OZE. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) przy termomodernizacji budynku

2019-12-30 0:00
oze wiatraki energia
Autor: http://thinkstockphotos.com/

OZE może, a nawet powinno, być elementem termomodernizacji budynku. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł kopalnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Zastosowanie OZE powinno być poprzedzone choćby uproszczoną analizą ekonomiczną, polegającą na określeniu kosztów i zysków wynikających z przedsięwzięcia. Ponieważ ceny systemów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł systematycznie maleją rośnie opłacalność tego typu rozwiązań. Wielkość uzyskanych oszczędności zależy jednak od wielu czynników i jest często mniejsza niż zakładana.

OZE - najłatwiej dostępne źródła energii odnawialnej

Do najłatwiej dostępnych OZE można zaliczyć:

  • energię cieplną od promieniowania słonecznego wykorzystywaną za pośrednictwem kolektorów słonecznych umieszczanych na dachu lub ścianie budynku. Ciepło to może być wykorzystane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W warunkach polskich, ze względu na ograniczenie możliwości wykorzystania energii słonecznej w miesiącach zimowych, stosuje się systemy wykorzystujące ciepło z kolektora słonecznego skojarzone z innym źródłem ciepła. Najbardziej zalecane jest umieszczanie kolektorów na dachach budynków, zorientowane w kierunku południowym i odpowiednio nachylonych. Dla podgrzewania ciepłej wody potrzebne są kolektory o powierzchni około 1 – 1,5 m2 na jednego mieszkańca. Ciepło uzyskane z systemów słonecznych jest tanie, jednak zainstalowanie odpowiednich urządzen i instalacji jest dosyć kosztowne.
  • energię od promieniowania słonecznego pozyskaną za pośrednictwem umieszczonych na dachu lub ścianach paneli fotowoltaicznych (PV) , które wytwarzają energię elektryczną. Energia z fotowaltaiki może być wykorzystana przez urządzenia znajdujące się w budynku, a jej nadwyżka przekazywana (sprzedawana) do sieci.
  • energię wiatru przetwarzaną za pomocą małych elektrowni wiatrowych (wiatraków) na energię elektryczną. Podobnie jak w przypadku instalacji PV może być wykorzystywana na miejscu lub sprzedawana do sieci.
  • wykorzystanie ciepła ze spalania biomasy jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań. Nowoczesne kotły na biomasę są w pełni zautomatyzowane i spełniają rygorystyczne kryteria dotyczące emisji zanieczyszczeń. W przypadku braku sieci gazowej mogą być dobrą alternatywą dla kotów na węgiel.

Czy z instalacją OZE można przesadzić?

Nadmierne zwiększenie wielkości systemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych może niekorzystnie wpłynąć na jego sprawność. Dobrym przykładem są kolektory słoneczne, które w przypadku przewymiarowania będą dostarczały znacznie mniejszą ilość energii z metra kwadratowego niż zakładana. Przewymiarowanie może zwiększyć również koszty użytkowania instalacji – częstsza wymiana glikolu

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Przeczytaj też: Program „Czyste powietrze”: dotacja, tania pożyczka i ulga podatkowa. Kto może skorzystać?>>

Odnawialne źródła energii nie będą w stanie pokryć europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną
Autor: http://thinkstockphotos.com/ Odnawialne źródła energii nie będą w stanie pokryć europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej