Woonerf coraz popularniejszy także w Polsce. Czym jest woonerf? Jak zmienia miasta?

2020-02-07 11:59 Marzena Sarniewicz
Woonerf
Autor: UM Łódź Woonerf w Łodzi - wizualizacja nowego pasażu w centrum Łodzi

Woonerf to wyjątkowo przyjazna dla mieszkańców miast przestrzeń. Woonerf skupia miejskie życie, poprawia jego jakość, sprzyja wypoczynkowi i integracji. Dlatego też woonerfy doceniono także w Polsce. W polskich miastach powstaje ich coraz więcej.

Co to jest woonerf i po co się go buduje?

Nazwa woonerf pochodzi z języka holenderskiego i oznacza ''ulicę do mieszkania''. Pierwsze inwestycje tego typu powstawały w latach 70. XX wieku właśnie w Holandii. Woonerf polega na takim przekształceniu ulic, aby zachowały one ograniczoną funkcję komunikacyjną, ale pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści. Jednocześnie przy takiej ulicy jest dużo ławek, stojaków na rowery, placów zabaw oraz drzew i trawników. Woonerf jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaka, parkingu oraz miejsca spotkań mieszkańców.

Woonerfy popularne są nie tylko w Holandii, ale także Skandynawii, Niemczech. Również w Polsce planowane jest rozpowszechnienie woonerfów. Z każdym rokiem ma się ich pojawiać coraz więcej.

Woonerf w Łodzi

Pierwszy woonerf powstał w Łodzi w 2014 roku na ulicy 6 sierpnia. W 2015 roku powstał kolejny na ul. Traugutta, a następnie na ul. Piramowicza. Następny woonerf powstaje wokół kampusu biurowego Textorial Park II.

Najnowszy woonerf w Łodzi będzie się zaczynał na ul. Ogrodowej w rejonie hotelu Andels, przetnie park przy kościele św. Józefa i dotrze do ul. Legionów 25. Wzdłuż niego pojawią się ławki, stojaki na rowery i zdroje wody pitnej, zasadzone zostaną drzewa, pnącza i krzewy. Zobacz jak zmieni się centrum miasta.

Woonerf połączy bardzo specjalne miejsca w Łodzi, takie, w których znajdują się obiekty kultury i sztuki: Teatr Powszechny przy ul. Legionów, Bibliotekę Miejską przy ulicy Gdańskiej 8 oraz teren parkowy przy kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP i dalej, Centrum Handlowe Manufaktura i Muzeum Sztuki MS2 – dodaje Igor Kobus, przedstawiciel inżyniera kontraktu.

Nowy woonerf - jakie zmiany czekają centrum Łodzi?

W obrębie pasażu nawierzchnia będzie wykonana z różnokolorowej kostki granitowej. Instalacje podziemne i oświetleniowe zostaną przebudowane. Zostanie zainstalowane nowe oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni. Planuje się zasadzenie w wyznaczonych miejscach nowych krzewów, traw ozdobnych, bylin oraz pnączy. Roślinność będzie nawadniania przez automatyczny system. Na potrzeby inwestycji rozebrano dawny budynek mieszkalny i przylegający do niego budynek gospodarczy przy ulicy Legionów 25 oraz budynki gospodarcze na terenie Żłobka Miejskiego. Natomiast fragmenty istniejących ogrodzeń terenu Schroniska Młodzieżowego, parafii, Żłobka Miejskiego i Teatru Powszechnego zostaną przebudowane. Wykonawcą jest firma IDS-BUD, która roboty budowlane rozpoczęła już we wrześniu 2019.

Kiedy będzie gotowy woonerf w Łodzi?

Termin realizacji inwestycji to wrzesień 2020.

Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio Makieta woonerfu Textorial Park II

Inwestycja Textorial Park II - rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Przypomnijmy, że woonerf powstaje również na Księżym Młynie w ramach inwestycji Textorial Park II. Dokładnie na 2-hektarowej działce powstają trzy budynki biurowo-usługowe. Dwa z nich to rewitalizowane ceglane, zabytkowe magazyny bawełny. W budynkach o powierzchni około 8 tys. m², architekci zaplanowali przestrzenie głównie pod gastronomię, butiki, kawiarnie czy piekarnie typu wine & bread. Powyżej parteru, w jednokondygnacyjnej nadbudowie, znajdą się powierzchnie biurowe i studia do wynajęcia. Trzeci obiekt będzie nowoczesnym, 5-kondygnacyjnym biurowcem z garażem podziemnym.

Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio Woonerf Textorial Park II - wizualizacja wnętrza obiektu gastronomicznego

Wokół budynków powstanie około 9 tys. m² woonerfu

Głównym założeniem architektów było otwarcie przestrzeni pomiędzy historycznymi magazynami, która łączy ul. Tymienieckiego z terenem przy istniejących budynkach kompleksu Textorial. Przestrzeń publiczna o długości około 230 m, została podzielona na cztery mniejsze, każda będzie utrzymana w innym charakterze.

Na terenach publicznych zaplanowano zielone wyspy obudowane stalą cortenową, podesty, ławy, plac zabaw i inne elementy małej architektury. Realizacja projektu zakłada powiązanie sąsiadujących ze sobą terenów przy Księżym Młynie w jeden, tętniący życiem miejski organizm.

Projekt woonerfa Textorial Park II powstał w pracowni Horizon Studio. Krakowska pracownia Horizon Studio podkreśla, że podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury. Taki projekt nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.

Inwestycja Textorial Park II powstanie w Łodzi na poprzemysłowych terenach dawnych zakładów włókienniczych Karola Wilhelma Scheiblera. Inwestorem jest firma St. Paul's Developments Polska, która przeprowadzi rewitalizację 2-hektarowej działki. To już kolejny woonerf w Łodzi. Zakończenie budowy zaplanowano na 2020 rok.

Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio Woonerf to inaczej przestrzeń publiczna z ograniczonym ruchem miejskim
Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio Stan istniejący poprzemysłowych zakładów włókienniczych Karola Wilhelma Scheiblera. Tu powstanie Textorial Park II
Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio w ramach inwestycji Textorial Park II powstaną trzy budynki biurowo-usługowe

Woonerf w Warszawie

Ma powstać jeszcze w tym roku w ramach rewitalizacji Pragi i objąć 300-metrowy odcinek ul. Środkowej między Stalową a Kowieńską. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zlecił wykonanie projektu budowlanego pracowni WXCA. 

Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania ul. Środkowej jest stworzenie woonerfu, czyli ciągu pieszo-jezdnego z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów. Powstanie tu przestrzeń wielofunkcyjna o znaczeniu nie tylko komunikacyjnym, ale również społecznym i środowiskowym. W strefie woonerf wszyscy uczestnicy ruchu (piesi, rowerzyści i kierowcy samochodów) będą poruszać się z podobną prędkością, piesi będą mogli korzystać z całej szerokości ulicy.

Projektanci zaplanowali ławki, poidełka, stojaki rowerowe, stylizowane latarnie. Przewidziane są też miejsca do wyprowadzki psów. Na ulicy-deptaku pojawi się zieleń, zarówno posadzona w gruncie, jak i donicach.

Warszawa Praga
Autor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Warszawska Praga. Planowana jest przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej. Powstanie tu woonerf - miejsce przyjazne mieszkańcom

Zieleń w woonerfie ma pozytywnie wpłynąć nie tylko na jakość przestrzeni, ale również na jakość powietrza. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej ma wpływ na gospodarkę wodną w mieście i odpowiada proklimatycznej polityce Warszawy, wyrażonej m.in. w „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Według tego dokumentu dzielnica Praga-Północ znajduje się w grupie obszarów o największym zagrożeniu klimatycznym w mieście, związanym m.in. z małą ilością przestrzeni zielonej i dużym ryzykiem występowania zjawiska „wyspy ciepła”.

woonerf warszawa
Autor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Praski woonerf. Tak ma wyglądać ulica-deptak jeszcze w tym roku
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej