Grant OZE dla budynków wielorodzinnych. Ustawa przyjęta przez Sejm

2022-09-30 11:21
blok mieszkalny
Autor: gettyimages Od 13 grudnia 2021 można składać wstępne wnioski oraz wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”

Wprowadzenie grantów na inwestycje w OZE w budownictwie wielorodzinnym zakłada przyjęta przez Sejm Ustawa o poprawie warunków mieszkaniowych. Dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów inwestycji w instalacje OZE w budynkach wielorodzinnych. Będzie to podobny poziom, jaki właściciele domów jednorodzinnych dostają z programu Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Ale zasady dotyczące grantów OZE będą inne.

Sejm przyjął 29 września 2022 ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych ustawę o wsparciu poprawy warunków mieszkaniowych. Ustawa związana jest z wdrażaniem KPO. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwój budownictwa mieszkaniowego dla osób o niższych dochodach.

Grant OZE dla wspólnot i spółdzielni

O grant OZE w wysokości 50% poniesionych kosztów może starać się właściciel lub zarządca budynku, który zrealizuje zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, wraz z niezbędną infrastrukturą. W ustawie nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej mocy instalacji OZE, ale zaznaczone jest, że musi ona produkować energię na potrzeby budynku wielorodzinnego.

Grant OZE będzie można uzyskać także w przypadku modernizacji instalacji OZE, przy zwiększeniu jej mocy o co najmniej 25%.

W przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy. Grant w wysokości 50% kosztów instalacji OZE ma dotyczyć mikro- lub małej instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji, ale nie więcej niż 5% wartości całego przedsięwzięcia. 

Wysokość grantu wyniesie 50% poniesionych kosztów. Pieniądze mają pochodzić z funduszy KPO.

Jeśli w budynku są lokale użytkowe wysokość dofinansowania będzie proporcjonalnie pomniejszona o powierzchnię tych lokali. Grant OZE nie przysługuje, jeśli na realizowaną inwestycję pozyskano pieniądze z innych programów.

Wniosek o przyznanie grantu OZE należy złożyć w banku BGK do 30 czerwca 2026 roku.

Może zainteresuje Cię także:

Zmiany w premii termomodernizacyjnej i grant MZG

Fundusze będą również udostępniane w ramach wyższej premii termomodernizacyjnej i grantu na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Dotyczy to wszystkich budynków wielorodzinnych, niezależnie od ich właścicieli. Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Premia termomodernizacyjna dla termomodernizacji i inwestycji w OZE ma wynieść 31% (obecnie 21%). Premia dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w BGK. Taki kredyt musi pokrywać co najmniej połowę kosztów inwestycji.

Ustawa także ma przyśpieszyć głęboką termomodernizację oraz budowę przez samorządy mieszkań o podwyższonej efektywności energetycznej w zasobach gminy MSZ, czyli chodzi przede wszystkim o mieszkania komunalne.

Zapis w ustawie mówi o premii MZG (mieszkaniowy zasób gminy) i grancie MZG.

Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy przysługuje premia MZG w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia. Warunkiem uzyskania premii MZG jest obowiązująca na terenie gminy uchwała antysmogowa.

W przypadku zabytków wysokość premii MZG wyniesie 60%.

Dodatkowo inwestor, czyli gmina lub spółka, w której gmina ma większościowe udziały, może się starać o grant MZG,  który wyniesie 30% kosztów inwestycji przy wymianie ogrzewania na OZE, kogenerację, gaz lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

Podobnie, jak w przypadku grantu OZE, jeśli w budynku są lokale użytkowe wysokość dofinansowania będzie proporcjonalnie pomniejszona o powierzchnię tych lokali.

Wniosek o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG inwestor składa do BGK do 30 czerwca 2026.

Może zainteresuje Cię także:

100 mln na nowe granty OZE

Na wspieranie instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych rząd ma przeznaczyć 100 mln złotych. Pieniądze mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Program ma obowiązywać do połowy 2026 roku.

Przypomnijmy, że dwa lata temu, NFOŚiGW wprowadził program wsparcia dla instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych. Nie cieszył się on zainteresowaniem ze względu na obowiązujące wtedy przepisy o prosumentach w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła pojęcie prosumenta zbiorowego, co może zmienić podejście wspólnot i spółdzielni.

Z drugiej strony mamy też nowe zasady rozliczeń net billing, które zmniejszyły zainteresowanie prosumenta indywidualnego do instalacji OZE. Świadczy o tym mniejsze zainteresowanie dotacjami z programu Mój Prąd 4.0.

Czytaj więcej:

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej