Deklaracja CEEB - w 2023 ruszą kontrole deklaracji i źródeł ciepła w nich zgłoszonych. Czy urzędnicy wejdą do naszych domów?

2022-10-26 15:26
kontrole źródeł ciepła podanych w deklaracji CEEB
Autor: Getty Images W 2023 roku będą kontrole źródeł ciepła zgłoszonych w deklaracji CEEB! Czy urzędnik bedzie mógł wejść do naszego domu?

W 2023 ruszą kontrole źródeł ciepła jakie Polacy zgłosili w deklaracjach CEEB! To kontynuacja programu zbierania danych o źródłach ciepła. Przypomnijmy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe i konieczne podczas ubiegania się o dodatek do ogrzewania. Czy kontrole deklaracji CEEB również będą obowiązkowe? Czy do naszych domów wejdą urzędnicy? Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli? Ponadto w artykule - jak sprawdzić swoją deklarację CEEB, złożyć ją online lub poprawić podane dane?

Spis treści

 1. Kontrole źródeł ciepła zgłoszonych w deklaracji CEEB od 2023 roku!
 2. Czy kontrola deklaracji CEEB będzie obowiązkowa?
 3. Czy będziemy musieli wpuścić urzędników do naszych domów?
 4. Deklaracja CEEB online, pocztą lub osobiście - gdzie złożyć?
 5. Jak złożyć deklarację CEEB krok po kroku
 6. Jak sprawdzić swoją deklarację CEEB?
 7. Jak poprawić deklarację CEEB online?
 8. Deklaracja CEEB - druk do pobrania
 9. Kto musi złożyć deklarację CEEB?
 10. Nie złożyłeś deklaracji CEEB, nie dostaniesz dodatku do ogrzewania
 11. Jak sprawdzić czy deklaracja CEEB została złożona?
 12. Jaka kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?
 13. Jakie źródła ciepła zgłaszają Polacy w deklaracjach CEEB?
 14. Do kiedy można składać deklaracje CEEB?

Kontrole źródeł ciepła zgłoszonych w deklaracji CEEB od 2023 roku!

Kontrola deklaracji CEEB będzie prowadzona w ramach działającego już o lipca 2021 roku programu zbierania danych o źródłach ciepła CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). W 2023 roku urzędnicy sprawdzą, czy palimy w piecu tym, o czym informowaliśmy w deklaracji CEEB. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi surowa kara.

Na stronie gunb.gov.pl zamieszczono informację, że zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji. Za kontrole odpowiedzialni mają być m.in. kominiarze czy inspektorzy środowiska.

Więcej w artykule:

GUNB zapowiada kontrole domów w całej Polsce. Co sprawdzą urzędnicy?

Ponadto, podczas kontroli deklaracji CEEB będą sprawdzane - rodzaj ocieplenia budynku, grubość ocieplenia, roczne zużycie paliwa wykorzystywanego do ogrzewania, rodzaj dachu. O te dane zostaną uzupełnione deklaracje CEEB, w celu określenia realnego stanu technicznego naszych domów i potrzeb termomodernizacji w Polsce.

Czy kontrola deklaracji CEEB będzie obowiązkowa?

Kontrola deklaracji CEEB nie będzie obowiązkowa jak w przypadku spisu źródeł ciepła.

Czy będziemy musieli wpuścić urzędników do naszych domów?

Urzędnicy wejdą do naszych domów pod warunkiem, że im na to pozwolimy. Przekazanie informacji o budynku będzie dobrowolne. Właściciele domów będą mogli zamówić wizytę urzędnika online, w dowolnym terminie. Dopiero wtedy odwiedzi nas np. kominiarz, pracownik gminy, inspektor ochrony środowiska.

Reasumując, bez naszej zgody urzędnik nie wejdzie do naszego domu.

Deklaracja CEEB online, pocztą lub osobiście - gdzie złożyć?

Deklarację CEEB można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie CEEB.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. Deklarację można złożyć również wysyłając list polecony albo doręczając wypełnioną deklarację osobiście do właściwego urzędu miasta lub gminy.

Jak złożyć deklarację CEEB krok po kroku

 • Wejdź na stronę CEEB.gov.pl,
 • Wybierz metodę logowania (Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna) i zaloguj się,
 • Wprowadź dane budynku, dla którego będzie składana deklaracja,
 • Wybierz rodzaj deklaracji (budynek mieszkalny bądź niemieszkalny),
 • Wypełnij deklarację,
 • Wyślij.

W deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

 • metryka budynku (adres nieruchomości),
 • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
 • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
 • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Wypełnienie formularza deklaracji jest łatwe i zajmuje kilka minut. Film instruktażowy poniżej.

Jak sprawdzić swoją deklarację CEEB?

Dostęp do usługi jest możliwy bezpośrednio po wejściu na stronę CEEB.gov.pl, gdzie należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o naszej deklaracji oraz czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy CEEB.

Aby uzyskać te dane należy:

 • wprowadzić dane adresowe budynku (punkt adresowy),
 • wybrać, czy deklarację złożył właściciel, czy zarządca budynku,
 • wpisać swoje dane osobowe (imię, nazwisko).

Deklarację CEEB może także w ten sposób sprawdzić osoba, która złożyła ją elektronicznie. To duże ułatwienie, gdyż bez logowania się poprzez login.gov.pl można uzyskać podstawowe informacje o swojej deklaracji.

Jak poprawić deklarację CEEB online?

 • Wejdź na stronę ceeb.gov.pl i się zaloguj.
 • Następnie odszukaj deklarację, którą chcesz edytować w zakładce DEKLARACJE.
 • W kolumnie Akcje wybierz opcję "edytuj".
 • Zmień dane w deklaracji.
 • Zapisz zmiany.

Opcja Edytuj dotyczy tylko i wyłącznie korygowania drobnych zmian. Jeżeli doszło do wymiany bądź zmiany źródła ciepła lub spalania paliw lub innych istotnych danych, konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

Ważne!

Po 11 sierpnia 2022 nie opłaca się zmieniać deklaracji CEEB. Więcej w artykule:

Deklaracja CEEB - druk do pobrania

Kto musi złożyć deklarację CEEB?

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.

Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz "B" przeznaczony dla budynków niemieszkalnych. Dla budynków zamieszkałych należy wypełnić formularz "A".

Czytaj więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Nie złożyłeś deklaracji CEEB, nie dostaniesz dodatku do ogrzewania

Od 17 sierpnia można składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, a niebawem ruszą wnioski do ogrzewania innymi paliwami. To wsparcie dla gospodarstw domowych w sezonie grzewczym. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku do ogrzewania jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Więcej w artykule poniżej.

Jak sprawdzić czy deklaracja CEEB została złożona?

To czy deklaracja CEEB została już złożona można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na stronie CEEB.gov.pl. Należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”, wtedy uzyskamy informacje o naszej deklaracji oraz czy i kiedy została ona wprowadzona do bazy CEEB.

Jaka kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie (dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 termin minął 30 czerwca 2022), deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

Jakie źródła ciepła zgłaszają Polacy w deklaracjach CEEB?

Analiza przesłanych deklaracji wykazuje, że Polacy najczęściej do ogrzewania wykorzystują kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy). Na dzień 1 lipca 2022 zgłoszono następujące źródła ciepła:

 • Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy: 2 346 454
 • Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem: 1 092 393
 • Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy: 2 162 492
 • Kocioł olejowy: 94 829
 • Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania: 309 401
 • Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel): 1 028 944
 • Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza: 288 914
 • Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny: 1 031 390
 • Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy): 421 379
 • Pompa ciepła: 210 406
 • Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa: 508 133

Coraz więcej pomp ciepła w deklaracjach CEEB

Polacy do 1 lipca 2022 zgłosili 210 406 pomp ciepła oraz 309 401 kolektorów słonecznych.

Źródło: gov.pl

Do kiedy można składać deklaracje CEEB?

Na złożenie deklaracji termin ustawowy minął 30 czerwca 2022. Dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021. Natomiast przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji CEEB dalej istnieje. Urzędy w dalszym ciągu przyjmują deklaracje CEEB, również formularz online działa jak dotychczas, chociaż ustawodawca przewidział kary dla tych, którzy złożę deklarację po terminie (500 zł). Jednak bez tej deklaracji nie dostaniesz dopłat do ogrzewania na sezon grzewczy 2022, dlatego warto się pośpieszyć.

Ważne

Jeśli w domu po 1 lipca 2021 zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Dotyczy to również wymiany starych źródeł ciepła na nowe. Na zgłoszenie nowo uruchomionych źródeł, mimo że była złożona deklaracja na stare źródło ciepła, termin wynosi również 14 dni.

Czy zimą Polacy będą mieli czym ogrzać domy? Kto odpowiada za brak węgla?

Włącz podcast i posłuchaj!

Listen to "Rząd postępuje bez myśli przewodniej. Problem z węglem mamy na własne życzenie - Janusz Steinhoff [EXPRESS BIEDRZYCKIEJ]" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej