Pozwolenia na budowę 2019. Pozwoleń na budowę więcej niż w 2018. Podsumowanie wg GUNB i GUS

2020-03-17 18:54 Monika Czechowska
Budowa drogi maszyny nawierzchnia
Autor: www.thinkstockphotos.com W 2019 roku, biorąc pod uwagę liczbę pozwoleń na budowę i obiektów oddnych do użytkowania, budownictwo drogowe miało się dobrze

Wydane pozwolenia na budowę w poszczególnych rodzajach budownictwa, zgłoszenia, obiekty oddane do użytkowania i rozbiórki to wskaźniki, które dają informację o sytuacji na rynku budowlanym. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) podsumował rok 2019, a Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeanalizował budownictwo mieszkaniowe w tym samym okresie. Co ciekawe, wyniki obu urzędów są różne.

Pozwolenia na budowę 2019 według GUNB

Prowadzenie statystyki wydanych pozwoleń na budowę daje pewien pogląd na dynamikę budownictwa do porównania w roku następnym, bo przecież nie każde pozwolenie na budowę (szczególnie w budownictwie indywidualnym) jest natychmiast realizowane. Poniżej tabela z wydanymi pozwoleniami na budowę z danych zebranych przez GUNB w poszczególnych rodzajach budownictwa. Obok podajemy liczbę obiektów, na które zostały wydane pozwolenia oraz porównujemy dane do roku 2018..

Pozwolenia na budowę 2019 dla: liczba pozwoleń liczba obiektów porównanie
rok 2018
ogółem  201 517 236 238  196 232 / 226 469
budynki jednorodzinne   99 833 113 641  93 714 / 105 559
budynki wielorodzinne      5301 10 903    5201 / 10 892
budynki zamieszkania zbiorowego        791 1931      978 / 2389
budynki użyteczności publicznej      8539 10 595    9513 / 11 525
budynki gospodarczo-inwentarskie   10 885 14 028   12 167 / 14 654
budynki przemysłowe i magazynowe      4967   6184     5239 / 6219
obiekty infrastruktury transportu      3363 3872       3545 / 4136
budowle wodne        332 422        349 / 402
rurociągi   26 874    28 325 30 674 / 31 626
obiekty na terenach zamkniętych        826   949       755 / 914
pozostałe   40 632 46 337   34 852 / 39 067

Do powyższych danych trzeba jeszcze dodać zgłoszenia budów niewymagających pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na budowę dróg na podstawie specustawy.

Zezwoleń na realizację inwestycji drogowych wydano w roku 2019 ogółem 1594 na 3060 obiektów (dla porównania rok wcześniej odpowiednio 1685 i 2967). Najwięcej zezwoleń przypadło na województwo mazowieckie – 276 na 282 obiekty (358/374), a najmniej wydano w ich w opolskim – 36 na 36 obiektów (37/37).

Zgłoszeń budowy dopuszczonych w Prawie budowlanym było (w nawiasie rok 2018) ogółem 27 181 na 28 036 obiektów (19 001 / 19 584), w tym:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne 1952 na 2006 budynków  (2253 / 2479)
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych 495 na 506 obiektów 382 / 393)
 • sieci 24 734 na 25 524 obiekty (16 366 / 16 712)

Obiekty oddane do użytkowania

Wiedza o obiektach oddanych do użytkowania, szczególnie tych kubaturowych, jest ważną informacją dla rynku materiałów i usług wykończeniowych.

Obiekty oddane do użytkowania
liczba obiektów
rok 2018
ogółem 192 883
176 504
budynki jednorodzinne 91 690 85 504
budynki wielorodzinne 5470 5137
budynki zamieszkania zbiorowego 1673 1606
budynki użyteczności publicznej 12 185 12 487
budynki gospodarcze 10 391 10 134
budynki przemysłowe i magazynowe 6071 5887
obiekty infrastruktury transportu 6758 5839
budowle wodne 644 468
rurociągi 40 476 32 936
obiekty na terenach zamkniętych 941 1127
pozostałe 17 525 16 470

Legalizacja i rozbiórki samowoli budowlanych

Podobno samowole budowlane w Polsce mają się dobrze, a wina za to jest zrzucana na niedoskonałe kontrole nadzoru budowlanego. Jest jak jest, nadal wiele samowoli jest legalizowanych i rozbierane są budynki wybudowane niezgodnie z przepisami. Poniżej wyniki za rok 2019 (w nawiasie rok 2018).

Zalegalizowanych obiektów było ogółem 406 (280). W tej liczbie budynków jednorodzinnych 174 (114), a wielorodzinnych 15 (28). Zwracamy też uwagę na sporą liczbę legalizacji obiektów użyteczności publicznej – 56 (40). 

Nakazy rozbiórki są wydawane z kilku powodów, na podstawie poniższych przepisów Prawa budowlanego (w nawiasie rok wcześniej):

 • ogółem - 3600 (2408)
 • art. 48 z tytułu samowoli budowlanej obiektów, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem budowlanym – 1515 (1009)
 • art. 49b z tytułu samowoli budowlanej obiektów, dla których wymagane jest zgłoszenie – 431 (338)
 • art. 50a i 51rozbiórki z tytułu budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia – 461 (196)
 • art. 67 z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektu – 1193 (893)

Nakaz rozbiórki to pierwszy krok w likwidacji samowoli budowlanej, trudniejsza jest sama rozbiórka wykonywana przez zobowiązanego lub w drodze wykonania zastępczego. I tak, w roku 2019 doszło do likwidacji 2445 obiektów (2436 rok wcześniej).

Osiedle mieszkaniowe Dębowe Tarasy w Katowicach
Autor: Dorota Nitecka-Frączyk Osiedle mieszkaniowe Dębowe Tarasy w Katowicach

Pozwolenia na budowę mieszkań według GUS

W 2019 roku wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 268 775 mieszkań, tj. o 11 207 mieszkań (4,4%) więcej niż przed rokiem. Prawie 98% lokali dotyczy nowych budynków mieszkalnych, pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Średnia powierzchnia mieszkania wyniosła ok. 93 m2 (porównywalna z rokiem 2018). Jednak po wydzieleniu budynków jednorodzinnych ten metraż wyniósł średnio 134,6 m2, a mieszkania w budynkach wielorodzinnych prawie 55 m2.  

W szczegółowym podziale liczba pozwoleń i zgłoszeń na budowę (GUS podaje łącznie) w roku 2019 przedstawia się następująco:

 • ogółem 101 595 na 120 322 budynki
 • jednorodzinne 99 515 na 116 825 budynków
 • wielorodzinne 2080 na 3497 budynków

Mieszkania oddane do użytkowania

GUS podaje, że w 2019 roku oddano do użytkowania 207 479 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 18 376,6 tys. m2. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano przyrost o 22 416 (12,1%) liczby mieszkań. Aż 63,3% nowo oddanych mieszkań wybudowali deweloperzy, natomiast inwestorzy indywidualni – 33,4%. Pozostałe mieszkania powstały w społecznej czynszowej, spółdzielczej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa. W porównaniu z rokiem 2018 zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 2,7%), natomiast zmniejszyła się o 2,4%  liczba mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Udziały pozostałych form budownictwa jest na podobnym poziomie.

GUS zbiera także informacje, w jakiej technologii jest realizowane budownictwo mieszkaniowe. W roku 2019 dominowała oczywiście technologia tradycyjna udoskonalona – 84 313 budynków. Pozostałe technologie to: monolityczna – 491, wielkopłytowa – 211, wielkoblokowa – 64, konstrukcja drewniana – 708, inne technologie – 4.

Znany jest też czas trwania budowy w poszczególnych technologiach (podany w miesiącach):   

 • tradycyjna udoskonalona – 41,2
 • monolityczna – 24
 • wielkopłytowa – 23,6
 • wielkoblokowa – 24,1
 • konstrukcja drewniana – 37,6
 • inne – 25,8

Rozpoczęte budowy mieszkań

Biorąc pod uwagę podane wyżej okresy realizacji, w roku 2020 nie należy spodziewać się oddania do użytku mieszkań, których budowę rozpoczęto w roku 2019. Ale prędzej czy później wzbogacą one zasoby mieszkaniowe kraju. W 2019 roku rozpoczęto budowę 237 281 mieszkań, czyli o 15 374  (6,9%) więcej niż rok wcześniej. Udział w tym na poziomie 38,1% ogółu ma budownictwo indywidualne, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, czyli działania deweloperów – 59,9%.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej