Budownictwo mieszkaniowe 2020. Jaki będzie rok 2021 w budownictwie mieszkaniowym?

2021-03-08 15:28 czem
budownictwo mieszkaniowe
Autor: Getty Images W roku 2020 budownictwo mieszkaniowe odnotowało niewielkie spadki w pozwoleniach na budowę i rozpoczętych budowach, natomiast mieszkań oddanych do użytkowania jest więcej niż w 2019

W 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła też nieznacznie liczba mieszkań, dla których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto. Jaki był w liczbach rok 2020 dla budownictwa mieszkaniowego? Porównujemy dane GUS i GUNB.

Budownictwo mieszkaniowe w 2020 roku wg GUS

Styczeń 2020 rozpoczął się bardzo dobrze dla budownictwa mieszkaniowego. Deweloperzy rozpoczęli budowę 10 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 5,4 tys. (w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 2,1% i 62,6% w odniesieniu do stycznia 2019). Gdy jednak pod koniec lutego zaatakował nas COVID-19 wszyscy zastanawiali się w świetle nowych zjawisk gospodarczych (nie wspominając o konsekwencjach społecznych), jak odbije się koronawirus w budownictwie. Chodziło nie tylko o rozpędzone inwestycje infrastruktury transportowej, ale też o utrzymanie dynamiki w budownictwie mieszkaniowym. Nie sprawdziły się czarne scenariusze w żadnym z tych obszarów budownictwa. Budowy nie stanęły, płynęły publiczne pieniądze na drogi i kolej, nie spadła znacząco budowa mieszkań. Ponadto rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania niższych standardów energetycznych dla budownictwa mieszkaniowego (zaostrzone wymogi co do izolacyjności cieplnej przegród to jednak wyższe koszty budowy) więc warto było postarać się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy z projektem budowlanym jeszcze w roku 2020. Sporo się też działo w programie Mieszkanie Plus, chociaż więcej w nim było umów partnerskich niż rozpoczętych budów, a już tym bardziej mieszkań oddanych do użytkowania. 

Mieszkania oddane do użytkowania w 2020

Według wstępnych danych GUS, od stycznia do grudnia 2020 oddano do użytkowania 221 978 mieszkań, czyli o 7% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143 770 mieszkań, co oznacza wzrost o 9,4% w porównaniu do roku 2019, natomiast inwestorzy indywidualni – 74 140 mieszkań, tj. o 7,1% więcej. Te dwie grupy inwestorów odpowiadają za 98,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,8% i 33,4%). Mniej mieszkań (niż przed rokiem) oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1498 wobec 2167) oraz łącznie w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2570 wobec 4597). 

Pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) w budownictwie mieszkaniowym

Liczba wydawanych pozwoleń na budowę pozwala prognozować rozmiary rynku budownictwa mieszkaniowego w kolejnych miesiącach i latach. W 2020 roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 275 938 mieszkań. To o 2,8% więcej niż w roku 2019. Deweloperzy otrzymali pozwolenia na budowę 171 591 mieszkań (wzrost o 2,5%), a w przypadku inwestorów indywidualnych ta liczba wynosi 101 591 (wzrost o 5%). Sporo się działo z pozwoleniami i zgłoszeniami w grudniu 2020, bo inwestorzy chcieli uniknąć zaostrzonych wymogów w warunkach technicznych 2021 dotyczących standardów energetycznych dla budynków.  

Mniej niż w analogicznym okresie 2019 odnotowano pozwoleń na budowę (lub zgłoszenia z projektem budowlanym) mieszkań w budownictwie spółdzielczym (1171 mieszkań 1364) oraz w pozostałych formach budownictwa (1585 wobec 2996). 

Cześć wydanych pozwoleń na budowę (zgłoszeń) weszła w fazę realizacji, jednak w dużej części nastąpi to dopiero w roku 2021. 

Budownictwo mieszkaniowe
Autor: fermacell Ciekawe, czy zaostrzenie standardów energetycznych wpłynie na dynamikę budownictwa mieszkaniowego od roku 2021?

Rozpoczęte budowy w budownictwie mieszkaniowym

W 2020 roku rozpoczęto budowę 223 842 mieszkań – to o 5,7% mniej niż w roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 130 208 mieszkań (o 8,3% mniej), a inwestorzy indywidualni 90 309 (co oznacza dokładnie ten sam wynik co rok wcześniej). Mniej budów rozpoczęto w budownictwie spółdzielczym (1638 mieszkań wobec 2058 rok wcześniej), podobnie w pozostałych formach budownictwa (1687 wobec 2887, w grudniu 2020 nie ruszono w tym segmencie z żadną budową). 

Dla porównania, w całym roku 2019 roku rozpoczęto budowę 237 281 mieszkań (to było o 6,9% więcej niż w roku 2018). Udział w tym, na poziomie 38,1% ogółu miało budownictwo indywidualne, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, czyli działania deweloperów – 59,9%. 

GUS szacuje się, że na koniec grudnia 2020 w budowie było 827,4 tys. mieszkań, czyli o 0,2% więcej niż w grudniu 2019. 

Budownictwo mieszkaniowe
Autor: GUS Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w latach 2016-2020
Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw
Autor: GUS Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego wg województw w roku 2020

Budownictwo mieszkaniowe 2020 wg GUNB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma inną metodologię dla analizy budownictwa mieszkaniowego, stąd dane obu urzędów różnią się nieco. Według GUNB, w 2020 roku (w nawiasie rok 2019):

  • oddano do użytkowania 97 711 (91 690) budynków jednorodzinnych 
  • oddano do użytkowania 5625 (5470) budynków wielorodzinnych
  • oddano do użytkowania 1790 (1673) budynków zamieszkania zbiorowego   
  • wydano 106 470 na 121 366 budynków (99 833 / 113 641) pozwoleń na budynki jednorodzinne  
  • wydano 5462 na 11 557 budynków (5301 / 10 903) pozwoleń na budynki wielorodzinne
  • wydano 1120 na 1878 budynków (791 / 1931) pozwoleń na budynki zamieszkania zbiorowego 

GUNB nie prowadzi statystyk dla rozpoczętych budów. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej