Budownictwo mieszkaniowe 2019. Więcej mieszkań oddanych do użytku niż w roku ubiegłym

2019-03-27 11:05 cz
budownictwo mieszkaniowe
Autor: Getty Images Na początku tego roku oddano do użytku więcej mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

Rok 2018 w budownictwie mieszkaniowym był rokiem wzrostów, w którym deweloperzy byli bardziej aktywni niż inwestorzy indywidualni. Początek roku 2019 w budownictwie mieszkaniowym wciąż sygnalizuje dobrą koniunkturę.

Budownictwo mieszkaniowe 2019 z dobrymi wynikami na starcie

Z pierwszych danych GUS, podsumowujących styczeń i luty wynika, że budownictwo mieszkaniowe nadal odnotowuje wzrosty, w niektórych segmentach wręcz historyczne.

  • Pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) w budownictwie mieszkaniowym

Liczba wydawanych pozwoleń na budowę pozwala prognozować rozmiary rynku budownictwa mieszkaniowego w kolejnych miesiącach i latach. Od stycznia do lutego 2019, wydano wg GUS pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na 37,5 tys. mieszkań. To oznacza spadek o 8,9% niż w analogicznym okresie 2018 roku. Nie oznacza on jednak jeszcze stałego trendu, sezon budowlany dopiero się zaczyna.

Najwięcej pozwoleń na budowę otrzymali deweloperzy - 24,0 tys. (to 21,1% mniej niż rok temu). Prawie o połowę mniejszą niż deweloperzy aktywność, póki co, wykazują inwestorzy indywidualni – uzyskali pozwolenia lub zgłosili budowę 12,6 tys. mieszkań (mniej tylko o 0,4%).
W budownictwie spółdzielczym wydano pozwolenia na budowę 326 mieszkań, komunalnym – 401, społeczno-czynszowym – 239 i zakładowym – 2.  

  • Mieszkania oddane do użytkowania

Od początku roku oddano do użytkowania 32,3 tys. mieszkań – to o 7,8% więcej niż przed rokiem. Bilans deweloperów to 19,9 tys. mieszkań (16,7% więcej), a inwestorów indywidualnych – 11,6 tys. mieszkań (4,4% mniej). Deweloperzy i inwestorzy indywidualni odpowiadają łącznie za 97,6% mieszkań oddanych do użytkowania.

Mniej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym – 223 (rok wcześniej 351). W budownictwie komunalnym odnotowano 245 mieszkań, społeczno-czynszowym 236 i zakładowym 66 – w tych segmentach łącznie GUS odnotował ponad 30-procentowy wzrost (w zakładowych nawet 11-krotny!).

Budownictwo mieszkaniowe
Autor: fermacell
  • Rozpoczęte budowy w budownictwie mieszkaniowym

Zima była łagodna, może dlatego budownictwo mieszkaniowe wystartowało ze wzrostami. Od początku roku rozpoczęto budowę 30,1 tys. mieszkań, czyli o 8,4%, czyli więcej niż o tej samej porze w 2018.

Deweloperzy rozpoczęli budowę 20,2 tys. mieszkań, inwestorzy indywidualni 9,3 tys., spółdzielnie mieszkaniowe 292, samorządy 88, społeczne czynszowe 268, w budownictwie zakładowym nie odnotowano żadnej aktywności.

W budownictwie mieszkaniowym 2018 też rozgrywali deweloperzy

  • Mieszkania oddane do użytkowania

Według GUS (dane GUS różnią się statystyk podawanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) w roku 2018 oddano do użytku 184 800 mieszkań, czyli o 3,6% więcej niż przed rokiem. Jeszcze niedawno inwestorzy indywidualni budowali więcej mieszkań niż deweloperzy, więcej też od nich uzyskiwali pozwoleń na budowę lub dokonywali zgłoszeń.

Rok 2018 wyraźnie wskazał w budownictwie mieszkaniowym na przewagę aktywności deweloperów. Oddali oni bowiem do użytkowania 111 550 mieszkań (to 6,2% więcej niż w 2017), zaś inwestorzy indywidualni 66 684 mieszkania (o 1,4% mniej).

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 2018 wg GUNB
  • W 2018 na budowę budynków mieszkalnych wydano ogółem 98 915 pozwoleń na budowę (to 50,4% ogólnej liczby pozwoleń). Z kolei 94,7% ogółu pozwoleń na budynki mieszkalne to pozwolenia na budowę dla budynków jednorodzinnych – w 2018 wydano ich 93 714, były też 2253 zgłoszenia.
  • Oddano do użytkowania 85 504 budynków jednorodzinnych i 5137 budynków wielorodzinnych.
  • GUNB nie prowadzi statystyk dla „rozpoczętych budów”.

Deweloperzy i inwestorzy indywidualni wybudowali łącznie 96,5% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (deweloperzy 60,4%, a indywidualni 36,1%. W pozostałych formach budownictwa mieszkaniowego w 2018 roku prawie bez zmian. Więcej mieszkań niż w 2017 oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym – 3002 wobec 2300). W budownictwie społecznym czynszowym, komunalnym i zakładowym łącznie oddano do użytkowania 3547 mieszkań, czyli o 6% więcej niż przed rokiem.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 2,2 m2, czyli do poziomu 90,5 m2.

Łącznie wszystkie pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dotyczyły 257 072 mieszkań (o 2,7% więcej niż w roku 2017). Pozwoleń na budowę mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem było 159 923. Natomiast pozwoleń lub zgłoszeń w grupie inwestorów indywidualnych było 91 485. Wzrosła liczba mieszkań budowanych na podstawie pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1732 mieszkań wobec 1600), mniej pozwoleń (3932 wobec 5200) było w pozostałych formach budownictwa.

Budownictwo mieszkaniowe 2018
Autor: GUS Budownictwo mieszkaniowe w roku 2018 wg GUS
  • Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Dane wskazują, że w budownictwie mieszkaniowym nie może być mowy o kryzysie (w przeciwieństwie do budowy dróg, gdzie firmy budowlane mają problemy finansowe). W 2018 roku rozpoczęto budowę 221 907   mieszkań, tj. o 7,7%, więcej niż w roku 2017.

Na deweloperów przypadło 131 627 mieszkań, zaś inwestorów indywidualnych 85 304. Mniej rozpoczętych budów odnotowano w budownictwie spółdzielczym (2312 wobec 2700 w roku 2017) oraz w pozostałych formach budownictwa, czyli w społecznym czynszowym, komunalnym i zakładowym (2664 wobec 3400).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej