Marcin Melon

trener, doradca, właściciel firmy doradczo-konsultingowej. Ukończył studia z Prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Jest konsultantem i trenerem ds. zamówień publicznych.