CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. W bazie jest ponad 1 mln urządzeń

2022-01-20 11:29
dom jednorodzinny
Autor: Andrzej Szandomirski Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Od tego czasu trzeba składać deklaracje, w przeciwnym razie grożą kary. Do 19 stycznia b.r. w bazie znalazło się ponad 1 mln urządzeń, w przewadze kopciuchów.

Spis treści

 1. Co to jest CEEB?
 2. Po co powstał CEEB?
 3. Skąd dane w CEEB?
 4. Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?
 5. Ile jest czasu na zgłoszenie?
 6. Jak złożyć deklarację do CEEB?
 7. Ile już deklaracji wpłynęło do CEEB?
 8. Jak zapełnia się baza CEEB?
 9. Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?

Co to jest CEEB?

To Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, a jej utworzenie przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 przez Sejm, a wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Po publikacji przez ministra właściwego ds. budownictwa komunikatu inicjującego powstanie bazy danych na temat źródeł ciepła właściciele nieruchomości mają składać deklaracje CEEB, wypełniając (online lub odręcznie) specjalny formularz, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje domy. W ten sposób powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. Deklaracje są przyjmowane od 1 lipca 2021. Cały projekt ma być rozwijany etapami do 2023 r.

Po co powstał CEEB?

CEEB to rejestr źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

CEEB ma być narzędziem wspierającym pracę organów administracji centralnej, jak i samorządowej w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej.

W związku z tym właściciel czy zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, wykorzystywanych do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej.

Skąd dane w CEEB?

W CEEB zbierane są dane pochodzące z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości, ale nie tylko w ten sposób będzie powstawać rejestr. Do CEEB będą również wpisywane informacje z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja Ochrony Środowiska, czy - na mocy przepisów szczegółowych - policja.

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Ile jest czasu na zgłoszenie?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

 • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
 • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny.

kotłownia
Autor: Andrzej Papliński CEEB to rejest źródeł energii budynków. Uwzględnia też informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Są dwie drogi zgłoszenia źródła ciepła do CEEB:

 1. Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. Jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B - niemieszkalnych.
 2. Wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając osobiście do właściwego ze  względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

 • metryka budynku (adres nieruchomości),
 • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
 • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
 • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Wypełnienie formularza deklaracji jest proste i zajmuje kilka minut.

Ile już deklaracji wpłynęło do CEEB?

Na dzień 10 stycznia 2022 do CEEB wpłynęło 783 421 (pod koniec października 2021 było to 385 106) deklaracji.

 • 745 092 deklaracji typu A (budynki i lokale mieszkalne)
 • 38 329 deklaracji typu B (budynki i lokale niemieszkalne)

Złożone deklaracje dają pogląd co do rodzajów źródeł ciepła w polskich domach (stan na 10.01.2022):

 • kocioł gazowy/ bojler gazowy /podgrzewacz gazowy przepływowy/ kominek gazowy – 314 038
 • kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, inna biomasa) z ręcznym podawaniem paliwa, zasypowy – 225 386
 • kocioł na paliwo stałe j.w. z automatycznym podawaniem paliwa/ z podajnikiem – 149 765
 • kominek/ koza /ogrzewacz powietrza na paliwo stałe j.w. – 130 427
 • ogrzewanie elektryczne/ bojler elektryczny – 99 756
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody z funkcją wspomagania ogrzewania – 45 513
 • pompa ciepła – 36 156
 • trzon kuchenny/ piecokuchnia/ kuchnia węglowa – 38 779
 • piec kaflowy na paliwo stałe j.w. – 35 233
 • miejska sieć ciepłownicza/ ciepło systemowe/ lokalna sieć ciepłownicza – 36 634
 • kocioł olejowy – 13 336

Jak zapełnia się baza CEEB?

GUNB podał 19 stycznia br. ranking gmin, pokazujący te, których mieszkańcy są najbardziej i najmniej aktywni pod względem wypełniania CEEB danymi o swoich urządzeniach grzewczych.

Zupełnie bierne pod tym względem są gminy: Szulborze Wielkie, Grudusk, Zaręby Kościelne, Łaskarzew (wszystkie woj. mazowieckie), Telatyn, Horodło, Michów (wszystkie – woj. lubelskie) i Siemiatycze (woj. podlaskie), gdzie poziom wypełnienia CEEB wynosi ... 0%.

Wśród gmin, których mieszkańcy poważnie potraktowali CEEB są: dolnośląski Zawidów (77%), małopolskie Słopnice (60%) i Chełmiec (59%), Warta Bolesławiecka, Radwanice i Udanin na Dolnym Śląsku (odpowiednio 59% i dwukrotnie 58%), Piwniczna-Zdrój w Małopolsce (56%), czy Grębocice (znowu dolnośląskie – 55%).

Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?

Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej