Rynek budowlany: rentowność firm budowlanych najniższa od 5 lat! Co czeka rynek budowlany?

2018-12-28 15:04 mawi
Plac budowy na terenie Stadionu Narodowego.
Autor: ad

Boom na rynku budowlanym w 2018 r. nie przekłada się na poprawę wyników finansowych firm budowlanych. Co gorsza, od 2 lat ich rentowność dramatycznie spada! Większość firm z niepokojem patrzy w przyszłość rynku budowlanego.

Dane GUS wskazują na dynamiczny rozwój rynku budowlanego. Po 10 miesiącach produkcja budowlana zrealizowana przez firmy zatrudniające powyżej 9 osób, była o blisko 18% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wydaje się, że na koniunkturę w budownictwie nie powinny narzekać zwłaszcza firmy budowlane, które specjalizują się w robotach inżynieryjnych, czyli m.in. drogowych i kolejowych.

Dobre prognozy dla rynku budowlanego, ale...

Firma badawcza SPECTIS ocenia w raporcie „Rynek budowlany w Polsce 2018-2025", że w 2018 r. polski rynek budowlany po raz pierwszy przekroczy poziom 200 mld zł. Ekspert rynku budowlanego SPECTIS Bartłomiej Sosna ocenia, że w ostatnich latach środek ciężkości branży budowlanej wyraźnie przesunął się z dużych grup budowlanych w kierunku mniejszych i bardziej wyspecjalizowanych podmiotów.

Problem jest jednak spiętrzenie robót budowlanych, które doprowadziło do gwałtownego wzrostu nie tylko cen robót budowlanych, a także cen materiałów budowlanych.

Rynek budowlany
Autor: SPECTIS

...spada rentowność na rynku budowlanym

Niestety, wskutek wzrostu kosztów gwałtownie spada rentowność w budownictwie. Co gorsza – według SPECTIS – w 2019 r. branża budowlana doświadczy dalszego wzrostu kosztów, m.in. w wyniku podwyższenia płacy minimalnej, rosnących cen paliw, a także energii elektrycznej.

Z najnowszego raportu miesięcznego Spectis – „Rynek budowlany w Polsce – grudzień 2018” wynika, że w III kw. 2018 r. zagregowany zysk netto 22 grup budowlanych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) wyniósł blisko 170 mln zł, wobec 162 mln zł zysku netto rok wcześniej. Bartłomiej Sosna zwraca jednak uwagę, że dodatni wynik finansowy nie świadczy o dobrej kondycji finansowej budownictwa, bo trzeci kwartał roku zazwyczaj jest dla branzy budowlanej najlepszy. Zdaniem analityka firmy SPECTIS, więcej o realnym stanie budownictwa mówi suma krocząca dla czterech ostatnich kwartałów. W okresie IV kw. 2017 - III kw. 2018 strata netto wyniosła 281 mln zł, wobec straty 288 mln zł kwartał wcześniej. W efekcie wskaźnik rentowności sprzedaży netto spadł do poziomu minus 1,2%.

– Wynik finansowy sektora jest ujemny już czwarty kwartał z rzędu. Jedyną dobrą wiadomością jest fakt, że strata analizowanej grupy nie pogłębiła się – komentuje Bartłomiej Sosna.

SPECTIS - rentowność spółek budowlanych
Autor: SPECTIS Link: Kliknij i powiększ infografikę

W SPECTIS podkreślają, że w obrębie szeroko rozumianego rynku budowlanego i nieruchomości, firmy wykonawcze są jedyną grupą, która notuje straty. Zyskowność pozostałych dwóch grup, czyli firm deweloperskich (25 przeanalizowanych firm) oraz dostawców materiałów i sprzętu (26 firm), utrzymuje się na stabilnym poziomie, choć w przypadku deweloperów już drugi kwartał z rzędu zaobserwowano niewielki spadek zyskowności.

W przeciwieństwie do dostawców czy deweloperów, firmy budowlane mają mniejsze możliwości przerzucenia rosnących kosztów na finalnego odbiorcę, czyli zleceniodawców. Zazwyczaj kończy się to odwołaniem prowadzonego przetargu – według różnych szacunków, nawet 15-20% przetargów na roboty budowlane procedowanych w 2018 r. zakończyło się unieważnieniem postępowania z powodu ofert przekraczających budżet zamawiającego.

Spectis - rentowność w budownictwie
Autor: SPECTIS Link: Kliknij i powiększ infografikę

Spośród firm wykonawczych z GPW w okresie I-III kw. 2018 r. na plus, jeśli chodzi o wynik finansowy netto, wyróżniała się jedynie grupa Budimex (blisko 231 mln zł, wobec 337 mln zł rok wcześniej). Stabilne zyski notują także Unibep, Instal Kraków, Dekpol i Mirbud, czyli grupy które poza działalnością budowlaną wykazują dużą aktywność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Na ujemną rentowność branży wykonawczej największy wpływ miały natomiast wyniki grup: Elektrobudowa, PBG, Mostostal Warszawa oraz Vistal Gdynia, czyli podmiotów, których główną specjalizacją są realizacje obiektów inżynieryjnych dla inwestorów publicznych.

– Problem gwałtownie rosnących kosztów i niedoszacowanych kontraktów powszechny jest we wszystkich segmentach rynku, poczynając od budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego, a kończąc na budownictwie infrastrukturalnym i energetycznym – podkreśla analityk SPECTIS.

Jaka przyszłość czeka rynek budowlany?

Z opublikowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) raportu „Budownictwo przyszłości. Pod lupą” wynika, że przedstawiciele branży budowlanej w Polsce lepiej postrzegają przeszłość rynku budowlanego, niż oceniają perspektywy jego rozwoju w przyszłości. O ile aż 57% firm budowlanych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) uważa, że sytuacja społeczno-gospodarcza w minionej dekadzie sprzyjała rozwojowi budownictwa, to już jedynie 37% wyraziło opinię, że będzie mu ona sprzyjać także w najbliższych 10 latach. Co ciekawe, najliczniej swoje obawy deklarowali przedstawiciele budownictwa inżynieryjnego – zdaniem 28% takich podmiotów nie będzie to dobry okres dla rynku budowlanego.

EFL - jak firmy oceniają przyszłość
Autor: EFL

W badaniu, zrealizowanym przez Ecorys Polska na zlecenie EFL na reprezentatywnej grupie 500 firm z branży budowlanej, najczęściej wskazywaną barierą przyszłego rozwoju rynku budowlanego jest niewystarczająca liczba wykwalifikowanej kadry. Na ten fakt wskazało 82% respondentów. Problemem jest także niska podaż pracowników produkcyjnych oraz rosnące płace w budownictwie.

Firmom podcinają także skrzydła skomplikowane procedury administracyjne (71% wskazań), brak środków własnych na inwestycje i rozwój (65%), niska dostępność terenów inwestycyjnych (45%) oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego (44%).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej