Polska Norma. Definicja Polskiej Normy, rozporządzenie

2019-09-03 13:45
Materiały budowlane
Autor: CzeM

Polska Norma, której definicja znajduje się w rozporządzeniu w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, w projekcie nowego rozporządzenia miała zmienić treść. Tak się nie stało.  

Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 19 czerwca 2019 zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym przynosi jedynie wydłużenie okresu przejściowego – do 31 grudnia 2020 (czyli rok więcej), w którym producenci mają czas na dostosowanie się do obowiązujących wymogów znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.

Polska Norma i jej nowa definicja

Polska Norma i jej nowa definicja pojawiła się w projekcie rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 25 września 2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Jak wówczas argumentowano, nadszedł czas, by zebrać doświadczenia z dotychczasowej praktyki i dokonać zmian w krajowych systemach oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Polska Norma: kiedy obowiązuje

Nowe podejście do definicji Polskiej Normy jest oceniane pozytywnie m.in. przez Business Centre Club – BCC, gdyż uwzględnia ona okres przejściowy na przypadek uchylenia normy dotychczasowej.

Dotychczasowe brzmienie:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Polskiej Normie – należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej.

Propozycja zmiany na:

1)  Polskiej Normie – należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub Polską Normę wyrobu, mającą status normy wycofanej, nie dłużej jednak niż do daty wskazanej w przedmowie normy zastępującej, jako daty wycofania krajowych norm sprzecznych z daną normą.

Jak widać, zmiana polega na zastrzeżeniu, że Polska Norma to również norma wycofana, która obowiązuje  aż do dnia wskazanego w opisie normy, która tę wycofaną zastąpi, jako daty wycofania krajowych norm sprzecznych z nią. To według ekspertów BCC dobre podejście, ponieważ producenci, jak również akredytowane jednostki certyfikujące wyroby, powinny mieć czas do dostosowania się do nowych wymagań.

Niepewne jest jaka norma jest uznawana za Polską Normę w przypadku uchylenia normy dotychczasowej a przed rozpoczęciem stosowania nowej normy. Zmiana definicji wyznaczy okres przejściowy pomiędzy uchyleniem poprzedniej normy, a rozpoczęciem stosowania nowej, będącej podstawą dokonywania oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Trafnie przy tym nie ustanawiano w projekcie ogólnego okresu przejściowego, a odsyła on do daty zawartej w nowej normie – data ta może być bowiem każdorazowo inna. To rozwiązanie pozwoli zapewnić odpowiednią elastyczność w stosowaniu nowej definicji Polskiej Normy zawartej w projekcie i wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne.

Nic nam nie wiadomo, by wspomniana nowelizacja rozporządzenia wyszła poza etap konsultacji. 

Tu projekt rozporządzenia

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej