Wypadki na budowie w 2022. GUS opublikował dane za I półrocze

2022-09-15 11:28
wypadki na budowie
Autor: Thinkstock Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące wypadków na budowach za I połowę 2022 roku. Ilość poszkodowanych w wypadkach przy pracy w całej gospodarce wzrosła o 2,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak na tym tle wypada budownictwo?

Wypadki na budowie to, niestety, wciąż niechlubna statystyka. Dziennie dochodzi do kilkunastu takich zdarzeń. Część z nich nie trafia do oficjalnych rejestrów. W I półroczu 2022 GUS odnotował w budownictwie praktycznie tyle samo wypadków niż rok wcześniej, ale liczba ofiar śmiertelnych stawia budownictwo na pozycji lidera.

Niechlubna czołówka najbardziej niebezpiecznych branż nie zmienia się już od wielu lat. Biorąc pod uwagę skutki wypadków, a tym samym liczbę zdarzeń śmiertelnych, przodują budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. Dane GUS za pierwsze półrocze nie pozostawiają złudzeń, tylko w tych 3 obszarach gospodarki doszło w pierwszych 6 miesiącach br. do 47 wypadków śmiertelnych, co stanowiło aż 66% wszystkich dla całej gospodarki.

Wypadki na budowach w 2022

Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2022 roku poszkodowanych w wypadkach na budowie zostało 1581 osób. W ich wyniku śmierć poniosło 21 pracowników. Dla porównania rok temu te liczby wynosiły - 1584 poszkodowanych w wypadkach i 19 ofiar śmiertelnych.

Z tytułu wypadków przy pracy pracownicy przebywali ogółem 63 816 dni na zwolnieniach lekarskich (średnio na osobę - 40,8 dni). Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy stawia budownictwo w I półroczu 2022 na pierwszym miejscu w całej gospodarce. W przetwórstwie przemysłowym było 16 ofiar, transporcie i gospodarce magazynowej -10.       

Dla porządku dodajmy, że w całej gospodarce doszło w I półroczu 2022 27 900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 2,6% więcej niż w I półroczu 2021. W ich wyniku śmierć poniosło 71 osób, a ciężkie obrażenia odniosło 133.

Liczbę wypadków na budowach można tłumaczyć intensywnością prowadzonych inwestycji – jakby się nie budowało, to tylu wypadków by nie było. Jednak nie ma żadnego wytłumaczenia dla wypadków, do których by nie doszło, gdyby były przestrzegane zasady bhp na budowie, gdyby pracodawcy nie oszczędzali na środkach ochrony, a pracownicy nie lekceważyli bezpieczeństwa na swoich stanowiskach pracy.

Przyczyny wypadków przy pracy w roku 2020
Autor: GUS Przyczyny wypadków przy pracy

Przyczyna ponad 60% wypadków (w tym w budownictwie) to według GUS nieprawidłowe zachowanie się pracowników, na drugim miejscu jest „niewłaściwy stan czynnika technicznego” oraz zła organizacja pracy. Dominująca grupą wydarzeń powodujących urazy, według terminologii GUS, jest zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (co należy interpretować m.in. jako upadek z wysokości).

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny jasno pokazują, że najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy od wielu lat pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Nie inaczej było w I połowie tego roku, w której odsetek ten wyniósł 61,1%. Jeśli dołożymy do tego niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika, da nam to przyczynę prawie 70 % wszystkich wypadków. Nie ma zatem wątpliwości, że to na tym polu właściciele firm budowlanych mają najwięcej do zrobienia w kwestii poprawy bezpieczeństwa. Obowiązkowe szkolenie BHP oraz prawidłowo prowadzony instruktaż stanowiskowy to niepodważalny obowiązek każdego pracodawcy. Jak pokazują jednak statystki, to nie wystarcza. W sektorach takich jak budownictwo czy gospodarka magazynowa, gdzie często mamy do czynienia niebezpieczną pracą na wysokości, należy zwracać szczególną uwagę na ciągłą edukację pracowników, której celem jest uświadamianie im zagrożeń wynikających z wykonywanych zadań, komentuje dane GUS Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE, producenta drabin, podestów i rusztowań.

Ciężki wypadek przy pracy to uszkodzenie ciała naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (np. utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczych lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia).

Wypadek na budowie miejsce urazu
Autor: GUS Wypadek na budowie - najczęstsze urazy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej