Skanska Central Europe koncentruje się na budowaniu rentowności a nie skali biznesu

2019-12-18 18:54
Skanska osiedle mieszkaniowe bez barier
Autor: Skanska Skanska tworzy budownictwo mieszkaniowe bez barier

Michal Jurka, prezes Skanska Central Europe, opowiada o zmianach struktury i nowej strategii firmy Skanska:

Czy zmiana strategii przyniosła oczekiwane rezultaty? Trudno nie zauważyć, że Skanska po wielu latach bycia firmą budowlaną nr 1 w Polsce, już od dwóch latach ustępuje miejsca innym… Czy to już będzie stały trend w strategii firmy?

Michal Jurka Skanska

Autor: Skanska

Michal Jurka, prezes Skanska Central Europe

- Strategia „Budujemy miasta”, którą Skanska SA konsekwentnie i z powodzeniem wdraża od początku 2018 roku, przynosi spodziewane rezultaty, a sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Koncentrujemy się na budowaniu rentowności, a nie skali biznesu i jest to jeden z kluczowych elementów wprowadzonej przez nas strategii.

Aby w jeszcze większym stopniu wzmocnić pozycję Skanska w Europie Środkowej, we wrześniu 2019 roku doszło do połączenia jednostek biznesowych Skanska Polska oraz Skanska Czechy i Słowacja. Tak powstała Skanska Central Europe (Skanska Europa Środkowa). Dzięki połączeniu jednostek biznesowych będziemy mogli w optymalny sposób wykorzystać doświadczenia zawodowe wszystkich zespołów Skanska w regionie, przy zachowaniu lokalnych struktur, kompetencji, zasobów i technologii.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości chciałbym wyjaśnić, że Skanska nie ma w planach przeprowadzenia transgranicznego łączenia spółek w rejonie Europy Środkowej. Lokalne podmioty, w tym Skanska SA, będą nadal aktywne na swoich rynkach. Skanska Central Europe to wewnątrzgrupowa jednostka biznesowa ułatwiająca zarządzanie operacjami budowlanymi Skanska w regionie Europy Środkowej. Jej utworzenie ułatwi raportowanie wyników i pozwoli na znalezienie synergii w celu podniesienia zyskowności działalności Skanska w regionie.

Czy rok 2019 Skanska zalicza do udanych? Jakie bariery polskiego rynku budowlanego są najbardziej dokuczliwe w działalności?

- Rok 2019 przyniósł Skanska oczekiwaną stabilizację i zgodne z oczekiwaniami wyniki, zarówno w zakresie finansowym, realizacji prowadzonych projektów, jak i wartości portfela zamówień. Jako barierę, która w równym stopniu wpłynęła na wszystkich generalnych wykonawców, warto wymienić liczne opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów publicznych oraz częste przekroczenia budżetów, wpływające na niestabilność postępowań przetargowych i konieczność ponownego ich ogłaszania. Niepokojące wieści docierały do firm budowlanych także z miejskich samorządów, które coraz częściej sygnalizują ograniczenia wydatków na inwestycje, w związku z mniejszymi wpływami do własnych budżetów.

Mijający rok upłynął również pod znakiem zmian w sektorze budowlanym. Jedną z najważniejszych była długo wyczekiwana nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Naszą szczególną uwagę zwróciło wprowadzenie klauzul niedozwolonych naruszających równowagę stron, nowe zasady waloryzacji oraz pojawienie się zupełnie nowej instytucji, jaką jest koncyliacja, czyli ugodowe załatwianie sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Cieszy fakt, że strony wreszcie będą mogły skorzystać z innych, bardziej efektywnych narzędzi do rozwiązywania sporów, które jak w każdej branży czasami się zdarzają.

Gorącym tematem, któremu uważnie przyglądaliśmy się przez cały rok, była waloryzacja zamówień publicznych. Po okresie impasu w rozmowach pomiędzy stronami z rynku, zaczęły wreszcie spływać pozytywne sygnały. Zauważamy, że waloryzacja kontraktów budowlanych jest już uwzględniana w kontraktach GDDKiA, PKP PLK oraz niektórych inwestorów samorządowych, w tym m.in. miasta stołecznego Warszawy. To ważny krok ze strony inwestorów, który cała branża powinna docenić i który pozwala spojrzeć na tę kwestię z pewną dozą optymizmu.

Najważniejsze założenia i cele na rok 2020?

- Cele Skanska SA pozostaną niezmienne, a ich spoiwem będzie pielęgnowanie wartości, będących podstawą każdego naszego działania. Mam tutaj na myśli troskę o życie i bezpieczeństwo, transparentną i etyczną działalność, dbałość o klienta i stawanie się coraz lepszym we wszystkim, co robimy. Zgodnie z tymi wartościami będziemy też rozwijać pracowników, zarówno tych doświadczonych jak i dopiero zaczynających karierę zawodową, aby upewnić ich w przekonaniu, że Skanska jest dla nich najlepszym pracodawcą.

W 2020 roku w dalszym ciągu będziemy również konsekwentnie realizować strategię „Budujemy miasta” i skupiać się na budowaniu rentowności, a nie skali biznesu. Naszym celem jest i będzie koncentracja biznesu w dużych aglomeracjach miejskich, większe zaangażowanie w realizację kompleksowych projektów oraz bliska współpraca z deweloperskimi spółkami Skanska. Będziemy stawiać na lokalizacje i segmenty rynku z potencjałem długoterminowego wzrostu – mieszkania, biura, obiekty przemysłowe, wyselekcjonowane projekty publiczne oraz inżynierię lądową w miastach. Swoją działalność, tak jak teraz, skupimy wokół siedmiu głównych miast Polski: Warszawy, Poznania, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Katowic. Skoncentrujemy się na kontraktach, które pozwolą nam wnieść wartość dodaną, zarówno dla partnerów biznesowych, jak i lokalnych społeczności. Celem Skanska Central Europe będzie również podtrzymanie statusu lidera i pioniera innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań w budownictwie oraz wykonawcy inwestycji przyjaznych rodzinom, dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami.

Czego trzeba życzyć budownictwu i firmom budowlanych w nadchodzącym roku? Jaki kierunek powinno obrać polskie budownictwo, by firmom budowlanym i związanym z budownictwem zapewnić lepsze warunki do działania?

- Wszystkim osobom, firmom, a także instytucjom zaangażowanym w działalność branży budowlanej w Polsce chciałbym życzyć przede wszystkim dobrego partnerstwa, efektywnej współpracy i umiejętności rozmowy, zwłaszcza na trudne i sporne tematy. Jestem przekonany, że to właśnie merytoryczny i wyważony dialog, z zachowaniem wzajemnego poszanowania poglądów, pozwoli nam wspólnie wypracowywać mądre kompromisy i dostosowywać przepisy do szybko zmieniających się realiów rynkowych.

Chciałbym i życzyłbym nam wszystkim, aby 2020 rok był także rekordowy pod względem bezpieczeństwa. Żadna, nawet najbardziej spektakularna i rentowna inwestycja nigdy nie może być ważniejsza niż standardy bezpieczeństwa na budowie i ludzkie zdrowie. Cała branża zrobiła w ostatnich latach wiele na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ale nie możemy zapominać, że wciąż czeka nas ciężka i niezwykle ważna praca u podstaw. Jeżeli uda nam się osiągnąć sukcesy we wspomnianych przeze mnie obszarach, a do tego dodamy solidny wypracowany zysk, rok 2020 z pewnością wszyscy będziemy mogli zaliczyć do bardzo udanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej