Wypadki na budowie. W 2018 mniej wypadków na budowie i ofiar śmiertelnych. Tydzień bezpieczeństwa na budowach 13-19 maja 2019

2019-04-16 15:31 CzeM
Wypadek na budowie
Autor: Thinkstock

Wypadki na budowie to, niestety, wciąż niechlubna statystyka. Dziennie dochodzi do kilkunastu takich zdarzeń. Część z nich nie trafia do oficjalnych rejestrów. Ale poprawia się. W roku 2018 GUS odnotował w budownictwie mniej wypadków, również tych ciężkich i śmiertelnych było nieco mniej. Niby rośnie świadomość zagrożenia wśród pracodawców, jak i pracowników, jednak czynnik ludzki wciąż zawodzi i jest przyczyną większości wypadków na budowach.

Liczbę wypadków na budowach można tłumaczyć intensywnością prowadzonych inwestycji – jakby się nie budowało to tylu wypadków by nie było. Jednak nie ma żadnego wytłumaczenia dla wypadków, do których by nie doszło, gdyby były przestrzegane zasady bhp na budowie, gdyby pracodawcy nie oszczędzali na środkach ochrony, a pracownicy nie lekceważyli bezpieczeństwa na swoich stanowiskach pracy.

Wypadki na budowie – jak mają się na tle ogólnych statystyk?

Wypadki na budowie oficjalnie zgłasza się na formularzu „Z-KW Statystyczna karta wypadku”, ale nie jest tajemnicą, że wiele wypadków na budowach jest ukrywanych przez pracodawców lub samych pracowników. W roku 2018 oficjalnie zgłoszonych i odnotowanych przez GUS wypadków na budowach było 5247 (5390 w 2017, 5468 w 2018), w tym śmiertelnych 48 (58 w 2018, 51 w 2018) i klasyfikowanych jako ciężkich 84 (100 w 2018, 70 w 2017).

Ciężki wypadek przy pracy to uszkodzenie ciała naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (np. utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczych lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia).

Wszystkie te wypadki przełożyły się na 240 257 dni zwolnień, czyli ponad 46 dni na osobę. Oficjalna statystyka wypadków na budowach jest lepsza, ale to wciąż dużo. Budownictwo jest liderem w wypadkach śmiertelnych. Na drugim miejscu z 45 ofiarami jest przetwórstwo przemysłowe, ale na tle wszystkich wypadków w tej branży – 28 669, to niewielki odsetek. Trzeci jest transport i gospodarka magazynowa (33 wypadki śmiertelne na 6885 wszystkich).

Dla porządku dodajmy, że w całej gospodarce w 2018 roku doszło do 84 304 wypadków przy pracy (88 330 w 2017). W tej liczbie wypadków ciężkich było 517 (rok wcześniej 661) i 209 śmiertelnych (269 w 2017). Z tytułu wypadków pracownicy byli niezdolni do pracy łącznie przez 2 996 215 dni, średnia zwolnienia wyniosła prawie 36 dni. 

Wypadek na budowie miejsce urazu
Autor: GUS Wypadek na budowie - najczęstsze urazy

Przyczyna ponad 60% wypadków (w tym w budownictwie) to według GUS nieprawidłowe zachowanie się pracowników, na drugim miejscu jest „niewłaściwy stan czynnika technicznego” oraz zła organizacja pracy. Dominująca grupą wydarzeń powodujących urazy, według terminologii GUS, jest zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (co należy interpretować m.in. jako upadek z wysokości).

Przyczyny wypadków przy pracy w 2018 roku
Autor: GUS Przyczyny wypadków przy pracy w 2018 roku

Zero wypadków na budowie...

Taki jest plan Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, pod którym w sierpniu 2010 podpisało się siedem największych firm budowlanych w Polsce: Bilfinger Infrastructure (obecnie Porr), Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. Do tego grona z czasem dołączyły firmy Erbud, Karmar, Mota-Engil, Strabag oraz Unibep, a 13 lutego 2019 oficjalnie do Porozumienia po rocznym okresie kandydackim zostały przyjęte firmy MCKB i NDI. W marcu 2018 sprawowanie prezydencji w Porozumieniu przejął Unibep, którą po dwóch latach przekazał Warbud (przywództwo w Porozumieniu jest kadencyjne i trwa dwa lata, liderami były również firmy Skanska oraz Budimex).     

– Możemy być dumni z naszej pracy, ale wiele jest jeszcze przed nami. Nieustannie musimy pracować nad poprawą bezpieczeństwa w naszych spółkach, współpracować w tym obszarze z inwestorami, oddziaływać i uczyć dobrych praktyk podwykonawców. Musimy tworzyć koalicje, by na budowach było coraz mniej wypadków, w tym wypadków śmiertelnych – powiedział Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA, przekazując prezydencję firmie Unibep.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Autor: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Warbud (prezes Jerzy Werle z prawej) przekazuje prezydencję firmie Unibep (Leszkowi Gołąbieckiemu, prezesowi zarządu Unibep)

– Naszym celem jest „Zero wypadków” – przypomniał prezes Warbudu.
Celem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest zmniejszenie liczby wypadków na budowach, a narzędziem dla jego realizacji są wspólne standardy dotyczące bhp na budowie, które obowiązują na wszystkich budowach prowadzonych przez sygnatariuszy. Ważnym ogniwem tego przedsięwzięcia są podwykonawcy, którzy o ile nie zgadzają się na zalecane standardy bezpiecznej pracy, nie mogą z tymi firmami współpracować. Jest to rodzaj wymuszenia, ale w dobrej sprawie, bo to właśnie pracownicy podwykonawców są przede wszystkim ofiarami wypadków na budowach. Ale trzeba dodać, że wraz z obowiązkowymi standardami bhp na budowie, sygnatariusze Porozumienia wspierają swoich podwykonawców merytorycznie i sprzętowo.

Żeby nie być gołosłownym, tylko za prezydencji Warbudu zrealizowano następujące projekty:
• Księga Standarów dla prac szczególnie niebezpiecznych (120 standardów), dostępna zarówno dla członków Porozumienia, jak i dla wszystkich podwykonawców;
• dwie edycje bezpłatnych szkoleń okresowych dla małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z ZUS, które   objęły swoim zasięgiem 16 województw;
• aplikacja powypadkowa mająca na celu uzyskanie jednolitych danych o wypadkach oraz ich systemową analizę;
• projekt wspólnego standardu Porozumienia i Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań dot. odbioru i eksploatacji rusztowań;
• nowa wersja wspólnego dla wszystkich sygnatariuszy dokumentu Ocena ryzyka & Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót;
• organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa, w którym co roku bierze udział ponad 30 000 pracowników.

W roku 2019 Tydzień Bezpieczeństwa na budowach, który od sześciu kilku lat organizowany jest we wszystkich firmach należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, odbędzie się od 13 do 19 maja.

– Poprzeczka bycia liderem Porozumienia została zawieszona wysoko. Jednak głęboko wierzę w to, że razem, tak jak dotychczas, będziemy pracować na rzecz podniesienia kultury bhp w branży budowlanej. Od nas wszystkich zależy – na każdym szczeblu – byśmy pracowali w coraz bezpieczniejszej branży. Ale musimy wykonać mnóstwo pracy – zarówno wewnątrz naszych firm, jak też w otoczeniu branży budowlanej. Liczę na współpracę i pomoc – powiedział Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA, przejmując przewodnictwo w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej