne
 • Planowanie BHP
 • Podesty ruchome
 • Podwykonawcy i dostawcy
 • Polecenia na prace, kwalifikacje, uprawnienia
 • Pomieszczenia i zaplecza higieniczno-sanitarne
 • Pomosty robocze
 • Porządki
 • Posiłki profilaktyczne, napoje
 • Pożary, ochrona przeciwpożarowa
 • Praca w warunkach zimowych
 • Prace montażowe
 • Prace na wysokości
 • Prace na wysokości – wymagania ogólne
 • Prace pod ruchem
 • Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
 • Prace rozbiórkowe i demontaże
 • Prace specjalistyczne
 • Prace szczególnie niebezpieczne
 • Prace tymczasowe
 • Prace tymczasowe i rozbiórkowe
 • Prace w czynnych zakładach
 • Prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych
 • Prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych
 • Prace ziemne
 • Przeglądy i naprawy
 • Przygotowanie budowy pod względem BHP
 • Punkt pierwszej pomocy
 • Remonty i usuwanie usterek
 • Remonty, przeglądy i naprawy maszyn
 • Roboty betoniarskie i zbrojarskie
 • Roboty branżowe
 • Roboty ciesielskie i stolarskie
 • Roboty dekarskie i izolacyjne
 • Roboty drogowe
 • Roboty fundamentowe
 • Roboty hydroinżynieryjne
 • Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe
 • Roboty kanalizacyjne
 • Roboty kolejowe i na torowiskach
 • Roboty malarskie
 • Roboty mostowe
 • Roboty murarskie i tynkarskie
 • Roboty na dachach
 • Roboty na dużych wysokościach, wieżach, masztach
 • Roboty na wodzie, z wody oraz w kesonach
 • Roboty posadzkarskie i okładzinowe
 • Roboty szklarskie
 • Roboty w kanałach, studniach, studzienkach
 • Roboty w zbiornikach i komorach
 • Roboty wiertnicze i cementacyjne
 • Rozdzielnice budowlane RB, przewody zasilające i kable
 • Rusztowania
 • System pierwszej pomocy
 • Sytuacje awaryjne i niebezpieczne
 • Szalowanie balkonów plus katalog dobrych praktyk
 • Ściany szczelinowe, ścianki szczelne
 • Transport ręczny i mechaniczny
 • Układanie mas bitumicznych
 • Uzgodnienia i pozwolenia na roboty w czynnych zakładach
 • Wykopy, doły, rowy
 • Wymagania BHP na budowie
 • Wypadki, incydenty i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
 • Wytwórnie mas bitumicznych i betoniarnie
 • Zagospodarowanie placu budowy - plan
 • Zawiesia budowlane
 • Zbiorowe – bariery ochronne (balustrady)
 • Zbiorowe – pokrycia otworów
 • Zbiorowe – siatki bezpieczeństwa
 • Znaki i sygnały bezpieczeństwa. Hakowi i sygnaliści
 • Żurawie, żurawiki, dźwigi, windy, suwnice

Więcej o działalności Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie na  www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej