Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic
logo termomodernizacja

27 września 2017

Hotel Bellotto, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

O KONFERENCJI

Nowe budynki wznoszone są z zachowaniem wysokich parametrów efektywności energetycznej. Większym wyzwaniem są budynki już istniejące, które również powinny mieć podobny standard, a są przeważnie energochłonne i niedogrzane. Warunkiem zmniejszenia zużycia energii budynku, tym samym zmniejszenia kosztów jego eksploatacji jest termomodernizacja. Co ważne, przedsięwzięcie to wiążę się również z podniesieniem komfortu mieszkania i bezpieczeństwa. Nie można pomijać tu korzyści środowiskowych.
Efektywna technologicznie i ekonomicznie termomodernizacja budynku wymaga kompleksowej analizy stanu technicznego budynku z audytem energetycznym włącznie. Zakres prac remontowych i modernizacyjnych polega często nie tylko na ociepleniu przegród zewnętrznych i wymianie stolarki, ale również wymianie systemu grzewczego, usprawnieniu systemu wentylacji, a nawet modernizacji źródeł światła.

MURATOR zaprasza na koleją konferencję budowlaną, tym razem poświęconą termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Zagadnienia formalno-prawne dotyczące termomodernizacji, systemy wspierania tego typu inwestycji, opłacalność i efektywność poparte konkretnymi przykładami, rozwiązania technologiczne i błędy wykonawcze - to tylko wybrane zagadnienia, którymi podzielą się eksperci.

RELACJA
Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. PREZENTACJA Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. PREZENTACJA Fundusz Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego - jakie ma cele, jakie formy pomocy oferuje, kto może być beneficjentem premii termomodernizacyjnej? Na te m.in. pytania odpowiadał Tomasz Makowski, ekspert w Departamencie Usług Agencyjnych BGK.
dots
Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. WIDEO Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. WIDEO To temat wystąpienia Tomasza Makowskiego, eksperta w Depertamencie Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, który na konferencji MURATORA poświęconej termomodernizacji budynków wielorodzinnych opowiadał m.in. o premiach termomodernizacyjnych, premiach remontowych oraz procesach ubiegania się o te premie.
dots
Ocieplenie budynku wielorodzinnego - zagadnienia formalno-prawne. PREZENTACJA Ocieplenie budynku wielorodzinnego - zagadnienia formalno-prawne. PREZENTACJA Nośność konstrukcji a mocowanie mechaniczne ocieplenia, bezpieczeństwo pożarowe systemów ETICS, dokumentacja termomodernizacji. O tych m.in. zagadnieniach mówił Roman Matysiak, ekspert Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.
dots
Ocieplenie budynku wielorodzinnego - zagadnienia formalno-prawne. WIDEO Ocieplenie budynku wielorodzinnego - zagadnienia formalno-prawne. WIDEO Roman Matysiak, ekspert Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń w swojej prezentacji przytoczył m.in. konsekwencje nowych wymagań Warunków Technicznych. Mówił też o dokumentacji wymaganej w procesie termomodernizacji.
dots
Głęboka termomodernizacja, czyli szersze spojrzenie na bilans energetyczny budynku wielorodzinnego. PREZENTACJA Głęboka termomodernizacja, czyli szersze spojrzenie na bilans energetyczny budynku wielorodzinnego. PREZENTACJA Ludomir Duda, audytor energetyczny, w swojej prezentacji dowodzi efektywności energetycznej inwestycji jaką jest głęboka termomodernizacja budynku.
dots
Głęboka termomodernizacja, czyli szersze spojrzenie na bilans energetyczny budynku wielorodzinnego. WIDEO Głęboka termomodernizacja, czyli szersze spojrzenie na bilans energetyczny budynku wielorodzinnego. WIDEO Budynki jako wampiry energetyczne, efektywność energetyczna konkretnych budynków przed i po termomodernizacji, to zagadnienia poruszane przez Ludomira Dudę, audytora energetycznego.
dots
Modernizacja budynku do standardu niemal zeroenergetycznego. PREZENTACJA Modernizacja budynku do standardu niemal zeroenergetycznego. PREZENTACJA Prezentacja dr inż. Macieja Mijakowskiego, prezesa Fundacji Poszanowania Energii oraz wykładowcy Politechniki Warszawskiej pokazująca działania termomodernizacyjne i potencjał możliwych oszczędności.
dots
Modernizacja budynku do standardu niemal zeroenergetycznego. WIDEO Modernizacja budynku do standardu niemal zeroenergetycznego. WIDEO O działaniach termomodernizacyjnych i potencjale ich oszczędności opowiadał dr inż. Maciej Mijakowski, prezes Fundacji Poszanowania Energii, wykładowca Politechniki Warszawskiej.
dots
Wentylacja w budynkach termomodernizowanych. PREZENTACJA Wentylacja w budynkach termomodernizowanych. PREZENTACJA Prezentacja Marcina Ziombskiego, prezesa Krajowej Izby Kominiarzy - o czym należy pamiętać, przystępując do termomodernizacji budynku, najczęściej popełniane błędy, przykłady złych praktyk w kontekście wentylacji i jakości powietrza w budynku.
dots
Wentylacja w budynkach termomodernizowanych. WIDEO Wentylacja w budynkach termomodernizowanych. WIDEO Marcin Ziombski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy, poruszył temat czynników wymuszających i zakłócających procesy wymiany powietrza w budynkach. Przestrzegał też, omawiając konkretne przykłady, przed skutkami niedostatecznej wentylacji w pomieszczeniach.
dots
Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście izolacji oraz termomodernizacji elewacji. PREZENTACJA Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście izolacji oraz termomodernizacji elewacji. PREZENTACJA Prezentacja Andrzeja Taradysia, doradcy technicznego – projektanta, Rockwool Polska, przedstawiająca m.in. budowlane klasyfikacje ogniowe w Warunkach Technnicznych, euroklasy produktów izolacyjnych.
dots
Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście izolacji oraz termomodernizacji elewacji. WIDEO Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście izolacji oraz termomodernizacji elewacji. WIDEO Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w świetle termomodernizacji budynków poruszył Andrzej Taradyś, doradca techniczny - projektant w firmie Rockwool Polska. 
dots
Modernizacja systemu oświetleniowego w ramach termomodernizacji budynków. PREZENTACJA Modernizacja systemu oświetleniowego w ramach termomodernizacji budynków. PREZENTACJA Prezentacja dr inż. Wiesławy Pabjańczyk z Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, która podkreśla, że modernizacja oświetlenia to najszybszy, najtańszy i najbardziej efektywny środek do uzyskania oszczędności energetycznych. Zużycie energii elektrycznej w oświetleniu można zmniejszyć o co najmniej 50%.
dots
Modernizacja systemu oświetleniowego w ramach termomodernizacji budynków. WIDEO Modernizacja systemu oświetleniowego w ramach termomodernizacji budynków. WIDEO Przy terrmomodernizacji budynku nie można zapominać o modrnizacji oświetlenia, która ma także wpływ na efektywność energetyczną budynku - podkreślała w swojej prezentacji dr inż. Wiesława Pabjańczyk z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.
dots
Nowa twarz architektury – termomodernizacja jako skuteczne narzędzie rewitalizacji. PREZENTACJA Nowa twarz architektury – termomodernizacja jako skuteczne narzędzie rewitalizacji. PREZENTACJA Tomasz Malkowski, krytyk architektury, w swojej prezentacji pokazał przede wszystkim dobre przykłady termomodernizacji budynków wielorodzinnych, dzięki kórej zyskały wartość architektoniczną.
dots
Nowa twarz architektury – termomodernizacja jako skuteczne narzędzie rewitalizacji. WIDEO Nowa twarz architektury – termomodernizacja jako skuteczne narzędzie rewitalizacji. WIDEO Krytyk architektury, Tomasz Malkowski, przekonywał, że przy termomodernizacji budynku ważną kwestią jest również sama architektura, nadanie budynkowi nowego życia, rewitalizacja.
dots
Konferencja "TERMOMODERNIZACJA". FOTORELACJA Konferencja "TERMOMODERNIZACJA". FOTORELACJA Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych była tematem kolejnej już konferencji MURATORA. Eksperci poruszyli m.in. zagadnienia techniczne i formalno-prawne związane z temomodernizacją, przedstawili przykłady udanych termomodernizacji i korzyści z tego typu inwestycji. Spotkanie miało miejsce 27 września w Warszawie, w Hotelu Bellotto przy Senatorskiej 13/15. Oto fotorelacja z tego wydarzenia.
dots
PROGRAM KONFERENCJI
dots
TERMOMODERNIZACJA

10.05-10.20
Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Tomasz Makowski, ekspert w Departamencie Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego

10.50-11.20
Ocieplenie na ocieplenie – wytyczne techniczne, zasady projektowania, błędy wykonawcze

Renata Zamorowska, ekspert Instytutu Techniki Budowlanej

 

 

11.50-12.20
PRZERWA KAWOWA

 

 

 

 

12.50-13.20
Wentylacja w budynkach termomodernizowanych

Marcin Ziombski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy

 

 

 

 

 

 

13.35-14.05
Modernizacja systemu oświetleniowego w ramach termomodernizacji budynków

dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

10:00-10:05
Rozpoczęcie konferencji

Anna Kamińska, dyrektor zarządzająca segmentem budowlanym ZPR Media

10.20-10.50
Ocieplenie budynku wielorodzinnego – wymagania formalno-prawne

Roman Matysiak, ekspert Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

11.20-11.50
Głęboka termomodernizacja, czyli szersze spojrzenie na bilans energetyczny budynku wielorodzinnego

dr Ludomir Duda, audytor energetyczny

12.20-12.50
Modernizacja budynku do standardu niemal zeroenergetycznego

dr inż. Maciej Mijakowski, prezes Fundacji Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska

 

13.20-13.35
Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście izolacji oraz termomodernizacji elewacji

Andrzej Taradyś, doradca techniczny – projektant, Rockwool Polska

 

 

14.05-14.35
Nowa twarz architektury – termomodernizacja jako skuteczne narzędzie rewitalizacji

Tomasz Malkowski, krytyk architektury

dots
LUNCH
PRELEGENCI
mgr inż. Andrzej Taradyś
mgr inż. Andrzej Taradyś
projektant, członek Lubuskiej Izby Inżynierów. Doradca techniczny w firmie ROCKWOOL. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Budownictwa i Inżynierii Lądowej. Konsultant wielu rozwiązań projektowych i opracowań na największych obiektach na terenie Polski m.in. w zakresie zabezpieczeń ppoż. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach i sympozjach o tematyce związanej z budownictwem, efektywnością energetyczną, akustyką, instalacjami sanitarnymi oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
dr inż. Maciej Mijakowski
dr inż. Maciej Mijakowski
adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Poszanowania Energii, członek zarządu International Building Performance Simulation Association Poland oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii, specjalista w zakresie efektywnych energetycznie rozwiązań w budownictwie. Autor i współautor ponad 50 audytów energetycznych, analiz i koncepcji przedprojektowych, służących poprawie efektywności energetycznej budynków
Roman Matysiak
Roman Matysiak
ekspert Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z branżą ociepleń i chemii budowlanej związany zawodowo od 15 lat. Specjalizuje się w systemach ociepleń budynków i farbach fasadowych, w tym do ochrony betonu. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą innowacyjnych materiałów i rozwiązań termicznych
mgr inż. Marcin Ziombski
mgr inż. Marcin Ziombski
absolwent Politechniki Łódzkiej, mistrz kominiarski, rzeczoznawca, biegły sądowy, prezes Krajowej Izby Kominiarzy
dr inż. Wiesława Pabjańczyk
dr inż. Wiesława Pabjańczyk
pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Kierownik laboratorium badawczego oświetlenia i sprzętu elektrotechnicznego w Instytucie. Członek prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP CIE oraz członek KT 4 w PKN. Specjalizuje się w zagadnieniach techniki oświetlania wnętrzowego, oświetlenia drogowego, iluminacji obiektów architektury, jak również szeroko pojętej efektywności energetycznej w instalacjach elektrycznych i energetycznych. Autorka ponad 180 publikacji oraz kilkudziesięciu wdrożonych projektów oświetleniowych. Liczne nagrody za realizacje projektowe, w tym nagroda III stopnia Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa (2007)
Tomasz Makowski
Tomasz Makowski
absolwent Akademii Finansów w Warszawie, Wydziału Finanse i Rachunkowość o specjalności bankowość oraz studiów podyplomowych w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW. Od 2008 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego zdobywając doświadczenie głównie przy obsłudze Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Podczas swojej pracy rozpatrzył przeszło 2 800 wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej, 680 wniosków o przyznanie premii remontowej oraz ponad 80 wniosków o przyznanie premii kompensacyjnej. Prowadzi liczne prezentacje i szkolenia z zakresu funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów
mgr inż. Renata Zamorowska
mgr inż. Renata Zamorowska
absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Od osiemnastu lat związana z Instytutem Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii materiałów budowlanych, w szczególności w badaniach i ocenie złożonych systemów ociepleń. Wykonawca ekspertyz i opinii technicznych, autorka publikacji dotyczących systemów ociepleniowych ETICS
dr Ludomir Duda
dr Ludomir Duda
termodynamik, wiceprzewodniczący grupy roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa w Ministerstwie Rozwoju, członek rady zarządzającej Polskiego Stowarzyszenia Kogeneracji. Członek rady nadzorczej NFOŚiGW, sekretarz rady BOŚ, doradca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ds. zrównoważonego rozwoju. Organizator i pierwszy prezes zarządu Fundacji Poszanowania Energii. Twórca systemu auditingu termomodernizacyjnego w Polsce, audytor energetyczny KAPE nr 0001
mgr inż. arch. Tomasz Malkowski
mgr inż. arch. Tomasz Malkowski
absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Krytyk architektury, dziennikarz i scenarzysta programów o architekturze (m.in. „Domy przyszłości” TVP2). Wieloletni publicysta Gazety Wyborczej. Jeden z ekspertów Mies van der Rohe Award
PARTNER GŁÓWNY
KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW
Marta Balcerowska
tel. +48 22 590 51 51

mbalcerowska@grupazpr.pl

DLA REKLAMODAWCÓW
Lilla Augustyniak
tel. +48 668 431 721

laugustyniak@grupazpr.pl

ROCKWOOL - BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT MIESZKAŃCÓW SPRAWDŹ
INFORMACJA O PARKINGACH

Najbliższe publiczne parkingi znajdują się: na Placu Teatralnym i przy ul. Podwale

Muratorplus.pl - pierwszy w Polsce serwis budowlany dla profesjonalistów.

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: