Ustawa o OZE po kolejnej nowelizacji

2020-07-24 14:42
panele fotowoltaiczne
Autor: M. Czechowicz Polska ma zaniedbania związane z OZE , ale coraz więcej polskich dachów jest wyposażonych w panele fotowoltaiczne

Ostania nowelizacja ustawy o OZE ma sprzyjać osiągnięciu celu jakim jest 15% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Ustawa i OZE wprowadza także możliwość przeprowadzania aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ustawa o OZE i jej nowelizacje

Nowa ustawa o OZE zaczęła obowiązywać w maju 2015, ale od tamtej pory przeszła już kilka nowelizacji. Ostatnia nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (właściwa nazwa) datowana jest na 19 lipca 2019 (opublikowana w Dz.U. 2019 poz. 1524). Przepisy (ale nie w całości) weszły w życie 29 sierpnia 2019. Ustawa o OZE ma zachęcać do inwestycji w odnawialne źródła energii, liczba nowelizacji świadczy o tym, że wciąż proces dostosowania przepisów do realiów trwa. Okaże się, czy najnowsza nowelizacja spełnia oczekiwania.

Twórcy nowelizacji ustawy o OZE zapewniają, że daje ona:

 • wsparcie dla rozwoju prosumenckiego wytwarzania i oszczędzania energii elektrycznej (są nowe rozwiązania dla spółdzielni energetycznych i prosumentów, rozszerzono definicję prosumenta,
 • zwiększa bezpieczeństwo energetyczne,
 • systematyzuje mechanizm przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Prosument energii odnawialnej

Prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.
Status prosumenta mogą otrzymać mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie są producentami energii - na posesji, w której prowadzą działalność gospodarczą mogą instalować sobie mikroinstalacje do 50 kW.  

Ponadto w nowelizacji ustawy o OZE:

 • dookreślono wybrane zagadnienia OZE oraz mechanizmy rozliczania ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń, by wyeliminować niepewność przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym, jak i systemie świadectw pochodzenia,
 • zwiększono maksymalną moc instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium),
 • zminimalizowano ryzyko związane z nierozpoczęciem sprzedaży w systemie aukcyjnym z powodu kumulacji postępowań koncesyjnych, zapewniono przychylność dla realizacji jak największej liczby projektów, które pozwolą osiągnąć cele OZE wyznaczone już na rok 2020 (czyli 15% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto; szacuje się, że dzięki aukcjom uda się zbudować w 2020 roku 2,5 GW nowych mocy wiatrowych),
 • określono datę pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie, precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym,
 • przedłużono termin obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE, wydłużono terminy sprzedaży pierwszej energii od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki do 24 miesięcy, a w przypadku energii wiatrowej do 33 miesięcy,
 • pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych wydane przed jej wejściem w życie zachowują ważność do 16 lipca 2021, nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli 29 sierpnia 2024,
 • doprecyzowano zasady w ramach procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji,
 • umożliwiono tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej