Krajowy Plan Odbudowy - będzie 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków?

2022-07-13 17:06
Krajowy Plan Odbudowy
Autor: Getty Images Najwięcej środków finansowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy rząd przeznaczy na zieloną transformację

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to polska propozycja odbudowy gospodarki po pandemii i przygotowanie jej na przyszłe ewentualne kryzysy. KPO będzie realizowany w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. 1 czerwca 2022 Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy i przeznaczyła na jego realizację znaczną kwotę na określone przedsięwzięcia. 12 lipca 2022 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Polaków. To realizacja działań związanych z wdrażaniem KPO. Kiedy i ile pieniędzy dostanie Polska od UE? Jakie zadania mają być realizowane w ramach KPO?

Spis treści

 1. Krajowy Plan Odbudowy - kiedy i ile pieniędzy dostanie Polska?
 2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach KPO - dla kogo?
 3. Na co jeszcze zostaną przeznaczone środki w ramach KPO? 
 4. KPO - ile pieniędzy na jaki obszar?
 5. Polska dostanie pieniądze pod pewnymi warunkami

Krajowy Plan Odbudowy - kiedy i ile pieniędzy dostanie Polska?

Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU) został utworzony przede wszystkim na naprawienie szkód spowodowanych przez pandemię w gospodarkach krajów członkowskich i uczynienie ich odporniejszymi na ewentualne przyszłe kryzysy i nieprzewidziane okoliczności. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest pula środków na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). 

Budżet Funduszu Odbudowy wynosi ponad 723,8 mld euro. Środki będą dostępne w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

Polska wynegocjowała w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek. W sumie to 158,5 mld zł. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

Polska dostanie pieniądze do końca 2023 roku i będzie miała czas na ich wykorzystanie do 2026 roku. Pierwsza transza z KE (ok. 4,2 mld euro) powinna wpłynąć wczesną jesienią 2022.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach KPO - dla kogo?

Ok. 4 mld zł (855 mln euro) zostanie przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i na budowę mieszkań dla osób o mniejszych dochodach - czytamy na gov.pl. Nowe przepisy mają poprawić standard energetyczny budynków mieszkalnych oraz przyczynić się też do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji oraz zmniejszą zapotrzebowanie na paliwa kopalne niezbędne do ogrzewania budynków.

O wsparcie będą mogli się ubiegać, w zależności od instrumentu, właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, czyli np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, osoby fizyczne, zakłady pracy, związki wyznaniowe itd.

Nabór wniosków do BGK będzie ciągły, a wsparcie otrzymają wszyscy zainteresowani spełniający warunki formalne, aż do wyczerpania przewidywanej puli środków.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Na co jeszcze zostaną przeznaczone środki w ramach KPO? 

Warunkiem uruchomienia funduszy unijnych jest przygotowanie przez każde państwo członkowskie własnego Krajowego Planu Odbudowy. W Polsce za przygotowanie KPO odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wyszczególniono w nim kilka głównych obszarów. Są to:

 • odporność i konkurencyjność gospodarki - przedsiębiorczość, innowacyjność, kadry – tak można opisać w skrócie tę część KPO. Ma to być inwestycja w nowe miejsca pracy, nowe inwestycje i wyższe zarobki, pomoc rodzicom na rynku pracy (więcej żłobków i klubów dziecięcych), likwidację barier prawnych i ułatwienia dla firm, rozwój innowacyjnych i nowoczesnych technologii.
 • zielona energia i zmniejszenie energochłonności - w tym obszarze chodzi o wzmocnienie energetyki, zwiększenie ilości ekologicznie ogrzewanych budynków w oparciu o odnawialne źródła energii i rozwój nowych technologii przyjaznych przyrodzie. W planach jest szybsza wymiana starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne, zakup systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, budowa farm wiatrowych na Bałtyku.
 • transformacja cyfrowa - to ma być inwestycja w usuwanie wszelkich przeszkód (prawnych, administracyjnych i organizacyjnych), które utrudniają inwestycje w szybki Internet i e-usługi oraz w nowoczesne rozwiązania informatyczne (IT).
 • efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia - chodzi m.in. o wprowadzenie w sektorze ochrony zdrowia nowej struktury organizacyjnej i modeli zarządzania opieką nad pacjentem. Przewidziana jest też modernizacja i odpowiednie wyposażenie placówek medycznych.
 • zielona i inteligentna mobilność - chodzi o zeroemisyjny transport publiczny i punkty ładowania - więcej autobusów elektrycznych i wodorowych, więcej nowoczesnych pociągów i linii kolejowych, kolejne obwodnice, bezpieczniejsze drogi.

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO realizuje zalecenia Rady UE dla Polski z 2019 i 2020 roku. Szczególnie nacisk został położony na zalecenia dotyczące konieczności transformacji ekologicznej i cyfrowej. Na cele klimatyczne przeznaczonych zostanie 42,7% środków KPO,a na przedsięwzięcia z obszaru transformacji cyfrowej - 20,85%.

Czytaj też"

Projekt realizuje dwa kamienie milowe KPO, co umożliwi nam w najbliższych miesiącach złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o pierwszą płatność. W sumie na działania dotyczące budowy nowych mieszkań lub poprawy stanu technicznego istniejących budynków w KPO przewidziano 3 955 mln euro. Z tego 855 mln euro będzie miało w swojej dyspozycji Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pozostałą kwotą będzie dysponował Minister Klimatu i Środowiska realizujący program Czyste Powietrze. Ze swojej puli pieniędzy będziemy budować mieszkania o podwyższonej efektywności energetycznej oraz zmniejszać zużycie energii w istniejących budynkach – zapowiada minister Waldemar Buda.

KPO - ile pieniędzy na jaki obszar?

 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 6,347 mld euro (26,6% całości środków)
 • Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro (25,5%)
 • Odporność i konkurencyjność gospodarki – 4,133 mld euro
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – 4,262 mld euro
 • Transformacja cyfrowa – 3,034 mld euro

Polska dostanie pieniądze pod pewnymi warunkami

Polska musi jednak wykazać, że "kamienie milowe" zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy – usłyszeliśmy podczas ogłaszania decyzji o akceptacji KPO. "Kamienie milowe" to m.in. sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. To nie jedyny problem, ale brak zgodności pomiędzy Polską a Komisją Europejską dotyczy przede wszystkim sytuacji w polskim sądownictwie.

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej