Egzaminy na uprawnienia budowlane 2021. Kiedy egzaminy w 2022?

2021-11-17 19:56
egzamin na uprawnienia budowlane podczas pandemii
Autor: PIIB Egzamin na uprawnienia budowlane podczas pandemii wyzwaniem logistycznym dla organizatorów jak i dla zdających

W roku 2020 odbyła się tylko jedna sesja egzaminu na uprawnienia budowlane. W roku 2021 będą ich trzy. Jedna (ta zaległa) była w lutym, zakończyła się sesja majowa, trzecia będzie w listopadzie. Jak inżynierowie zdają w tym roku egzaminy na uprawnienia budowlane? Kiedy odbędą się egzaminy w 2022?

Egzaminy na uprawnienia budowlane w 2021 – sesja w maju

Tak szczegółowych danych nie ma jeszcze dla egzaminów, które rozpoczęły się testem dla wszystkich 28 maja. Wiemy, że do egzaminu testowego w XXXVII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3041 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Tę część zdało pozytywnie 2518 osób (tzw. zdawalność wyniosła 82,8%). Do egzaminu ustnego jednak przystąpiło 3222 osób (dołączyli ci co wcześniej nie zdali), sesja trwała do 30 czerwca.

Ta sesja egzaminacyjna zakończyła się następującym wynikiem – 2472 osoby uzyskały uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1113 osób), a najmniej (tylko 22) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Najwięcej uprawnień budowlanych nadały Mazowiecka OIIB (382), następnie Małopolska OIIB (272), Śląska OIIB (248), Pomorska OIIB (188), Lubelska OIIB (186) oraz Wielkopolska OIIB (183).

Sesja jesienna 2021 startuje 19 listopada egzaminem testowym dla wszystkich. 

Egzaminy na uprawnienia budowlane w 2021 – sesja w lutym

Do egzaminu na uprawnienia, który rozpoczął się testem 26 lutego 2021 dopuszczono 3408 kandydatów. Ostatecznie  do egzaminu podeszło 2701 osób. Z uwagi na obostrzenia sanitarne egzamin został przeprowadzony w dwóch turach: najpierw test pisali kandydaci w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a po nich w pozostałych specjalnościach. Najliczniejszą grupą byli inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1291, w instalacyjnej sanitarnej – 570, w instalacyjnej elektrycznej – 314, oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 281. W skali kraju 343 osoby nie zaliczyły testu, czyli do egzaminu ustnego przystąpiło 87,26% inżynierów budownictwa z pierwotnej grupy.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 3127 osób (do grupy osób, które zdały test w tej sesji, dołączyli kandydaci, którzy wcześniej nie zdali egzaminu ustnego w poprzednich sesjach). Tzw. średnia zdawalność tego egzaminu wyniosła 76,18%. W tej sesji uprawnienia budowlane uzyskały 2382 osoby, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 149 osób, a najmniej (tylko 19) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2022:  

 • XXXIX sesja egzaminacyjna – 27 maja
 • XL sesja egzaminacyjna – 18 listopada

Egzaminy na uprawnienia budowlane w 2020 – wyniki

Jedyny egzamin na uprawnienia budowlane w roku 2020 (sesja XXXV) rozpoczął się 4 września testem, a zakończył się 2 października egzaminem ustnym w jednej z okręgowych izb. Do tego egzaminu dopuszczono 4334 osoby, ale przystąpiło tylko 3276, co oznacza, że do egzaminu nie przystąpiło 25% kandydatów i jest to wynik o ok. 10% wyższy w porównaniu z poprzednimi sesjami. Egzamin pisemny zdało 2722 inżynierów, czyli ok. 83%. Wzięły w nim udział także osoby z poprzednich sesji, które nie zdały lub przełożyły egzamin. Egzamin ustny zdało i uprawnienia budowlane uzyskało 2537 osób. Najwięcej uprawnień przypadło na specjalność konstrukcyjno-budowlaną (1173 osób), a najmniej (24) było w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Tzw. średnia zdawalność w tej sesji, zarówno testu jak i egzaminu ustnego, wyniosła 78,8%. Najwięcej uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (354), następnie w Małopolskiej OIIB (256), Śląskiej OIIB (248) oraz w Wielkopolskiej OIIB (207).

Egzaminy na uprawnienia budowlane w trybie pandemii

Osoby zdające egzamin testowy i ustny zobowiązane były posiadać środki ochrony osobistej:

 • maseczka/przyłbica,
 • rękawiczki w momencie przebywania w budynku,
 • własny długopis,
 • zachowanie co najmniej 2 m dystansu od innych osób.

Podczas egzaminu ustnego osoba egzaminowana podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogła posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami (w tym Eurokodami) w postaci papierowej.

Zdający przy wejściu musieli złożyć oświadczenie, że są świadomi zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych  rozprzestrzenianiem się COVID-19 i że zobowiązują się zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Podpisane oświadczenie to również potwierdzenie, że zdający nie wykazuje objawów chorobowych związanych z COVID-19, w szczególności nie ma objawów duszności, stanu podgorączkowego (pomiędzy 37°C a 38°C) lub gorączki (powyżej 38°C), objawów przeziębienia, kaszlu, kłopotów z oddychaniem, bóli mięśni lub ogólnego zmęczenia, ani też nie zdiagnozowano u niego COVID-19. Osoba potwierdza, że w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, ani z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19; nie podlega obowiązkowej kwarantannie i w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą podlegającą obowiązkowej kwarantannie; to samo dotyczy mieszkania z taką osobą.  

Egzaminy na uprawnienia budowlane do tej pory odbywały się dwa razy do roku, w sesjach wiosennej i jesiennej. Pierwszy etap egzaminów to test pisemny, do którego kandydaci na uprawnienia budowlane przystępują w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Poniżej przypominamy, jakie reguły obowiązywały w tym roku, poinformujemy, jak tylko pojawią się nowe wytyczne.

Egzaminy na uprawnienia budowlane – opłaty i zakres wiedzy

Materiał do opanowania, który jest sprawdzany podczas egzaminu na uprawnienia budowlane jest bardzo obszerny. Naukę mogą utrudniać zmiany zachodzące w przepisach, pojawiają się wątpliwości co zakresu dokumentów obowiązujących na egzaminie. Żeby wszystko i dla wszystkich było jasne, Komisja Kwalifikacyjna PIIB, odpowiedzialna za egzaminy na uprawnienia, podaje wykaz przepisów prawa oraz norm, które będą uwzględnione w pytaniach egzaminacyjnych w danej sesji. Poniżej podajemy takie wykazy, które będą obowiązywały w wiosennej XXXV sesji egzaminacyjnej. Zakres wiedzy, który będzie wymagany jesienią może być inny, bo 19 września 2020 weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego.

Przypominamy, że chęć przystąpienia do egzaminu na uprawnienia trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej do swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wypełniać formularz i dokonać opłat.

Opłaty za egzaminy na uprawnienia budowlane są następujące:

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania 800 zł

z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł

z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania  1100 zł

z  tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 zł

z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł

Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane

Czas trwania egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane jest uzależniony od zakresu uprawnień. W przypadku:

 • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, test ma 90 pytań, egzamin trwa 135 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 68;
 • uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi, test ma 75 pytań, czas trwania egzaminu 115 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 57;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: 60 pytań, czas trwania egzaminu 90 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 45;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem mistrza: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34.

Sprawdź, czy poradzisz sobie z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi z zakresu:

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane

Egzaminy ustne często rozpoczynają się już następnego dnia po egzaminie pisemnym. Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w formie zestawu pytań. Okręgowa komisja kwalifikacyjna zestawy pytań przygotowuje odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. W zestawach, zależnie od zakresu uprawnień, jest od 5-10 pytań.

Egzaminy na jakie uprawnienia budowlane można uzyskać w 2021

PIIB nadaje uprawnienia budowlane w dziewięciu specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej drogowej
 • inżynieryjnej mostowej
 • inżynieryjnej kolejowej (w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym)
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • inżynieryjnej wyburzeniowej
 • instalacyjnej sanitarnej
 • instalacyjnej elektrycznej
 • instalacyjnej telekomunikacyjnej.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej