Fotowoltaika w Polsce. Rozwój fotowoltaiki w Polsce i prognozy na 2021

fotowoltaika  wPolsce
Autor: gettyimages Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce

Fotowoltaika w Polsce przybiera na znaczeniu. To zresztą jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE. Rok 2020 był dość trudny dla rynku - pandemia czasowo wstrzymała dostawy komponentów. Z kolei nowelizacja prawa budowlanego może spowodować wydłużenie inwestycje fotowoltaiczne i wzrost cen. Jednak programy dopłat oraz rosnące ceny energii sprzyjają rozwojowi rynku fotowoltaiki, który na koniec 2021może osiągnąć poziom 5,5-7 GW zainstalowanej mocy.

Boom inwestycyjny na fotowoltaikę w Polsce

Jak czytamy w raporcie Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020 przygotowanym przez Instytut Energetyki Odnawialnej najwięcej nowych mocy (640 MW) zainstalowano w mikroinstalacjach. Stanowiły ponad 70% całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, co oznacza prawie trzykrotny wzrost r/r. Już w pierwszym kwartale 2020 przyłączono do sieci około 300 MW mikroinstalacji PV. Szybko rozwijają się też farmy fotowoltaiczne. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty o łącznej mocy prawie 1700 MW. W tegorocznej aukcji wolumen dla fotowoltaiki jest przewidziany na ci najmniej 1500 MW. Dotychczas do użytku zostało oddanych około 370 MW w farmach PV. Specjaliści szacują, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w sektorze farm PV, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji. W latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikroinstalacji.

Fotowoltaika w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma obecnie charakter prosumencki. Wynika to z zainteresowania w Polsce produkcją energii we własnym zakresie, dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych m. in. ulg podatkowych. Funkcjonujący program Mój Prąd oraz wieloletnie wsparcie unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych są filarem rozwoju tego sektora.

Fotowoltaika w Polsce - prognozy rozwoju

IEO przewiduje wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2020 roku głównie w segmencie mikroinstalacji. Zakłada się, że w latach 2021 - 2022 zostanie oddane do eksploatacji około 2,8 GW farm PV. W latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikroinstalacji. Rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak to ma miejsce obecnie na zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV a prosumentami. Według prognozy IEO moc zainstalowana w PV w bieżącym roku osiągnie 2,5 GW, a tempo przyrostu nowych mocy utrzyma się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. W 2023 roku moc PV osiągnie 6,6 GW. Natomiast w 2025 roku całkowita moc zainstalowana może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza to, że już w 2025 roku moc PV przekroczy założoną w KPEiK na 2030 rok.

Fotowoltaika w Polsce
Autor: Instytut Energetyki Odnawialnej Według prognoz IEO Polska w br. utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w UE. IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW

Fotowoltaika w Polsce - rozwój technologii

Z analiz IEO wynika, że firmy nadal planują szybki rozwój, pomimo przejściowych trudności wywołanych pandemią. Najczęściej wskazywanym kierunkiem rozwoju było dalsze zwiększenie zatrudnienia - po tym jak na koniec 2019 roku zatrudnienie w branży sięgnęło 6 tys. etatów, aż 90% firm ponownie wyraziło chęć zwiększenia liczby miejsc pracy. 85% ankietowanych planuje dalsze zwiększenie zdolności wykonawczych. Połowa firm zamierza wprowadzić do oferty innowacje, np. dachówki fotowoltaiczne lub magazyny energii.

Producenci modułów fotowoltaicznych będą systematycznie zwiększać zdolności produkcyjne już od 2020, wprowadzając kolejno nowe technologie. W 2022 roku planowana jest budowa fabryki ogniw krzemowych, a w 2024 ogniw tandemowych. Pokazuje to, że mimo spowolnienia gospodarczego firmy z branży fotowoltaicznej przygotowują się na dalszy wzrost mocy zainstalowanej i rozwój rynku PV, a z państwową gwarancją rozwoju rynku co najmniej do końca 2022 roku, kiedy gospodarka powinna wyjść z okresu spowolnienia. Fotowoltaika w Polsce przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. Jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej, ale także w całej polskiej elektroenergetyce.

Spadają ceny instalacji fotowoltaicznych

Ceny komponentów instalacji PV tj. modułów i inwerterów obniżają się z roku na rok. Jednak ceny kompletnych instalacji wraz z montażem są wypadkową wielu czynników. Dla mikroinstalacji o mocy około 3 kW średnia cena wynosi około 15,5 tys. zł, ale zakres cen jest dość szeroki. Wynika to z dużej różnorodności ofert dla tego typu instalacji ze względu na dobrane komponenty, ich jakość, technologię i producenta. Klienci ze względu na dużą ilość ofert, mogą wybrać komponenty w niskich cenach lub wybrać te droższe, ale o lepszych parametrach lub ewentualnie dokupić dodatkowe usługi.

Całkowita średnia cena większych mikroinstalacji o mocy 10 kW i 40 kW to odpowiednio 42 tys. zł i 146 tys. zł. Małe instalacje o mocy np. 100 kW i 500 kW budowane są przez małe i średnie firmy. Instalacje o takiej mocy kosztują średnio odpowiednio 350 tys. zł i 1800 tys. zł. Cena instalacji o mocy około 1 MW, czyli farm PV budowanych głównie w systemie aukcyjnym to około 2,8 mln zł. Według ankietowanych firm cena farmy PV o mocy około 5 MW to kilkanaście mln zł. Analizy IEO potwierdzają prawidłowość, że jednostkowa cena instalacji spada wraz ze wzrostem mocy znamionowej instalacji, ale spadki są szczególnie wysokie w zakresach mocy 3-10 kW (koszt inwerterów) oraz 0,5-1,0 MW (wolumenu rynku). Wynika to z „efektu skali” inwestycji oraz ze struktury kosztów dla danej mocy instalacji.

Co z cenami fotowoltaiki w 2021?

Są obawy, że wzrost sprzedaży fotowoltaiki może nieco zahamować nowelizacja Prawa budowlanego. Nowe przepisy (obowiązujące od września 2020) nakładają bowiem obowiązek przygotowania i uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, co skomplikuje cały proces oraz może generować większe koszty ponoszone na dodatkowe zabezpieczenia.

Prawdopodobnie to właśnie względy finansowe, chęć uniezależnienia się od dostawców energii będzie dla konsumentów główną motywacją do inwestowania w panele słoneczne. Zwłaszcza, że czekają nas podwyżki cen prądu (m.in. dodatkowa opłata mocowa), a rządowy program dopłat do instalacji fotowoltaicznej Mój Prąd ma być kontynuowany. W roku 2021 fotowoltaika może stać się jeszcze bardziej opłacalna, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i podmiotów biznesowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej