Północna Obwodnica Krakowa jest na półmetku. Kiedy koniec budowy S52? Mapa

2023-02-06 10:51
polnocna obwodnica krakowa
Autor: GDDKiA Wiadukt, ul. Łokietka

Północna Obwodnica Krakowa coraz bliżej domknięcia. Jak informuje GDDKiA, prace przy budowie północnej obwodnicy Krakowa są na półmetku - trwają roboty żelbetowe, zbrojarskie, brukarskie i ziemne. GDDKiA zapewnia, ze budowa zakończy się w wyznaczonym terminie. Co aktualnie dzieje się na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa?

Spis treści

 1. O Północnej Obwodnicy Krakowa
 2. S52 - aktualności z budowy
 3. Północna obwodnica Krakowa - postępy prac styczeń 2023
 4. Film z budowy Północnej Obwodnicy Krakowa - styczeń 2023
 5. O budowie tuneli w ciągu Północnej Obwodnicy Krakowa
 6. Etapy fundamentowania specjalistycznego
 7. Północna Obwodnica Krakowa domknie ring wokół miasta
 8. Północna Obwodnica Krakowa - mapa
 9. Północna Obwodnica Krakowa - wizualizacja filmowa
 10. Północna Obwodnica Krakowa - kalendarium
 11. Kiedy koniec budowy Północnej Obwodnicy Krakowa?

O Północnej Obwodnicy Krakowa

Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 roku podpisano umowę na projekt i budowę S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa, z konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź. Jednak dopiero 9 lipca 2020 wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID w sprawie Północnej Obwodnicy Krakowa. Następnie 8 lutego 2021 inwestor przekazał wykonawcy plac budowy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podaje, że zakres robót przy trasie S52 obejmuje budowę drogi ekspresowej z trzema pasami ruchu w każdym kierunku, od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice długości około 12,5 km (wraz z obiektami inżynierskimi), rozbudowę istniejącego węzła Modlnica, budowę węzłów, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowę obwodu utrzymania drogowego wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi, przebudowę istniejących dróg na bezkolizyjne z budowaną drogą ekspresową oraz inne roboty niezbędne do wykonania drogi ekspresowej S52.

W ciągu S52 powstaną też trzy tunele:

 • pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m
 • pod wzgórzem w Batowicach o długości 496 m
 • pod wzgórzem Syberia na terenie Krakowa długości 95 m.

W ciągu trasy ekspresowej powstanie 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych, 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów oraz dwa tunele. Wybudowane zostaną węzły:

 • Modlnica - do istniejącego węzła dobudowane zostaną cztery łącznice,
 • Zielonki - węzeł na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną przez samorząd wojewódzki Trasą Wolbromską,
 • Węgrzce - w miejscu skrzyżowania z drogą krajową nr 7 i Al. 29. listopada,
 • Batowice - w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 1256 K.

Czytaj też:

S52 - aktualności z budowy

Aktualnie na budowie odcinka drogi ekspresowej S52 od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice trwają roboty żelbetowe, zbrojarskie, brukarskie i ziemne. Zaawansowanie rzeczowe prac wynosi 52,34 proc. Długość tego odcinka to 12 km.

Trwają także iintensywne roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich (wiadukty, mosty, tunele, konstrukcje oporowe). Dotychczas wbudowano około 140 tys. m³ mieszanki betonowej oraz zamontowano ok. 16 tys. ton stali zbrojeniowej.

Przy węźle Modlnica powstaje obwód utrzymania drogi, w tym budynki: biurowo-administracyjny i warsztatowo-garażowy. Zakończono wykonywanie nasypu dla całego terenu obwodu.

Północna obwodnica Krakowa - postępy prac styczeń 2023

Film z budowy Północnej Obwodnicy Krakowa - styczeń 2023

O budowie tuneli w ciągu Północnej Obwodnicy Krakowa

Budowa tuneli w ciągu Północnej Obwodnicy Krakowa nie tylko poprawi płynność ruchu, ale też obniży hałas oraz emisję CO₂. To dobre rozwiązanie zarówno dla okolicznej przyrody, jak i mieszkańców gminy Zielonki, która leży w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, na terenie tzw. Wyżyny Krakowskiej.

Gmina oddalona jest 5 km w linii prostej od centrum Krakowa, dlatego też jest bardzo atrakcyjnym miejscem, dla osób które cenią sobie spokój, ale jednocześnie chcę mieszkać blisko centrum miasta. Sprawna infrastruktura komunikacyjna, która jednocześnie nie zaburza spokoju mieszkańców to kompromis, który mają zapewnić powstające rozwiązania tunelowe. Obydwa obiekty mają pełnić funkcję bezkolizyjnego skrzyżowania z trasą S52.

Za realizację tuneli TS14 i TS04 w gminie Zielonki w ciągu S52, odpowiedzialna jest firma Soletanche Polska. Generalny wykonawca, Konsorcjum firm Gὕlermak – lider konsorcjum oraz Mosty Łódź, powierzył tę część prac podwykonawcy, ze względu na wymagające warunki hydrogeologiczne panujące na terenie budowy. Przypomnijmy, że gmina Zielonki, na terenie której powstają tunele leży w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy. Chimeryczność gruntu w tej okolicy powoduje liczne wyzwania geotechniczne. Dno doliny Prądnika wypełniają piaski i muły, a doliny - piaski i żwiry rzeczne. Całą południową część gminy przykrywają iły, mułki, piaski i piaskowce mioceńskie oraz utwory czwartorzędowe, w tym także pokrywy lessu.

Rzeźba terenu w gminie Zielonki jest bardzo urozmaicona i w dużym stopniu uzależniona od budowy geologicznej. Projektowane obiekty przecinają północne zbocze wysoczyzny lessowej i masywu mioceńskiego, w obrębie, którego stwierdzono występowanie warstw skalnych wapiennych oraz rumoszy skalnych związanych ze strukturami zrębowymi kredy i jury górnej. Strukturę zrębową tworzą silnie spękane, potrzaskane skały wapienne przechodzące w zwietrzeliny gruzowe, najczęściej wypełnione spoiwem gliniastym i ilastym, co w praktyce znaczy, że przebicie się przez te warstwy jest bardzo trudnym zadaniem. Struktura gruntu może powodować tworzenie się tzw. guzków w ścianach szczelinowych, co może skutkować większym nakładem czasu i pracy przy ich późniejszym skuwaniu po wydrążeniu tunelu - wyjaśnia Dawid Skowroński, Kierownik Robót, Soletanche Polska

Etapy fundamentowania specjalistycznego

W ramach budowy tuneli zostanie wykonane fundamentowanie specjalistyczne dwóch obiektów. Są to:

 • Tunel TS14

Obiekt powstaje w Miejscowości Bosutów pomiędzy ul. Królewską, a ul. Długą. Jego planowana długość to ok 427 m. Tunel będzie miał dwie nawy. Zewnętrzną część tunelu stworzą ściany szczelinowe. Przez środek obiektu poprowadzone zostaną barety zrealizowane w tej samej technologii co ściany zewnętrzne. Mają one za zadanie podzielić tunel na dwie nitki: prowadzącą w stronę wschodnią oraz zachodnią. Głębokość poszczególnych sekcji będzie się wahała od 8 do 29 m. Taka rozpiętość związana jest z ww. chimerycznością gruntu. Grubość sekcji zgodnie z planem ma wynosić 80 cm.

Po zakończeniu realizacji procesu głębienia ścian rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją płyty stropowej. Następnie przy użyciu metody podstropowej będzie wybierany urobek spod stropu. Wraz z postępem prac wydobywczych będzie realizowana, tzw. "kosmetyka" ścian szczelinowych, czyli ewentualne skuwanie i wypełnianie ubytków oraz mycie i przygotowanie sekcji do odbiorów.

 • Tunel TS04

To kolejne duże wyzwanie, gdyż ten tunel będzie przebiegał pod rzeką. Zaraz po zakończeniu procesu głębienia ścian obiektu TS14, rozpoczną się prace związane z realizacją ścian szczelinowych tunelu TS04. Obiekt powstanie w miejscowości Zielonki między ul. Do Cegielni, a ul. Staropolską. Planowana długość tunelu to 653 m. Będzie to obiekt dwunawowy ze ścianami zewnętrznymi oraz środkową, wykonaną w technologii ścian szczelinowych. Planowane sekcje będą realizowane w dwóch grubościach - 80 i 100 cm. Dodatkowym zadaniem będzie wykonanie przesłony kopanej, której realizacja będzie dostosowana do etapowania prac przy inwestycji.

Fundamentowanie specjalistyczne tuneli w ramach realizacji Północnej Obwodnicy Krakowa to kolejny taki projekt w portfolio wykonawcy. W 2020 roku firma zakończyła prace przy budowie najdłuższego miejskiego tunelu pod Ursynowem w ciągu S2. Firma prowadzi również prace na krańcowej stacji II linii metra M2 BRÓDNO. W ramach modernizacji obiektów kolejowych firma wykonuje fundamentowanie w zakresie projektu geotechnicznego i realizacji przebudowy Dworca Warszawa Zachodnia oraz dwóch strategicznych obiektów w ramach budowy Tunelu Średnicowego w Łodzi: Komorę Odolanowską, z której rozpocznie prace tarcza o średnicy 13,04 m oraz Komorę K – 18 z której wystartuje tarcza o średnicy 8,7 m.

Może Cię zainteresować też:

Północna Obwodnica Krakowa domknie ring wokół miasta

Budowany odcinek S52 połączy w jeden ciąg już istniejące i realizowane fragmenty obwodnicy Krakowa (większość jej istniejącego odcinka stanowi autostrada A4). Co ważne, nowa droga połączy wszystkie wyloty dróg krajowych (nr 79 i 94) po północnej stronie miasta z autostradą A4 i trasą S7. Usprawni to przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Północna Obwodnica Krakowa przejmie też ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą krajową nr 79.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca 2017 została oddana do użytkowania Wschodnia Obwodnica Krakowa, będąca 4,5-kilometrowym fragmentem trasy S7. Jej elementem jest najdłuższa w Małopolsce przeprawa na Wiśle. Tworzą ją dwa równoległe mosty o długości ok. 706 m i 695,7 m. Wykonawcą była firma Strabag.

Północna Obwodnica Krakowa - mapa

Północna Obwodnica Krakowa
Autor: GDDKiA Północna Obwodnica Krakowa - mapa Link: Kliknij i powiększ

Północna Obwodnica Krakowa - wizualizacja filmowa

Północna Obwodnica Krakowa - kalendarium

 • 19 maja 2016 - Północna Obwodnica Krakowa w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52
 • 2 września 2016 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52
 • 9 stycznia 2017 - podpisanie umowy na wykonanie Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa S52
 • 23 grudnia 2017 - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy
 • 5 lipca 2018 - komisja przetargowa wskazała ofertę złożoną przez konsorcjum chińsko-polskie: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze z Polski. Od wyboru odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej konsorcja z liderami Gulermak i Budimex. KIO wykluczyło firmę Stecol z przetargu
 • 21 września 2018 - ponowny wybór oferty na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Wybór oferty konsorcjum firm Gulermak i Mosty Łódź
 • 13 listopada 2018 - podpisanie umowy na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa
 • 9 lipca 2020 - wydanie decyzji ZRID
 • 8 luty 2021 przekazanie placu budowy wykonawcy
 • maj 2022 Północna Obwodnica Krakowa otrzymała dofinansowanie z UE

Kiedy koniec budowy Północnej Obwodnicy Krakowa?

S52 ma być oddawana sukcesywnie w roku 2023 i 2024 i - poinformował dyrektor krakowskiej GDDKiA Tomasz Pałasiński. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej