Prawo

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przepisy przejściowe i końcowe

Tagi:
budynki i ich usytuowanie
,
izolacja cieplna
,
oszczędność energii
,
rozporządzenia budowlane
,
szczelność
,
temperatura w pomieszczeniach
,
warunki techniczne
,
współczynnik przenikania ciepła
,
współczynnik przepuszczalności
,
wymagania izolacyjności cieplnej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz ze zmianami.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.)
(Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)
(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)
(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

Dział XI
Przepisy przejściowe i końcowe

WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie
1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuwspółczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K)]
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):  
a) przy ti> 16 °C 0,30
b) przy ti ≤ 16 °C 0,80
Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami 1,00
Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:  
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 1,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:  
a) przy ti > 16 °C 0,25
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 0,50
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie 0,45
Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagań
Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,00
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia  

Budynek użyteczności publicznej

rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 ·K)]
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):  
a) przy ti > 16 °C 0,30
b) przy ti ≤ 16 °C 0,65
Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami 3,00*
Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:  
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm 3,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemn bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:  
a) przy ti > 16 °C 0,25
b) przy 8 °C < ti  ≤ 16 °C 0,50
Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie 0,45
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
* jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 · K).  

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu współczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K ]
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):  
a) przy ti > 16 °C 0,30
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 0,65
c) przy ti ≤ 8 °C 0,90
Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne:  
a) przy Δti > 16 °C 1,00
b) przy 8 °C < Δti ≤ 16 °C 1,40
c) przy Δt≤ 8 °C bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:  
a) przy ti > 16 °C 0,25
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 0,50
c) przy Δti ≤ 8 °C 0,70
Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie:  
a) przy ti > 16 °C 0,80
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 1,20
c) przy Δti ≤ 8 °C 1,50
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym
Δti - różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach  

 

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrznewspółczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K)]
okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16°C:  
a) w I, II i III strefie klimatycznej 1,8
b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7
okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o t≤ 16°C 1,8
okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 2,6
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia 

Budynek użyteczności publicznej

okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K)]
okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):  
a) przy ti > 16°C 1,8
b) przy 8°C < t≤ 16°C 2,6
c) przy ti ≤ 8 °C bez wymagań
okna połaciowe i świetliki 1,7
okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach) 1,8
okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2,6
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.  

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

okna, świetliki, drzwi i wrota współczynnik przenikania ciepła
U(max)
[W/(m2 · K)]
okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16°C:  
a) w I, II i III strefie klimatycznej 1,9
b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7
okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti > 16 °C 1,8
okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 2,6
drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych 2,6
ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.  


1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż U(max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku.
1.4. W budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

Czytaj dalej:
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Architektura i budownictwo:
Zakupy:
Wideo:
Miesięcznik: