BHP na budowie. IBWR obligatoryjne dla wszystkich podwykonawców firm z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

2018-04-12 10:28
Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości
Autor: brak danych

Z bhp na budowie jest lepiej, ale do ideału daleko, wypadek na budowie to wciąż codzienność. Jak podał GUS, w roku 2017 według oficjalnych statystyk, w wypadkach na budowach poszkodowanych zostało 5390 osób, w tym 58 było śmiertelnych i 100 ciężkich.  Zmniejszenie liczby wypadków na budowach jest misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Już 12 największych firm budowlanych jest sygnatariuszami tego porozumienia i m.in. za sprawą Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) będą one egzekwować, również wśród swoich podwykonawców, odpowiednie standardy bhp.

Bhp, czyli bezpieczeństwo pracy w budownictwie

Nie zmienia się, że najwięcej wypadków było i nadal jest związanych z pracą na wysokości, szczególnie na rusztowaniach.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zawarło na początku siedem największych na rynku polskim firm budowlanych: Bilfinger Infrastructure (obecnie PORR), Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska oraz Warbud. Z czasem dołączyły do nich firmy Erbud, Karmar, Mota-Engil, Strabag i Unibep. W tych firmach standardy bhp na budowie są wysokie i na placach budów z winy pracowników tych firm wypadków jest niewiele. Problem leży po stronie ich podwykonawców, wśród których z bhp na budowie różnie bywa. I temu Porozumienie chce się przeciwstawić, a „siłę rażenia” ma dużą. Sygnatariusze Porozumienia realizują łącznie tysiące inwestycji. Narzędziem do ustawienia bhp na budowie na odpowiednim poziomie jest wspólna dla wszystkich sygnatariuszy Porozumienia - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), obowiązująca na wszystkich placach budów prowadzonych przez sygnatariuszy. .

Praca na wysokości
Autor: PIP Praca na wysokości, to m.in. monter rusztowań
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Autor: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Standardy bhp na budowach firm Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

BHP na budowie: IBWR jednakowe i obowiązkowe  

Wszyscy podwykonawcy, którzy będą chcieli współpracować przy inwestycjach realizowanych przez firmy  ), Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex Mostostal, PORR, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud, są obligatoryjnie zobowiązani do spełnienia wymogów Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót to dokument, który wykonawca określonych robót musi opracować przed przystąpieniem do pracy. IBWR wymusza bowiem analizę zadania i związanych z nim ryzyk. Wynikiem tego ma być określenie rozwiązań jakie można zastosować by zagrożenia wyeliminować. Idea IBWR jest bowiem taka – przeanalizować wcześniej zadanie pod kątem bezpieczeństwa pracy, jakości czy logistyki, bo wcześniejsza identyfikacja zagrożeń to skuteczniejsze zapobieganie i kontrola nad tymi obszarami.
W opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót powinien być zaangażowany cały zespół realizacyjny, w tym również pracownicy produkcyjni, którzy wykonując dane zadanie są najlepszą stroną do konsultacji i wyrażania opinii. Jak wynika z analiz przyczyn, do wypadku na budowie dochodzi najczęściej z powodu tego, że pracownicy nie zostali zapoznani (nie zdawali sobie sprawy) z zagrożeń, jakie mogą wystąpić na ich stanowiskach. Dlatego zgodnie ze wspólnymi wytycznymi sygnatariuszy Porozumienia na rzecz bhp i z zapisami IBWR, takie informacje powinny być przekazywane pracownikom zanim przystąpią do pracy. A co do wspomnianych „Wytycznych do sporządzania IBWR”, to dokument ten ujednolica zakres informacji znajdujących się we wzorach Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót obowiązujących na budowach każdego z sygnatariuszy Porozumienia. IBWR wykonywana jest w celu poinformowania pracowników o występujących zagrożeniach i bezpiecznym sposobie wykonania prac, na podstawie sporządzonej oceny ryzyka dla zadania. Wykonanie tego dokumentu i zapoznanie z nim wszystkich pracowników wykonujących daną pracę przed rozpoczęciem robót jest obowiązkowe. Obligatoryjne IBWR na budowach obowiązuje od 1 stycznia 2013.
Opracowano na podstawie wytycznych dwa formularze IBWR (w wersji tabelarycznej i otwartej), które będą preferowane na budowach prowadzonych przez firmy Porozumienia. Trzeba jeszcze dodać, że Porozumienie nie ma formalnej struktury i pozostaje otwarte dla kolejnych firm, które będą chciały podnosić i propagować odpowiednie standardy z obszaru bhp.

Więcej na www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej