Net-billing - nowy sposób rozliczania fotowoltaiki. Czy fotowoltaika dalej się opłaca?

2022-07-27 9:32
Net-billing
Autor: Getty Images Zmiany w systemie rolzliczania fotowoltaiki w net-billing od 1 lipca 2022. Czy fotowoltaika się opłaca?

Net-billing obejmuje nowych prosumentów, którzy dokonali zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 roku. Od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 weszliśmy w kolejny etap net-billingu. Zmienił się system rozliczania nadwyżki energii, a najważniejsze, że ma on być coraz bardziej opłacalny dla prosumentów. Jakie zmiany wniosło wprowadzenie nowego systemu net-billing? Czy fotowoltaika dalej się opłaca? Co z rozbudową instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022?

Ważne

Od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Co to zmienia w net billing, czyli w nowym systemie rozliczania fotowoltaiki? Więcej szczegółów w artykule.

Spis treści

  1. Co to jest net-billing?
  2. Net-billing - ważne zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki od 1 lipca 2022
  3. Net-billing - czy korzystny dla prosumenta od 1 lipca 2022?
  4. Czy rozbudowa instalacji PV po 1 kwietnia oznacza utratę systemu opustów?
  5. Czy fotowoltaika w net-billingu się opłaca - podsumowanie

Co to jest net-billing?

Net-billing to rozliczanie kosztowe opierające się o wartość energii zakupionej i oddanej. Mówiąc prościej, prosumenci sprzedają nadwyżki energii wprowadzonej do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną muszą płacić jak inni odbiorcy. To zupełnie nowy system rozliczeń za wyprodukowaną energię, który zaczął obowiązywać od 1 kwietnia 2022.

Od 1 lipca 2022 wchodzi w życie nowy model rozliczeń fotowoltaiki. Dowiedz się jakie zmiany czekają prosumentów.

Net-billing - ważne zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki od 1 lipca 2022

Przypomnijmy, ze zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021, najważniejszą zmianą w rozliczaniu fotowoltaiki po 1 kwietnia jest podział prosumentów na dwie grupy - „starych” i „nowych”. Ci pierwsi jeszcze przez 15 lat będą mogli korzystać z tzw. systemu opustów (net-metering). Jest to model rozliczeń prosumentów obowiązujący prosumentów, którzy założyli fotowoltaikę do 31 marca 2022 roku, w którym:

  • za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh (instalacja o mocy do 10 kW),
  • za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,7 kWh (instalacja większa niż 10 kW).

„Nowi” prosumenci, czyli wszyscy, którzy korzystają z fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku z systemu opustów korzystać nie mogą. Rozliczenia przebiegają już na zasadach net-billingu, czyli:

  • sprzedaży nadwyżki energii do sieci,
  • opłatach za pobraną energię jak wszyscy odbiorcy prądu.

Nowych prosumentów od 1 lipca 2022 czeka ważna zmiana w rozliczaniu. Otóż, dokładnie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Czy to korzystna zmiana?

Net-billing - czy korzystny dla prosumenta od 1 lipca 2022?

Wiele osób twierdzi, że net-billing jest nieopłacalny, ale często towarzyszy temu brak wiedzy na temat tego, jak działa nowy system. Tymczasem Adam Bartoszek Vosti. z firmy Vosti twierdzi, że im więcej będzie edukacji rynku i merytorycznych publikacji pokazujących, jak działa system net-billing, tym szybciej fotowoltaika będzie się rozwijała.

W ostatnim czasie ceny energii znacząco wzrosły, a w 2023 mają być dubeltowe, dlatego nowy system – wbrew wcześniejszym opiniom i niepokojom, jest nadal opłacalny. Aktualna stopa zwrotu z fotowoltaiki w net-bilingu jest najkrótsza w historii. Można powiedzieć, że fotowoltaika dwa lata temu w systemie opustów, była mniej opłacalna, niż teraz w net-billingu - mówi Adam Bartoszek.

To, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na inwestycje w fotowoltaikę, to magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią, na które w 2022 roku można uzyskać dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

A kiedy od 1 lipca 2024 net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych, te korzyści będą znacznie większe. Będziemy mogli magazynować energię, kiedy jest najtańsza i sprzedawać, gdy będzie najdroższa. To przyniesie klientom jeszcze więcej korzyści i pozwoli zarabiać.

Czy warto czekać te dwa lata na zakup magazynu energii? Niekoniecznie! To właśnie teraz najlepiej inwestować w te rozwiązania! Ceny są jeszcze atrakcyjne, popyt jest mniejszy, a inwestycję wspierają dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0. - dodaje ekspert Vosti.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że do końca lipca obowiązuje tarcza antyinflacyjna i stawka VAT na prąd wynosi tylko 5%, od sierpnia znowu wzrośnie do 23%, a tym samym wzrosną nasze rachunki za energię elektryczną.

Trzeba zaznaczyć, że nowy system net-billing wymaga od prosumenta większej świadomości energetycznej, gdyż musi on dobrze kalkulować. W przyszłości magazyny energii będą pozwalały ładować tańszą energię w nocy, a sprzedawać droższą dzienną energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną wtedy, gdy zapotrzebowanie na rynku jest większe.

Ważne

"Stary" prosument może zmienić system rozliczeń z systemu opustów na net-billing, tylko na własne życzenie. W przypadku jeśli taka zmiana systemu rozliczeń nastąpi, prosument nie będzie mógł powrócić do poprzedniego systemu, tj. systemu rozliczeń na zasadzie opustów.

Czy rozbudowa instalacji PV po 1 kwietnia oznacza utratę systemu opustów?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że w przypadku rozbudowy istniejącej, czyli założonej przed 1 kwietnia 2022 roku instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Prosument musi jedynie poinformować operatora sieci o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł.

Czy fotowoltaika w net-billingu się opłaca - podsumowanie

Odpowiadając na pytanie czy fotowoltaika dalej się opłaca - oczywiście, że tak. Własna elektrownia fotowoltaiczna to w dalszym ciągu oszczędność oraz odciążenie od drastycznie rosnących rachunków za energię. Tylko w tym roku ceny prądu w gospodarstwach domowych dla taryfy G11 wzrosły o ok. 24%. Polacy wciąż będą się interesować fotowoltaiką, również ze względu na bardziej wyśrubowane normy energetyczne przy budowie nowych domów.

Polska zrezygnowała z importu gazu, ropy i węgla z Rosji. Ceny ogrzewania przy wykorzystaniu kotłów na propan, olej oraz pieców na węgiel, pellet oraz drewno wciąż rosną, poza tym piece na paliwo stałe mają być stopniowo wycofywane. Z analiz PORT PC najbardziej bezpieczne wydaje się inwestowanie w pompy ciepła, a że urządzenie działa na prąd, również w fotowoltaikę, która pokryje zużycie energii elektrycznej na ogrzanie domu. Jednak to dość kosztowna inwestycja, mimo dopłat rządowych.

Trzeba też dodać, że Polacy w 2022 roku nadal będą mogli korzystać z dofinansowań. Z początkiem nowego roku ruszyła już czwarta odsłona programu Mój Prąd, a wnioski można składać od 15 kwietnia oraz Czyste Powietrze czy Ulga Termomodernizacyjna, co z pewnością zachęci do inwestowania w odnawialne źródła energii.

Źródło: Vosti, gov.pl

Koszt ogrzewania domu pompą ciepła
Autor: PORT PCC Roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za I kwartał 2022 r. Link: Kliknij i powiększ
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej