Proces budowlany przez internet. Cyfryzacja w budownictwie w toku. Kiedy ruszy całe e-budownictwo?

2020-09-11 12:10 Monika Czechowska
Teren budowy plac budowa
Autor: Dominika Merek

Rozpoczęła się cyfryzacja procesu budowlanego. Od 3 sierpnia 2020 można pobrać już 10 formularzy koniecznych w procesie budowlanym. Na razie trzeba je jeszcze dostarczyć osobiście, ale jak zapewnia GUNB, jesienią będzie to można zrobić drogą elektroniczną. Konsultowane są kolejne etapy cyfryzacji w budownictwie, podano datę uruchomienia e-CRUB.

Cyfryzacja w budownictwie – aktualności

 • Harmonogram cyfryzacji w budownictwie

Za wdrożenie cyfryzacji procesu inwestycyjnego odpowiada GUNB. Jak poinformowała Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, od 7 grudnia 2020 ma zacząć działać e-CRUB, czyli nowy elektroniczny centralny rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi. W rejestrze znajdą się dane dotyczące około 123 tys. uprawnionych i 1,5 tys. osób ukaranych. z obecnie użytkowanego od 1995 r.

Jeden punkt dostępu do wszystkich usług budowlanych poprzez e-budownictwo ma być gotowy do 2022 roku. By można było jednak zrezygnować całkowicie z papieru potrzebne są zmiany w prawie, którymi wkrótce ma zająć się Sejm.

Do 16 października potrwa pilotaż generatora wniosków o pozwolenie na budowę, który umożliwia złożenie wniosku z projektem budowlanym w formie cyfrowej (co jednak w obliczu braku podstaw prawnych nie zwalnia z obowiązku złożenia projektu w formie papierowej).

 • Prace nad e-CRUB

By cyfryzacja w budownictwie odniosła sukces musi być konsultowana z tymi, których to bezpośrednio dotyczy. I tak się dzieje. Na sierpniowym spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju (które za to odpowiada), Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich omówiono kolejne etapy wdrażania następnych procedur uregulowanych w Prawie budowlanym.

Tym razem omówiono uruchomienie nowego elektronicznego centralnego rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi, który będzie się nazywał e-CRUB. Dzięki tej bazie zostanie m.in. wyeliminowany obowiązek dołączania do projektu budowlanego dokumentów uprawnień budowlanych i przynależności do izby. Rejestr ma umożliwić szybsze rozpoczęcie przez uprawnionych wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i docelowo będzie zintegrowany z innymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych. E-CRUB zastąpi obecny rejestr. 

Na długo przed pojawieniem się koronawirusa w budownictwie inwestorzy i wykonawcy postulowali o możliwość prowadzenia procesu budowlanego i obiegu dokumentów przez Internet, co usprawniłoby proces inwestycyjny. Teraz sytuacja wymusiła taką konieczność, więc proces budowlany w Polsce nareszcie wkroczył w cyfrową erę.

Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A – co jeszcze ważniejsze – dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny – przekonywała wicepremier Jadwiga Emilewicz, gdy rząd ogłaszał uruchomienie serwisu e-budownictwo.

Cyfryzacja procesu budowlanego obecnie

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia jest uruchomienie serwisu e-budownictwo. Od 3 sierpnia pilotażowo jest dostępnych na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl pierwszych 10  formularzy elektronicznych występujących w procesie budowlanym. Na razie można wypełnić je online, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Kolejny etap, który ma ruszyć jesienią, to możliwość przesłania wypełnionego formularza za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego, i w całości złożenie za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Oczywiście, zostanie zachowana dotychczasowa formuła składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowanej, czyli postać papierowa. Będzie możliwość wyboru, czy uczestnicy procesu budowlanego będą kontaktować się z organem w postaci elektronicznej czy papierowej.

Obecnie są dostępne elektroniczne formularze dla:

 • zgłoszenia robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
 • złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę budynku,
 • zgłoszenia rozbiórki,
 • złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • złożenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • złożenia wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Cyfryzacja procesu budowlanego w przyszłości

Formularze i wnioski składane w procesie budowlanym przez Internet to ma być dopiero początek ułatwień. Zapowiedziano bowiem jeszcze: 

 • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy,
 • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane,
 • konto inwestora w serwisie e-budownictwo,
 • umożliwienie – pod koniec 2020 roku – składanie wniosków o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego. 

W cyfryzację procesu budowlanego pragnie aktywnie i merytorycznie włączyć się Polska Izba Inżynierów Budownictwa, bo jak mówi Zbigniew Kledyński, prezes PIIB: cyfryzacja w różnych obszarach budownictwa dokonuje się nieustannie i jest nieodwołalna.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej