Budownictwo mieszkaniowe 2019. Jaki będzie rok 2020 w budownictwie mieszkaniowym?

2020-03-19 13:22 czem
budownictwo mieszkaniowe
Autor: Getty Images W roku 2019 budownictwo mieszkaniowe odnotowało wzrosty, ale trudno będzie o utrzymanie ich w roku 2020

W 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż rok wcześniej, wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Styczeń 2020 w budownictwie mieszkaniowym przyniósł spadek wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń, ale jeszcze na te wszystkie wskaźniki nie wpływał koronawirus.

Budownictwo mieszkaniowe na starcie 2020 roku

Według wstępnych danych zebranych przez GUS, w styczniu 2020 wydano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy 18,4 tys. mieszkań, tj. o 11,0% mniej niż w styczniu 2019. Deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 11,5 tys. mieszkań, natomiast inwestorzy indywidualni na 6,8 tys. (to  odpowiednio o 17,8% mniej i 13,0% więcej niż w styczniu 2019). Mniej niż w styczniu 2019 odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (4 mieszkania wobec 40) oraz w pozostałych formach budownictwa (103 wobec 628).

Spadków nie odnotowano w styczniu 2020 w liczbie mieszkań oddanych do użytkowania – 17,4 tys., czyli o 0,5% więcej niż przed rokiem. Bilans deweloperów to 10,6 tys. mieszkań przekazanych do eksploatacji, a inwestorów indywidualnych 6,4 tys. mieszkań – to łącznie 98% ogółu mieszkań (pozostałe należą do budownictwa spółdzielczego – 248, komunalnego, społecznego czynszowego i zakładowego – 105).

Może to brak zimy spowodował, że w styczniu 2020 rozpoczęto budowę 15,9 tys. mieszkań, czyli aż o 18,2% więcej niż w rok wcześniej. Deweloperzy rozpoczęli budowę 10,0 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 5,4 tys. (w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 2,1% i 62,6% w odniesieniu do stycznia 2019). Spadek w rozpoczętych budowach mieszkań zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (157 mieszkań wobec 219), ale wzrost w pozostałych formach budownictwa (285 wobec 71).

Koniec lutego 2020 to początek zjawisk gospodarczych (nie wspominając o konsekwencjach społecznych) związanych z pandemią koronawirusa w budownictwie również. Czy w roku 2020 uda się utrzymać dynamikę w budownictwie mieszkaniowym, podobną do roku 2019?

Budownictwo mieszkaniowe 2019 według GUS

W 2019 roku oddano do użytkowania 207 479 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 18 376,6 tys. m2 oraz liczbie izb równej 783 137. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 22 416 (12,1%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 1 667,1 tys. m2 (więcej o 10,0%) oraz liczby pokoi o 69 675 (9,8%). Trzeba tu dodać, że GUS najwięcej uwagi w swoich statystykach poświęca właśnie mieszkaniom oddanym do użytku.

Mieszkania oddane do użytkowania

Jak wspomniano, w roku 2019 r. oddano do użytkowania 207 479. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 131 428 mieszkań (17% więcej niż w analogicznym okresie 2018), natomiast inwestorzy indywidualni – 69 288 mieszkań, tj. o 4,6% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 96,8% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania.
Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (2115 wobec 3024), w budownictwie komunalnym, społecznym, czynszowym i zakładowym łącznie oddano do eksploatacji 4575 mieszkań, tj. o 30,6% więcej.
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wybudowanych w roku 2019 r. wyniosła 18,4 mln m2, czyli o 10,1% więcej niż rok wcześniej, natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 1,7 m2, czyli do poziomu 88,6 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 133,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych 53,1 m2. Największe mieszkania odnotowano oczywiście w budownictwie indywidualnym (143,5 m2), zaś najmniejsze w komunalnym (41,6 m2).

GUS zbiera także informacje, w jakiej technologii jest realizowane budownictwo mieszkaniowe. W roku 2019 dominowała oczywiście technologia tradycyjna udoskonalona – 84 313 budynków na 85 719 budynków ogółem. Pozostałe technologie to: monolityczna – 491, wielkopłytowa – 211, wielkoblokowa – 64, konstrukcja drewniana – 708, inne technologie – 4.

Znany jest też czas trwania budowy w poszczególnych technologiach (podany w miesiącach):   

 • tradycyjna udoskonalona – 41,2
 • monolityczna – 24
 • wielkopłytowa – 23,6
 • wielkoblokowa – 24,1
 • konstrukcja drewniana – 37,6
 • inne – 25,8

Pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) w budownictwie mieszkaniowym

Liczba wydawanych pozwoleń na budowę pozwala prognozować rozmiary rynku budownictwa mieszkaniowego w kolejnych miesiącach i latach.W roku 2019 wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 268 775 mieszkań, tj. o 11 207 mieszkań (4,4%) więcej niż przed rokiem.

Średnia powierzchnia mieszkania zgodnie z pozwoleniem czy zgłoszeniem wyniosła ok. 93 m2 (porównywalna z rokiem 2018). Jednak po wydzieleniu budynków jednorodzinnych ten metraż wyniósł średnio 134,6 m2, a mieszkania w budynkach wielorodzinnych prawie 55 m2.  

W szczegółowym podziale liczba pozwoleń i zgłoszeń na budowę (GUS podaje łącznie) w roku 2019 przedstawia się następująco:

 • ogółem 101 595 na 120 322 budynki
 • jednorodzinne 99 515 na 116 825 budynków
 • wielorodzinne 2080 na 3497 budynków

Budownictwo mieszkaniowe
Autor: fermacell

Rozpoczęte budowy w budownictwie mieszkaniowym

W 2019 roku rozpoczęto budowę 237 281 mieszkań, czyli o 15 374 (6,9%) więcej niż rok wcześniej. Udział w tym, na poziomie 38,1% ogółu ma budownictwo indywidualne, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, czyli działania deweloperów – 59,9%.

Budownictwo mieszkaniowe
Autor: GUS Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego

Budownictwo mieszkaniowe według GUNB

Pomiędzy statystykami GUS i GUNB występują różnice w statystykach.

 • Według GUNB, w roku 2019 oddano do użytkowania ogółem 97 833 budynków związanych z budownictwem mieszkaniowym (92 247 rok wcześniej). W tej liczbie na budownictwo jednorodzinne przypada 91 690 (rok wcześniej 85 504), budynki wielorodzinne 5470 (5137) zamieszkania zbiorowego1673 (1606).
 • Na budynki jednorodzinne wydano 99 833 pozwoleń na budowę na 113 641 budynki (rok wcześniej odpowiednio 93 714 / 105 559).
 • Na budynki wielorodzinne wydano 5301 pozwoleń odnoszących się do 10 903 budynków (5201 / 10 892).
 • Na budynki zamieszkania zbiorowego pozwoleń było 791 na 1931 budynków (978 / 2389).
 • Zgłoszeń budowy dopuszczonych w Prawie budowlanym na wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne był o 1952 na 2006 budynków  (2253 / 2479).

GUNB nie zbiera informacji o rozpoczętych budowach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej