Większy ruch na nowych budowach - prognozy PORR na 2016

2016-01-19 9:54
Piot Kledzik, PORR
Autor: brak danych Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR Polska Infrastructure SA

Dotychczas firma PORR odnosiła w Polsce sukcesy przede wszystkim w dziedzinie budownictwa kubaturowego oraz, dzięki know-how, w budownictwie kolejowym. Od teraz koncern pozycjonowany jest we wszystkich pozostałych obszarach budownictwa. Rozmowa z Piotrem Kledzikiem, prezesem zarządu PORR Polska Infrastructure SA.

Rok 2015. PORR ma powody do dumy i zadowolenia?
- Owszem, mamy powody do dumy i zadowolenia. To był dla nas przełomowy rok, który przyniósł finalnie dobrą zmianę właścicielską. Od sierpnia jesteśmy członkiem międzynarodowej grupy PORR, koncernu z dużym zapleczem i tradycjami. Warto podkreślić, że nawet w trudnym 2015 roku, gdy byliśmy w trakcie zmian właścicielskich, w pełni udało się nam osiągnąć założenia przerobowe i gotówkowe oraz wypełnić portfel zamówień na kolejne lata. Połączenie z Grupą PORR to kolejny milowy krok w działalności naszej spółki, krok, który pozwoli nam na rozwój naszej działalności nie tylko w Polsce, ale i na rynkach międzynarodowych portfolio usług naszej spółki umacnia aktywność w dziedzinie infrastruktury grupy PORR na rynku w Polsce - w szczególności, jeżeli chodzi o budowę dróg i elektrowni, budownictwo hydrotechniczne, budownictwo inżynieryjne i budowę mostów.
Dotychczas firma PORR odnosiła w Polsce sukcesy przede wszystkim w dziedzinie budownictwa kubaturowego oraz dzięki know-how w budownictwie kolejowym. Od teraz koncern pozycjonowany jest we wszystkich pozostałych obszarach budownictwa. Stając się częścią PORR osiągnęliśmy efekt synergii i możemy dziś zaoferować pełną komplementarność usług. Razem z PORR liczymy na dalszy rozwój naszej spółki oraz wzajemne wykorzystanie potencjałów przy kompleksowej realizacji dużych kontraktów. Jestem pewien, iż wspólnie możemy osiągnąć bardzo dużo.

PORR jest ekspertem zarówno w inwestycjach infrastrukturalnych, jak i budowlanych. Gdzie Państwo obserwowaliście większą dynamikę w 2015?
- Niezmiennie koncentrujemy swoją działalność na sektorach budownictwa drogowego, mostowego, inżynieryjnego i energetycznego. Jeśli chodzi o budownictwo infrastrukturalne był to bez wątpienia dynamiczny rok – jest wiele rozpisanych i rozstrzygniętych przetargów. Zdecydowanie wpłynęło to na ożywienie na rynku. Miniony rok był głównie okresem projektowania, natomiast rok 2016 będzie już czasem większego ruchu na nowych budowach.

PORR realizuje również wiele projektów za granicą. Jak rodzimy rynek wypada na tle budownictwa europejskiego?
- Nie mamy się czego wstydzić - nasz rynek jest atrakcyjny dla inwestorów, o czym świadczy rosnąca obecność zagranicznych firm w przetargach. Rynek austriacki czy niemiecki - rodzime rynki PORR również wypadają bardzo dobrze.
Drugi rynek naszej spółki, czyli rynek norweski, przyniósł nam sukces w postaci zakończonego niedawno projektu - mostu Tresfjord, i kolejny kontrakt, czwarty już projekt drogowo-mostowy w tym kraju.

Czy możemy patrzeć z optymizmem w rok 2016? Prosimy o prognozę dla naszej branży.
- Możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Początek roku przyniósł kolejne ogłoszenia przetargowe. Przeglądając naszą listę submisyjną, widzę, że jesteśmy w wielu prekwalifikacjach. Pierwsze deklaracje ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wychodzą naprzeciw postulatom branży budowlanej, co postrzegamy jako pozytywną zapowiedź współpracy. Dotyczy to m.in. pomysłu powołania Narodowego Forum Kontraktowego, a także dalszej poprawy relacji pomiędzy publicznym zamawiającym a wykonawcami. Sygnały o konieczności wznowienia dialogu z między stronami kontraktu również odbieram pozytywnie - zwłaszcza jako szef Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Przykładowe inwestycje PORR

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej