CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Czemu służyć ma CEEB?

dom jednorodzinny
Autor: Andrzej Szandomirski Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Prace nad CEEB już ruszyły. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Spis treści

  1. CEEB - nowy obowiązek właściciela nieruchomości
  2. Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić do CEEB?
  3. Skąd dane w CEEB?
  4. Kiedy powstanie CEEB?

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 przez Sejm, a wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Według planu w I kwartale 2021 minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia tego komunikatu właściciele nieruchomości będą składać deklaracje, wypełniając formularz online, w jaki sposób ogrzewają swoje domy. W ten sposób powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. 

CEEB - nowy obowiązek właściciela nieruchomości

CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5 mln budynków. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

W związku z tym właściciel i zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
  • 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB, w przypadku źródeł ciepła już pracujących.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny. Ich wysokość nie została jeszcze podana.

kotłownia
Autor: Andrzej Papliński CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów

Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Skąd dane w CEEB?

W CEEB mają znaleźć się dane, które będą pochodzić z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości, ale nie tylko w ten sposób będzie powstawać rejestr. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Kiedy powstanie CEEB?

W I kwartale 2021 r. ma się rozpocząć budowa oprogramowania umożliwiającego zbieranie danych od właścicieli i zarządców nieruchomości. Informacje mają być ograniczone do minimum, aby oświadczenie było możliwie proste. Cały projekt ma być rozwijany etapami do 2023 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej