Pozwolenia na budowę 2020. Ile wydano pozwoleń na budowę wg GUNB i GUS

Budowa drogi maszyny nawierzchnia
Autor: www.thinkstockphotos.com W 2019 roku, biorąc pod uwagę liczbę pozwoleń na budowę i obiektów oddnych do użytkowania, budownictwo drogowe miało się dobrze

Wydane pozwolenia na budowę w poszczególnych rodzajach budownictwa, zgłoszenia, obiekty oddane do użytkowania i rozbiórki to wskaźniki, które dają informację o sytuacji na rynku budowlanym. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) podsumował rok 2020, a Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeanalizował budownictwo mieszkaniowe w tym samym okresie. Co ciekawe, wyniki obu urzędów są różne.

Z powodu pandemii rok 2020 był trudny dla całej gospodarki. Budownictwo poradziło sobie w tej sytuacji i w każdym aspekcie całkiem nieźle, co widać po statystyce wydanych pozwoleń na budowę i obiektów oddanych do użytkowania. Nie oznacza to jednak, że budownictwo ma się dobrze, co z kolei odzwierciedla wskaźnik koniunktury, ale również coraz wyższa liczba bankructw firm budowlanych czy narastające zatory płatnicze.    

Pozwolenia na budowę 2020 według GUNB

Prowadzenie statystyki wydanych pozwoleń na budowę daje pewien pogląd na dynamikę budownictwa do porównania w roku następnym, bo przecież nie każde pozwolenie na budowę (szczególnie w budownictwie indywidualnym) jest natychmiast realizowane. Poniżej tabela z wydanymi pozwoleniami na budowę z danych zebranych przez GUNB w poszczególnych rodzajach budownictwa. Obok podajemy liczbę obiektów, na które zostały wydane pozwolenia oraz porównujemy dane do roku 2019. Generalnie, liczba wydanych pozwoleń na budowę porównanych rok do roku jest w 2020 minimalnie mniejsza, są za to różnice na plus w liczbie obiektów, których te pozwolenia dotyczyły.  

Pozwolenia na budowę 2020 dla: liczba pozwoleń liczba obiektów porównanie rok 2019
ogółem 200 540 236 190 201 517 / 236 238
budynki jednorodzinne   106 470 121 366 99 833 / 113 641
budynki wielorodzinne 5462 11 557   5301 / 10 903
budynki zamieszkania zbiorowego 1120 1878     791 / 1931
budynki użyteczności publicznej 7862 9699   8539 / 10 595
budynki gospodarczo-inwentarskie 9924 12 208 10 885 / 14 028
budynki przemysłowe i magazynowe 4631 5626     4967 / 6184
obiekty infrastruktury transportu 3306 3739       3363 / 3872
budowle wodne 315 493       332 / 422
rurociągi 21 317 22 825 26 874 / 28 325
obiekty na terenach zamkniętych 873 1037       826 / 949
pozostałe   40 632 / 46 337

Do powyższych danych trzeba jeszcze dodać zgłoszenia budów niewymagających pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na budowę dróg na podstawie specustawy.

Zezwoleń na realizację inwestycji drogowych wydano w roku 2020 ogółem 1420 na 2800 obiektów (dla porównania rok wcześniej odpowiednio 1594 i 3060). Najwięcej zezwoleń przypadło na województwo mazowieckie – 265 na 268 obiektów (276/282), a najmniej wydano ich w lubuskim – 24 na 53 obiekty. 

Zgłoszeń budowy dopuszczonych w Prawie budowlanym było (w nawiasie rok 2019) ogółem 34 586 na 35 498 obiektów (27 181 / 28 036), w tym:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne 1877 na 1911 budynków  (1952 / 2006)
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych 466 na 479 obiektów (495 / 506)
 • sieci 32 243 na 33 100 obiektów (24 734 / 25 524)

Jak widać, możliwość budowania domów jednorodzinnych na zgłoszenie nie wzrasta (być może dlatego, że dokumentacja do zgłoszenia i uzyskania pozwolenia jest taka sama, a pozwolenie jest bezpieczniejsze dla inwestora), ale taki mechanizm działa w przypadku budowania sieci. 

Obiekty oddane do użytkowania w 2020

Wiedza o obiektach oddanych do użytkowania, szczególnie tych kubaturowych, jest ważną informacją dla rynku materiałów i usług wykończeniowych.

Obiekty oddane do użytkowania liczba obiektów rok 2019
ogółem 196 548 192 883
budynki jednorodzinne 97 711 91 690
budynki wielorodzinne 5625 5470
budynki zamieszkania zbiorowego 1790 1673
budynki użyteczności publicznej 11 471 12 185
budynki gospodarcze 9693 10 391
budynki przemysłowe i magazynowe 5772 6071
obiekty infrastruktury transportu 5851 6758
budowle wodne 667 644
rurociągi 41 923 40 476
obiekty na terenach zamkniętych 787 941
pozostałe 16 045 17 525

Legalizacja i rozbiórki samowoli budowlanych

Podobno samowole budowlane w Polsce mają się dobrze, a wina za to jest zrzucana na niedoskonałe kontrole nadzoru budowlanego. Jest jak jest, nadal wiele samowoli jest legalizowanych i rozbierane są budynki wybudowane niezgodnie z przepisami. Poniżej wyniki za rok 2020 (w nawiasie rok 2019).

Zalegalizowanych obiektów było ogółem 527 (406). W tej liczbie budynków jednorodzinnych 201 (174), a wielorodzinnych  37 (15). Zwracamy też uwagę na wciąż sporą liczbę legalizacji obiektów użyteczności publicznej – 78 (56). 

Nakazy rozbiórki są wydawane z kilku powodów, na podstawie poniższych przepisów Prawa budowlanego (w nawiasie rok wcześniej):

 • ogółem – 3 477 (3600)
 • art. 48 z tytułu samowoli budowlanej obiektów, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem budowlanym – 1603 (1515)
 • art. 49b z tytułu samowoli budowlanej obiektów, dla których wymagane jest zgłoszenie – 451 (431)
 • art. 50a i 51, czyli rozbiórki z tytułu budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia – 464 (461)
 • art. 67 z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektu – 959 (1193)

Nakaz rozbiórki to pierwszy krok w likwidacji samowoli budowlanej, trudniejsza jest sama rozbiórka wykonywana przez zobowiązanego lub w drodze wykonania zastępczego. I tak, w roku 2020 doszło do likwidacji 1879 obiektów (2445 rok wcześniej), przy czym inwestorzy sami dokonali 1864 rozbiórki, w drodze wykonania zastępczego było ich 15. 

Osiedle mieszkaniowe Dębowe Tarasy w Katowicach
Autor: Dorota Nitecka-Frączyk Osiedle mieszkaniowe Dębowe Tarasy w Katowicach

Pozwolenia na budowę mieszkań według GUS

W 2020 roku (a razie są to informacje sygnalne) wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy na 275 938 mieszkań, tj. o 2,8% więcej niż w 2019. W tej statystyce udział deweloperów wynosi 171 591 (wzrost o 2,5% r/r), a inwestorów  indywidualnych 101 591 (wzrost o 5,0%). Mniej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano, w porównaniu do poprzedniego roku, w budownictwie spółdzielczym (1171 mieszkań wobec 1364) oraz w pozostałych formach budownictwa (1585 wobec 2996). Średnia powierzchnia mieszkania wyniosła ok. 93 m2. Jednak po wydzieleniu budynków jednorodzinnych ten metraż wyniósł średnio ok. 135 m2, a mieszkania w budynkach wielorodzinnych prawie 55 m2.  

Mieszkania oddane do użytkowania

GUS podaje, że w 2020 roku oddano do użytkowania 221 978 mieszkań (207 479 w roku 2019), o łącznej powierzchni użytkowej 19,6 mln m2, czyli o 6,9% więcej niż w roku 2019, przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 88,5 m2. Deweloperzy oddali do użytku 143 770 mieszkań, inwestorzy indywidulani 74 140, spółdzielnie mieszkaniowe 1498, w pozostałych formach (komunalne, społeczne, czynszowe i zakładowe) było 2570.  

GUS zbiera także informacje, w jakiej technologii jest realizowane budownictwo mieszkaniowe. W informacji sygnalnej nie ma jeszcze takich danych dla roku 2020, ale w roku 2019 dominowała oczywiście technologia tradycyjna udoskonalona – 84 313 budynków. Pozostałe technologie to: monolityczna – 491, wielkopłytowa – 211, wielkoblokowa – 64, konstrukcja drewniana – 708, inne technologie – 4.

Znany jest też czas trwania budowy w poszczególnych technologiach (podany w miesiącach):   

 • tradycyjna udoskonalona – 41,2
 • monolityczna – 24
 • wielkopłytowa – 23,6
 • wielkoblokowa – 24,1
 • konstrukcja drewniana – 37,6
 • inne – 25,8

Rozpoczęte budowy mieszkań

Liczba wydanych pozwoleń na budowę i czy zgłoszeń nigdy nie pokrywają się z rozpoczętymi budowami. I tak, w roku 2020 rozpoczęto budowę 223 842 mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 130 208 mieszkań (o 8,3% mniej), a inwestorzy indywidualni 90 309 zachowując poziom z lat wcześniejszych. Mniej budów rozpoczął segment spółdzielczy (1638 mieszkań wobec 2058 w 2019) oraz w pozostałych formach budownictwa (1687 wobec 2887).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej