Koniunktura w budownictwie w czerwcu odrabia straty

2020-06-24 12:16 Monika Czechowska
obwodnica Niemodlina czerwiec 2020
Autor: GDDKiA Plac budowy obwodnicy Niemodlina w czerwcu 2020

Koniunktura w budownictwie z miesiąca na miesiąc odrabia gwałtowny spadek z kwietnia, ale wciąż jest to spory minus. Branża budowlana radzi sobie w trudnym czasie wciąż trwającej pandemii całkiem dobrze, gdzie nie spojrzeć na budowach praca toczy się w zasadzie normalnie i nic nie słychać o zakłóceniach powodowanych przez koronawirusa. Jakie to ma przełożenie na koniunkturę w budownictwie w czerwcu?

Koniunktura w budownictwie w kwietniu spadła o kilkadziesiąt punktów. Kwietniowy wskaźnik koniunktury odzwierciedlił już obecność koronawirusa w budownictwie i firmach budowlanych.

W marcu koniunktura w budownictwie już spadła poniżej zera na poziom -1,9 (w lutym było +0,1), ale kwietniowy spadek był spektakularny – minus 47,1. Dla porównania, w roku 2019 o tej porze wynosił on +8,9. W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie liczony przez GUS ukształtował się na poziomie minus 38,8, czyli poszybował prawie 10 punktów w górę. Dynamikę wzrostu budowlana koniunktura wykazała także w czerwcu – jej wartość wyniosła minus 25,9, a więc z miesiąca na miesiąc nastąpiła poprawa niemal o 13 punktów. Poprawę koniunktury sygnalizowało 8,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 34,5%. Przed miesiącem te proporcje wynosiły odpowiednio 6,4% i 45,2%, a zatem przybywa optymistycznych i znacznie ubywa pesymistycznych nastrojów w firmach budowlanych. To oznacza, że chociaż koronawirus nie zniknął i wciąż jest zagrożeniem z prognozowanym natężeniem zachorowań, to tak w życiu prywatnym jak i zawodowo nauczyliśmy się z nim funkcjonować. 

Poprawa nastrojów zaowocowała tym, że chociaż firmy budowlane przewidują ograniczanie zatrudnienia, to jednak ma być ono mniejsze niż to deklarowano w maju. Trzeba też odnotować, że opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną wolniej niż w ubiegłym miesiącu.

Koniunktura w budownictwie
Autor: GUS Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, czerwiec 2020

Odsetek firm budowlanych nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności w czerwcu ukształtował się na poziomie 4,7% (przed rokiem 8,6%), dla porównania – w maju było to odpowiednio 4,3% i  8,8%. Nadal na pierwszym miejscu barier utrzymuje się niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, nastąpiła w tym względzie niewielka poprawa z 70,5% w maju do 69,2% w czerwcu (rok wcześniej taką obawę zgłaszało tylko 28,1% w maju i 27% w czerwcu). Na barierę wysokich kosztów zatrudnienia wskazało w czerwcu 58,7% firm budowlanych (rok wcześniej 63,5%), w maju było to 60%. Na trudności wynikające z niedoborem wykwalifikowanych pracowników wskazało w czerwcu 30% firm, rok wcześniej ten odsetek wynosił 50,9%.

Bariery w działalności firm budowlanych
Autor: GUS Bariery w działalności firm budowlanych zgłoszone w maju 2020

Koniunktura w budownictwie a koronawirus

Do comiesięcznych ankiet o sytuację firm budowlanych, w kwietniu GUS dołączył odrębny pakiet pytań, które zatytułował: Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania. Ankiety nie powtórzono już w maju ani w czerwcu, ale i tak porównanie nastrojów firm budowlanych z marca i kwietnia 2020 oddają nastroje w budownictwie. Poniżej wyniki tej ankiety...

W związku z wystąpieniem pandemii „koronawirusa” i jej konsekwencjami prawdopodobnie doświadczyli (w marcu) i oczekują (w kwietniu) Państwo negatywnych skutków dla prowadzonej przez Państwa firmę działalności gospodarczej.

Czy były/będą one: marzec 2020 kwiecień 2020
nieznaczne 63,7 29,7
poważne 28,4 46,4
zagrażające stabilności firmy  7,9 23,9

Czy w związku z wystąpieniem pandemii „koronawirusa” wdrożyli Państwo (w marcu) i planują (w kwietniu) wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie jej negatywnych skutków dla Państwa firmy?

marzec 2020 kwiecień 2020
tak, nieznacznie wpływające na działalność 55,7 52,0
tak, silnie wpływające 15,8 34,8
nie podjęliśmy specjalnych działań 28,5 -
nie planujemy - 13,2

Proszę podać szacunkowo, jaki procent pracowników Państwa firmy (niezależnie od rodzaju umowy: o pracę, cywilnoprawna, pracowników samozatrudnionych, stażystów, agentów itp.) objęła (w marcu) i obejmie (w kwietniu) każda z poniższych sytuacji:

marzec 2020 kwiecień 2020
praca zdalna i zbliżone formy pracy 14,5 14,9
nieplanowane nieobecności z tytułu urlopów, opieki nad dziećmi, członkami rodziny 11,1 13,8
uwagi na kwarantannę lub inne ograniczenia 7,6 -
brak pracowników z uwagi na kwarantannę lub inne ograniczenia - 11,2

Jaka była (w marcu) i będzie (w kwietniu) szacunkowa (w procentach) zmiana zamówień na półprodukty, surowce, towary lub usługi itp. składanych przez Państwa firmę u dostawców?

marzec 2020 kwiecień 2020
zmiana -20,2 -30,7

Jaka była (w marcu) i będzie (w kwietniu) szacunkowa (w procentach) zmiana zamówień na półprodukty, surowce, towary lub usługi itp. składanych w Państwa firmie przez klientów?

marzec 2020 kwiecień 2020
zmiana -19,9 -28,6

Jakie są aktualne przewidywania, co do poziomu inwestycji Państwa firmy w 2020 w odniesieniu do pierwotnych zamierzeń z początku roku?

budownictwo zmiana -39,4

Czy Państwa firma doświadczyła (w marcu) i oczekuje (w kwietniu) pojawienia się zatorów płatniczych lub ich nasilenia?

marzec 2020 kwiecień 2020
tak, nieznacznych 41,5 33,8
tak, poważnych 22,2 38,3
tak, zagrażających stabilności firmy 4,1 12,1
nie doświadczyliśmy 32,2 -
nie oczekujemy - 15,8

GUS przeprowadził badanie w dniach od 1 do 10 kwietnia 2020.

Co wpływało na koniunkturę w budownictwie przed koronawirusem?

Przed koronawirusem firmy budowlane martwiły się nie tylko o przyszłe zamówienia, ale przede wszystkim o realizację inwestycji, na które już zostały podpisane umowy. Wiele firm przestało liczyć na interwencję państwa w sprawie waloryzacji umów i zamierza walczyć w sądach o wynagrodzenia kompensujące m.in. podwyżkę cen materiałów budowlanych. W ostatnim czasie pojawiły się także nowe nakazy prawne, które firmom budowlanym, według ich opinii, utrudnią działalność. Chodzi m.in o płatności w systemie split payment (mechanizm podzielonej płatności - MPP) czy podwyższenie płacy minimalnej w roku 2020. Na poniższy wykresie widać, jakie elementy składające się na działalność firmy budowlanej były do marca największymi barierami w ich rozwoju.

Firmy budowlane bariery działalności, luty 2020
Autor: GUS Bariery w działalności zgłaszane przez firmy budowlane, luty 2020

II kwartał jeszcze gorszy dla budownictwa?

Subindeks branżowy dla branży budowlanej na II kwartał br. wynosi tylko 30,9 pkt. Jest to wynik aż o 26,2 pkt. niższy niż kwartał wcześniej (źródło: Barometr EFL). Żadna branża w tym kwartale nie odnotowała tak wysokiego spadku. Najgorzej wypada sprzedaż. Niemal 2 na 3 firmy budowlane prognozują spadek zamówień od kwietnia do czerwca br., podczas gdy tylko nieco ponad 6% liczy na wzrost obrotów. To może przełożyć się na płynność finansową, której pogorszenia spodziewa się ponad połowa przedsiębiorstw. Również inwestycje staną w miejscu – ponad 43% zapytanych planuje mniej inwestować niż kwartał wcześniej, a więcej tylko 13%.

Barometr EFL dla branży budowlanej - prognoza na II kwartał 2020

Subindeks: 30,9 pkt. (-26,2 pkt. kw./kw.); najwyższy spadek wśród wszystkich 6 badanych sektorów.
Inwestycje: 43,5 prze% przedsiębiorców prognozuje zmniejszenie inwestycji; 13% prognozuje wzrost inwestycji.
Sprzedaż: 63,8% przedsiębiorców prognozuje zmniejszenie sprzedaży; 6,3% prognozuje wzrost sprzedaży.
Płynność finansowa: 52,5% przedsiębiorców prognozuje pogorszenie płynności finansowej; 3% prognozuje lepszą płynność finansową.
Finansowanie zewnętrzne: 27% przedsiębiorców prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne; 16,3% prognozuje wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej