BASF z nadzieją w 2010 r. - wyniki finansowe

2010-02-25 13:06

Zakończona sukcesem integracja z firmą Ciba, ponownie zwiększone wydatki na badania i rozwój oraz inwestycje w rynki wzrostu. "Nasza strategia okazała się słuszna. Dlatego jesteśmy przekonani, że uda nam się jeszcze bardziej umocnić czołową pozycję firmy BASF" - zapewniał prezentując wyniki finansowe przedsiębiorstwa prezes zarządu BASF dr Jürgen Hambrecht.

BASF - IV kwartał 2009
• Obroty + 2,9%, zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych + 19% w stosunku do poprzedniego kwartału 
• Obroty - 8%, zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych + 181% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego
BASF - wyniki za cały rok 2009
• Obroty 50,7 mld euro (- 19%) w stosunku do roku poprzedniego 
• Zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych 4,9 mld euro (- 29%) w stosunku do roku poprzedniego 
• Zakończone sukcesem działania w kierunku podniesienia wydajności i oszczędności kosztów 
• Rachunek przepływów na rekordowym poziomie 
• Zakładane koszty kapitałowe z powodu wysokich kosztów integracji firmy Ciba tylko trochę poniżej oczekiwań
BASF - prognoza na rok 2010
• Powolna i nierównomierna poprawa kondycji gospodarki światowej 
• Wynik znacznie wzrośnie 
• Planowana premia na kosztach kapitałowych

Wyniki oraz jasna strategia BASF są dostrzegane przez rynek kapitałowy. Po trudnym początku akcje BASF w ciągu roku 2009 miały wysoką wartość. Wzrost wartości akcji BASF o 57%, wzgl. o 67% w przypadku ponownego zainwestowania dywidendy, to wynik znacznie przekraczający średnią indeksów DAX 30 i EURO STOXX 50.

Po dramatycznym spadku pod koniec 2008 r. i dalszym pogarszaniu się sytuacji na początku 2009 r. poziom obłożenia instalacji produkcyjnych w liczących się obszarach działalności BASF spadł rekordowo nisko. Jednak w ciągu roku popyt się ożywił, w szczególności w Azji. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom dostosowawczym w zakresie zasobów oraz zwiększenia wydajności z kwartału na kwartał udało się osiągnąć coraz lepszy wynik.

Obroty w 2009 r. spadły o 19% do 50,7 mld euro.

Z wyjątkiem obszarów Performance Products i Agricultural Solutions regresja dotknęła wszystkie segmenty działalności.

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych spadł o 29% i osiągnął 4,9 mld euro.

W segmencie Plastics udało się lekko poprawić wyniki, a w obszarze działalności Agricultural Solutions osiągnięto nawet wynik rekordowy. W pozostałych segmentach wyniki spadły, częściowo nawet znacznie.

W sumie tylko niewiele zabrakło do osiągnięcia celu BASF, jakim było wygospodarowanie premii od kosztów kapitałowych, a to z powodu wysokich kosztów integracji firmy Ciba.

Dobry bilans i duża siła finansowa zawsze były mocnymi stronami firmy BASF. Przepływy pieniężne z bieżącej działalności operacyjnej ponownie wzrosły o 1,3 mld euro i osiągnęły rekordową wartość prawie 6,3 mld euro. Jest to przede wszystkim zasługa skutecznej redukcji aktywów obrotowych netto. Także tzw. Free-Cashflow – po odliczeniu wydatków na środki trwałe i majątek rzeczowy – miał bardzo wysoką wartość 3,8 mld. Mimo zakupu firmy Ciba BASF osiągnął zatem bardzo solidny współczynnik kapitału własnego na poziomie 36%.

Perspektywa na rok 2010: oczekuje się znacznego wzrostu zysku operacyjnego

W roku 2010 BASF oczekuje zwiększenia światowej produkcji przemysłowej o ok. 5%, wychodząc od bardzo niskich wartości porównawczych.

- Stopniowa poprawa trwa, IV kwartał 2009 roku przyniósł nadzieję i nastraja nas optymistycznie. Najgorsze mamy już za sobą; czarne chmury wciąż jednak nad nami wiszą. Rok 2010 będzie rokiem przejściowym, charakteryzującym się nierównym rozwojem w różnych regionach. W sumie nie ma jeszcze symptomów trwałego, immanentnego wzrostu - wyjaśnia prezes Hambrecht.

Mimo to firma BASF spodziewa się wzrostu w większości tych gałęzi przemysłu, które reprezentują jej klienci, przy czym wychodzą oni w tej chwili z głębokiej zapaści. W szczególności dzieje się tak w branży motoryzacyjnej, technologii informatycznych oraz przemyśle elektrycznym.

Przedsiębiorstwo oczekuje następujących makroekonomicznych warunków ramowych w 2010 r.: - umiarkowany wzrost globalnego produktu krajowego brutto (+2,7%) oraz znaczny wzrost światowej produkcji chemicznej (bez przemysłu farmaceutycznego) (+5,3%) - średni roczny kurs dolara amerykańskiego do euro na poziomie 1,40 USD oraz - średnia roczna cena ropy na poziomie 75 USD za baryłkę.

Wobec powyższych danych gospodarczych prezes zarządu wychodzi z założenia, ze obroty w 2010 roku znów wzrosną – i to bardziej niż światowa produkcja przemysłu chemicznego. Ponieważ sytuacja gospodarcza pozostaje chwiejna, programy dotyczące podnoszenia wydajności i redukcji kosztów będą konsekwentnie kontynuowane. Przedsięwzięcia inwestycyjne będą nadal dostosowywane do aktualnych warunków rynkowych.

- Oczekujemy, że wynik operacyjny znacznie się polepszy. Przyczynią się do tego przede wszystkim efekt skali i odczuwalne synergie kosztowe wynikające z integracji z firmą Ciba. Ponadto w 2010 roku koszty integracji będą już znacznie niższe niż w roku ubiegłym. Nasz cel jest jasny: w 2010 roku chcemy znów wygospodarować premię na kosztach kapitałowych - twierdzi prezes Hambrecht.

Plastics i Agricultural Solutions poprawiają wyniki

W segmencie Chemicals obroty znacząco spadły. Wiązało się to z obniżeniem cen oraz wyraźnym zmniejszeniem produkcji. Dotknęło to szczególnie przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby petrochemiczne. W efekcie wynik działalności segmentu był znacznie niższy niż w roku poprzednim. Działania mające na celu dostosowanie zasobów, obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności pomogły złagodzić spadek obrotów.

Zmniejszona produkcja i obniżone ceny (szczególnie wyrobów standardowych) spowodowały pogorszenie wyników także w segmencie Plastics. Osiągnęły one jednak nieco wyższe wartości niż w roku poprzednim. Szczególnie dział Performance Polymers dzięki rosnącemu od drugiego kwartału popytowi oraz drastycznym działaniom redukującym koszty wywarł pozytywny wpływ na obroty w 2009 r.

Dzięki przyłączeniu firmy Ciba wzrosły obroty Performance Products. Liczba zamówień oraz ceny spadły jednak we wszystkich działach segmentu. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych spadł podczas kryzysu w niemal każdej branży reprezentowanej przez klientów firmy. Jednak przy wartości 700 mln euro jest on wyraźnie dodatni i wyniósł jedynie 9% mniej niż w roku poprzednim. Zaksięgowany zysk operacyjny obciążyły znaczące nakłady poniesione na integrację firmy Ciba.

W segmencie Functional Solutions obroty spadły znacząco, ponieważ bardzo obniżył się popyt ze strony branż reprezentowanych przez największych klientów firmy: budownictwa i przemysłu motoryzacyjnego. W dziale Catalysts obroty handlowe zmniejszyły się na skutek spadku cen metali szlachetnych. Wynik segmentu był niższy niż w roku poprzednim. Działy Construction Chemicals i Coatings osiągnęły wyższe marże dzięki działaniom redukującym koszty. Pozwoliło to poprawić wyniki finansowe.

Agricultural Solutions to segment, którego obroty w 2009 r. nadal rosły, dzięki czemu wynik finansowy osiągnął rekordową wartość. Przyczynił się do tego wzrost cen oraz pozytywne zmiany kursów walut, które pozwoliły z nadwyżką zrekompensować planowy wzrost wydatków na badania i rozwój oraz dystrybucję.

Obroty segmentu Oil & Gas znacząco spadły w porównaniu z rokiem poprzednim. Przyczyną tego stanu rzeczy były przede wszystkim niższe ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. Wynik finansowy za rok 2009 był niższy od wyniku roku poprzedniego głównie z powodu mniejszych zysków działu Exploration & Production spowodowanych niskimi cenami gazu.

Pozostała działalność pozwoliła wypracować obroty o wartości niższej niż w roku poprzednim. Spadek związany jest przede wszystkim z niższymi obrotami działów Styrenics, nawozów oraz handlu surowcami. Zysk operacyjny na pozostałej działalności był ujemny, jednak poprawił się w porównaniu do roku poprzedniego. Stało się tak przede wszystkim dzięki znacznej poprawie wyników Styrenics.

Znaczny wzrost wyników w Ameryce Północnej i Azji

W Europie obroty spadły o 21% do 30,4 mld euro. Chemicals, Plastics, Functional Solutions oraz Oil & Gas zanotowały wyraźne spadki, natomiast Performance Products zyskał dzięki integracji z firmą Ciba. Wynik spadł znacząco do 2,4 mld euroEUR, przede wszystkim w związku z niższymi zyskami segmentu Oil & Gas.

W Ameryce Północnej obroty zmniejszyły się o 22%, w walucie krajowej o 25%, do 9,3 mld euro. W prawie wszystkich segmentach odnotowano istotny spadek zbytu. Efektywne zarządzanie kosztami oraz strategia "wartość przed ilością" pozwoliły poprawić wynik o 422 mln euro do kwoty 495 mln euro.

W regionie Azji i Pacyfiku obroty spadły o 8%, w walutach krajowych o 11% do niespełna 8 mld euro. W segmentach Agricultural Solutions oraz Performance Products obroty wzrosły, zaś w segmentach Chemicals, Plastics i Functional Solutions – spadły. Dzięki skutecznym działaniom redukującym koszty wynik finansowy niemal podwoił się, osiągając 503 mln euro.

W Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie obroty wyniosły 3 mld euro (- 3%, w walucie krajowej - 1%), co stanowi wartość nieco niższą od ubiegłorocznej. Wynik finansowy w kwocie 289 mln euro był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadki w Agricultural Solutions zostały niemal skompensowane przez wzrosty w obszarach Styrenics i Construction Chemicals. Rok 2009 pozwolił udowodnić, że BASF w kryzysie działa skutecznie i kształtuje własną przyszłość. Zdaniem szefa BASF było to możliwe tylko dlatego, że zespół pracowników BASF na całym świecie dzięki wyjątkowej elastyczności i gotowości do podnoszenia wyników lepiej poradził sobie z kryzysem niż inni konkurenci.

- Z całego serca dziękuję wszystkim pracownikom na całym świecie za tak bezprzykładne zaangażowanie – mówi Hambrecht.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej