Prawo

 • Adrian Chmielewski, Politechnika Warszawska; konferencja budowlana MURATORA "Projektowanie budynków od 2017 roku", 16 listopada 2016, Warszawa

  Projektowanie ścian według wymagań energetycznych od roku 2017. PREZENTACJA

  Ściany zewnętrzne spełniające nowe warunki techniczne. Analizy kosztów, grubości i izolacyjności ścian dokonuje w swojej prezentacji Adrian Chmielewski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 • Odwrócony podatek VAT w budownictwie. Co oznacza dla firm budowlanych?

  W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie tak zwana duża nowelizacja ustawy o VAT. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy od podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 2024). Modyfikacjom uległy m.in. przepisy dotyczące stosowania mechanizmów odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

 • Utrzymanie obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynkach

  Przepisy Prawa budowlanego nakładają na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz nakazują tym podmiotom utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

 • Należy pamiętać, że dach płaski musi mieć grubszą izolację termiczną, niż dach spadzisty

  Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę. Pamiętajcie o zmianach od stycznia 2017

  Zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2017, dotyczą m.in. procedur zgłaszania rozpoczęcia robót budowlanych.

  • komentarze (2)
   Czy rzeczywiście przebudowa budynku jednorodzinnego nie będzie wymagałą zgłoszenia?
   Witam! Mam wątpliwości co do tej interpretacji: "Zgłoszenia nie będzie wymagała przebudowa domu jednorodzinnego, chyba że doprowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tego budynku" Proszę zauważyć, że: Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: (...) 2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2b, 3, 3a, 11, 12, 14–17, 19, 19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 i 12; Art. 29 ust. 1 pkt.1a: Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; W/w punkt dotyczący domów jednorodzinnych mieści się w zakresie "wykonywania przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2b" a te wymagają zgłoszenia. Tym bardziej, że dalej jest: Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: (...) 2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11–12a; A w art. 29 ust.2 pkt. 1b jest mowa o : "przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków". Wg mnie przebudowa budynku jednorodzinnego, nawet gdy nie będzie powodowała zwiększenia oo będzie wymagała zgłoszenia. Chyba, że mają Państwo jakieś orzecznictwo, które mówi inaczej :)

   Daniel Sarna, Wtorek, 03 Styczeń 2017 16:28:15, Odpowiedz

 • Od 1 stycznia 2017 budowa domu z nowymi przepisami

  Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), dotyczące m.in. energooszczędności budynków.

 • Prawo zamówień publicznych po poprawkach

  Prawo zamówień publicznych jest krytykowane szczególnie przez firmy budowlane, bo działa na niekorzyść wykonawców. Urząd Zamówień Publicznych uważa zaś, że może prawo nie jest doskonałe, ale stara się je poprawiać. Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych weszła w życie 20 lutego 2013. Sprawdź, czy znasz ostanie zmiany... 

 • Test dla inżynierów budownictwa. Definicje i pojęcia z Prawa budowlanego.

  Będzie nowlizowane Prawo budowlane, trwają prace nad tworzeniem Kodeksu budowlanego. Są jednak definicje i terminy w obowiązującym Prawie budowlanym, które w tworzonych dokumentach zapewne się nie zmienią. Jak rozwiążesz test poprawnie, to znaczy, że dasz sobie radę z obowiązującym i planowanymi przepisami...

 • quiz

  TEST: co wiesz o dojściach i dojazdach do budynków? Co jest zgodne z Warunkami Technicznymi?

  Czy wiesz jakie - zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – powinny być dojścia i dojazdy do budynków i urządzeń z nimi związanych?

 • Rynek chemii budowlanej w najbliższych latach będzie się kurczył, bo niska jest dynamika budownictwa mieszkaniowego.

  Od 1 stycznia 2017 nowe regulacje o wyrobach budowlanych

  Od nowego roku będą obowiązywać nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym, przepisy rozporządzenia w sprawie krajowych ocen technicznych, nowe zasady znakowania znakiem budowlanym oraz deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, jak też nowe regulacje dotyczące przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany dopasują system krajowy do europejskich wymogów znakowania, certyfikowania i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek.

 • Samowola budowlana - procedury legalizacyjne, opłaty, odpowiedzialność karna

  Obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), dalej: „Prawo budowlane” nie zawierają prawnej definicji samowoli budowlanej. Za samowolę budowlaną uznaje się prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim przepisów Prawa budowalnego. Naruszeniem takim będzie w szczególności budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, albo bez zgłoszenia dotyczącego budowy lub pomimo wniesienia do tego zgłoszenia sprzeciwu przez ...

 • Kamienica w Warszawie przy Ogrodowej 65. Inwestycja zrealizowana przez RealCo

  Użytkowanie wieczyste a własność gruntu - co to oznacza dla kupującego mieszkanie?

  Kupując mieszkanie, należy wziąć pod uwagę również grunt, na którym stoi budynek mieszkalny. Może on być własnością dewelopera lub może być oddany mu w użytkowanie wieczyste. Wraz z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu, nabywamy udział w prawie własności części wspólnych budynku oraz prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego gruntu. W tych dwóch przypadkach sytuacja prawna kupującego mieszkanie zdecydowanie się różni.

W dziale Prawo znajduje się wiele interesujących informacji związanych z kwestiami prawnymi odnoszącymi się do branży budowlanej. Na kartach działu znajdziesz informacje, w jaki sposób przeprowadzić remont lub modernizacje budynku, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. W naszym dziale jest mnóstwo artykułów związanych z umowami deweloperskimi. Jeśli czeka Cię kupno mieszkania, budowa domu lub prowadzisz firmę budowalną, ten dział okaże się dla Ciebie idealny. 

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: