Mój Prąd 4.0 od 15 kwietnia! Szczegóły programu i wysokość dopłaty

2022-04-15 7:18
fotowoltaika na dachu
Autor: Marcin Czechowicz Celem programu Mój Prąd 4.0 ma być m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co spowoduje wzrost udziału OZE w miksie energetycznym

Mój Prąd 4.0 to już czwarta edycja programu dopłat do fotowoltaiki dla osób fizycznych. Wnioski w programie Mój Prąd 4.0 przyjmowane są od południa 15 kwietnia. Jakie jest maksymalne dofinansowanie fotowoltaiki w 2022 i co obejmuje? Zasady Mojego Prądu 4.0.

Spis treści

  1. Jaki cel programu Mój Prąd 4.0?
  2. Dla kogo Mój Prąd 4.0?
  3. Jakie zmiany w Moim Prądzie 4.0?
  4. Jaka wysokość dopłaty i na co?
  5. Od kiedy Mój Prąd 4.0?

Jaki cel programu Mój Prąd 4.0?

Mój Prąd 4.0, podobnie jak poprzednie edycje programów, ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co zwiększy udział OZE w miksie energetycznym. Już teraz funkcjonuje w Polsce ponad 866 tys. przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wpłynęło to bardzo korzystnie na ekonomiczny rozwój branży fotowoltaicznej, a także na dalszą popularyzację wśród polskiego społeczeństwa energetyki prosumenckiej oraz idei ochrony klimatu poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Według ocen ekspertów, w ubiegłym roku 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło z fotowoltaiki. Szacuje się, że dzięki już przeprowadzonym naborom w programie Mój Prąd następować będzie redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) na poziomie 1,84 mln ton w ciągu roku.

Dla kogo Mój Prąd 4.0?

Czwarta edycja programu Mój Prąd przeznaczona jest dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Na czym polega nowy system net-billing? To rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Jakie zmiany w Moim Prądzie 4.0?

Mój Prąd 4.0 jest rozszerzony o możliwość dopłat jeszcze do innych inwestycji z zakresu magazynowania energii. Ma to uwzględniać m.in. zmiany w regulacjach, które przewidują odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Ważne!

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

Czytaj więcej o net billing:

Od 1 kwietnia 2022 obowiązuje nowy system rozliczania fotowoltaiki -Net-billing

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2022 nowi prosumenci rozliczani są na postawie wartości energii, jaką wprowadzą do sieci, a nie ilości, jak było dotąd. Produkujący energię w instalacjach do 10 kWp przed 1 kwietnia rozliczali się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net-meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach rocznych. Ponadto prosumenci nie płacą opłat dystrybucyjnych zmiennych za użytkowanie sieci.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, ci którzy do 31 marca 2022 r. stali się prosumentami lub przesłali zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego rozliczają są na starych zasadach w systemie opustów, jeszcze przez 15 lat. Po tej dacie prosumenci wchodzą do nowego systemu - net-billingu - będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię płacić tak jak inni odbiorcy. Rozliczanie odbywać się będzie w okresie 12 miesięcy. Prosument będzie dysponować depozytem, ewidencjonowanym na koncie prosumenckim i służącym do ponoszenia kosztów zakupu pobranej energii.

Rozszerzenie programu Mój Prąd 4.0 ma też rozwiązać problem nadmiernie obciążonych sieci energetycznych. Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji obejmie urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo, można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną.

Warto podkreślić, że tak jak w poprzednich edycjach programu Mój Prąd, możliwe jest połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.  

Jaka wysokość dopłaty i na co?

I. Dla prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz  rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie korzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

  • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  • dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

a. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

b. magazynowania energii elektrycznej - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) - nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

c. systemu zarządzania energią HEMS/EMS - nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

II. Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

  • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  • dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

a. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

b. magazynowania energii elektrycznej - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) - nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

c. systemu zarządzania energią HEMS/EMS - nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

program mój prąd
Autor: NFOŚiGW
mój prąd 4.0
Autor: NFOŚiGW
program mój prąd 2022
Autor: NFOŚiGW

Od kiedy Mój Prąd 4.0?

Wnioski w programie Mój Prąd 4.0 przyjmowane są od 15 kwietnia 2022. Budżet na realizację celu programu wynosi do 855 000 tys. zł.

Trzeba wiedzieć, ze wniosków nie zależy składać w formie papierowej (będą odrzucane). Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Dokładny regulamin naboru wniosków

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej