Zapraszamy na IV Kongres Elektryki Polskiej! Nasz patronat

2024-04-26 9:24

Kongres Elektryki Polskiej (KEP) to najważniejsze cykliczne wydarzenie naukowo—techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) co 5 lat. W tym roku odbędzie się w dniach 6 — 7 czerwca na Enea Stadionie w Poznaniu. Murator Plus objął nad nim patronat.

Spis treści

  1. Kongres Elektryki Polskiej: historia i cele
  2. IV Kongres Elektryki Polskiej 2024
  3. IV Kongres Elektryki Polskiej 2024: tematy
  4. Program ramowy IV Kongresu Elektryki Polskiej

Kongres Elektryki Polskiej: historia i cele

Dotychczas odbyły się trzy Kongresy Elektryki Polskiej (2009, 2014 i 2019 rok). Ostatni stanowił część uroczystych obchodów 100. rocznicy założenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kongresy Elektryki Polskiej skupiają grono specjalistów ze wszystkich praktycznie dziedzin nowoczesnej elektryki, w tym: energetyków, elektrotechników, elektroników, informatyków, automatyków, specjalistów telekomunikacji, czy transportu elektrycznego. 

Podstawowym ich celem jest diagnoza bieżącego stanu elektryki polskiej, jak również zdefiniowanie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla naszego kraju gałęzi nauki, techniki i gospodarki.

Kongresy pozwalają również na upowszechnienie tradycji elektryki polskiej w szerokich kręgach społeczeństwa. Służą popularyzacji i utrwaleniu w świadomości społecznej osiągnięć naukowych i zawodowych polskich elektryków, pokazują konkretne pożytki płynące z branży szeroko pojętej elektryki dla gospodarki Polski.

IV Kongres Elektryki Polskiej 2024

Prace Kongresu odbywać się będą zarówno w formule wykładowej, jak i w panelach dyskusyjnych. Oprócz sesji plenarnych i prac w sekcjach tematycznych IV Kongres Elektryki Polskiej obejmie spotkania i warsztaty skupione wokół redakcji czasopism branżowych wydawanych przez SEP, a także przygotowane przez stowarzyszeniowe środowisko młodych wynalazców i profesjonalistów. 

Obrady Kongresu poprzedzi publikacja trzech raportów dla poszczególnych sekcji tematycznych, a po jego zakończeniu przewidziane jest wydanie pakietu materiałów podsumowujących.

IV Kongres Elektryki Polskiej 2024
Autor: Materiały prasowe/4kep.sep.com.pl

IV Kongres Elektryki Polskiej 2024: tematy

1. Polska w obliczu transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna służy realizacji podstawowego celu, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej.

Eliminowanie z miksu surowcowego paliw kopalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wymaga nie tylko uruchamiania nowych, odnawialnych źródeł energii — takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne, ale również ponownego spojrzenia w stronę energetyki jądrowej oraz rozwoju energetyki przemysłowej i prosumenckiej.

Kluczowego znaczenia nabiera program budowy magazynów energii, który musi iść w parze z rozwojem OZE. Transformacja energetyczna nie może zamknąć się w obszarze wytwarzania i przesyłu energii, ale musi objąć praktycznie wszystkie sektory gospodarki i wszystkich interesariuszy procesu transformacji.

W warunkach silnego uzależnienia polskiej energetyki od generacji opartej na spalaniu węgla transformacja musi wiązać się z ogromnymi inwestycjami i szybkim rozwojem innowacyjnych technologii, co stanowi szansę rozwojową dla całej gospodarki.

I najważniejsze — program transformacji energetycznej to plan, którego realizacja obliczona jest na blisko trzy dekady. Powinien zostać przyjęty w drodze szerokiego konsensusu, uzyskać wyraźne poparcie społeczne i nie może być wrażliwy na koniunktury polityczne. 

Wypracowanie takiego programu jest wspólnym obowiązkiem i odpowiedzialnością wszystkich sił politycznych w kraju oraz wszystkich podmiotów i organizacji działających w energetycznym łańcuchu wartości.

2. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 r. uświadomiła znaczenie, jakie dla funkcjonowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa ma utrzymanie infrastruktury krytycznej.

Dotyczy to bardzo szerokiego zakresu zagadnień związanych z energetyką, łącznością, obroną narodową, transportem, służbami ratowniczymi, ochroną zdrowia, produkcją żywności, dostawą wody i wielu innych dziedzin. 

W obszarach związanych z elektroenergetyką szczególne znaczenie ma utrzymanie infrastruktury związanej z generacją, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej. Doświadczenia wojny w Ukrainie stawiają wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce, na które — przynajmniej na razie — brakuje jednoznacznych odpowiedzi.

3. Fotonika — polska specjalność w elektronice

Fotonika jest jedną z dziedzin nowoczesnej elektroniki, w której Polska ma osiągnięcia na najwyższym poziomie. Dziedzina ta jest blisko związana z przemysłem wysokich technologii.

Rozwój polskiej optoelektroniki rozpoczął się jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, przyspieszając dynamicznie w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku.

Sukcesy polskiej fotoniki, wyraźnie zaznaczającej swoją obecność na mapie dokonań zespołów europejskich i światowych, są przede wszystkim zasługą kadry naukowej i technicznej prowadzącej badania na wiodących uczelniach i w ośrodkach przemysłowych. 

Wśród najważniejszych wymienić można nowatorskie rozwiązania z dziedziny technologii materiałowej półprzewodników, włókien światłowodowych, konstrukcji detektorów i systemów obrazowania oraz ich praktyczne implementacje w szerokiej gamie systemów do zastosowań cywilnych i wojskowych.

Program ramowy IV Kongresu Elektryki Polskiej

Dzień pierwszy, 6.06.2024 (czwartek)

08:00 — 09:00 — rejestracja uczestników 

09:00 — 09:30 — otwarcie IV KEP: wystąpienie Prezesa SEP, wystąpienia zaproszonych Gości

09:30 — 11:00 — sesja inauguracyjna — plenarna (część 1): referaty wprowadzające

11:00 — 11:30 — przerwa kawowa 

11:30 — 13:00 — sesja inauguracyjna — plenarna (część 2): dyskusja panelowa „Transformacja sektora energii w Polsce” 

13:00 — 14:00 — obiad 

14:00 — 17:00 — sekcje tematyczne (część 1): „Polska w obliczu transformacji energetycznej”, „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”, „Fotonika — polska specjalność w światowej elektronice”

19:00 — impreza towarzysząca, wieczorna Gala IV KEP

Dzień drugi, 7.06.2024 (piątek)

09:00 — 11:30 — sekcje tematyczne (część 2): „Polska w obliczu transformacji energetycznej”, „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”, „Fotonika — polska specjalność w światowej elektronice” 

11:30 — 12:00 — przerwa kawowa

12:00 — 14:00 — sesja plenarna podsumowująca obrady IV KEP 

14:00 — 14:30 — sesja plenarna zamykająca obrady IV KEP 

14:30 — 15:30 — obiad

Program aktualizowany na bieżąco. Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania modyfikacji. Aktualny program znajduje się na stronie: http://4kep.sep.com.pl/

IV Kongres Elektryki Polskiej 2024
Autor: Materiały prasowe/4kep.sep.com.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej