Aukcja udziałów spółki drogowo-mostowej

2011-01-28 10:42

Minister Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Zgłoszenia należy składać do 18 lutego 2011 r. Aukcja odbędzie się 23 lutego 2011 roku., o godzinie 10:00.

Sprzedaż dotyczy udziałów w liczbie 34 000 dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego firmy Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Cena wywoławcza pakietu 34 000 Udziałów wynosi 4 930 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza za jeden Udział wynosi 145,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych 00/100).
Więcej...

Profil spółki

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. zajmuję się budową i modernizacją dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz ulic, a także budową placów, parkingów i innych nawierzchni. Ponadto - produkuje grys z kamienia polnego oraz prowadzi sprzedaż masy bitumicznej i betonu. Dodatkowo spółka zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) oraz świadczy usługi z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (równiarki, spycharki, koparki, agregat sprężarkowy, piły do cięcia asfaltu itp.).
Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe posiada silną pozycję na rynku lokalnym, na którym skupia się jego działalność. Głównymi klientami spółki są zarządy dróg powiatowych i wojewódzkich oraz urzędy miast i gmin. Przy obecnym wyposażeniu sprzętowym moc produkcyjna spółki może osiągnąć przerób w wysokości maksymalnie kilkunastu milionów złotych. W ramach swoich założeń strategicznych spółka zamierza kontynuować produkcję dotychczasowego asortymentu przy ewentualnym rozszerzeniu terenu działania

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej