Woonerf coraz popularniejszy także w Polsce. Czym jest woonerf? Jak zmienia miasta?

2020-02-07 11:59
Woonerf
Autor: UM Łódź Woonerf w Łodzi - wizualizacja nowego pasażu w centrum Łodzi

Woonerf to wyjątkowo przyjazna dla mieszkańców miast przestrzeń. Woonerf skupia miejskie życie, poprawia jego jakość, sprzyja wypoczynkowi i integracji. Dlatego też woonerfy doceniono także w Polsce. W polskich miastach powstaje ich coraz więcej.

Co to jest woonerf i po co się go buduje?

Nazwa woonerf pochodzi z języka holenderskiego i oznacza ''ulicę do mieszkania''. Pierwsze inwestycje tego typu powstawały w latach 70. XX wieku właśnie w Holandii. Woonerf polega na takim przekształceniu ulic, aby zachowały one ograniczoną funkcję komunikacyjną, ale pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści. Jednocześnie przy takiej ulicy jest dużo ławek, stojaków na rowery, placów zabaw oraz drzew i trawników. Woonerf jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaka, parkingu oraz miejsca spotkań mieszkańców. Woonerfy popularne są nie tylko w Holandii, ale także Skandynawii, Niemczech. Również w Polsce planowane jest rozpowszechnienie woonerfów. Z każdym rokiem ma się ich pojawiać coraz więcej.

Woonerf w Łodzi

Pierwszy woonerf powstał w Łodzi w 2014 roku na ulicy 6 sierpnia. W 2015 roku powstał kolejny na ul. Traugutta, a następnie na ul. Piramowicza. Następny woonerf powstaje wokół kampusu biurowego Textorial Park II.

Najnowszy woonerf w Łodzi będzie się zaczynał na ul. Ogrodowej w rejonie hotelu Andels, przetnie park przy kościele św. Józefa i dotrze do ul. Legionów 25. Wzdłuż niego pojawią się ławki, stojaki na rowery i zdroje wody pitnej, zasadzone zostaną drzewa, pnącza i krzewy. Zobacz jak zmieni się centrum miasta.

Woonerf połączy bardzo specjalne miejsca w Łodzi, takie, w których znajdują się obiekty kultury i sztuki: Teatr Powszechny przy ul. Legionów, Bibliotekę Miejską przy ulicy Gdańskiej 8 oraz teren parkowy przy kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP i dalej, Centrum Handlowe Manufaktura i Muzeum Sztuki MS2 – dodaje Igor Kobus, przedstawiciel inżyniera kontraktu.

Nowy woonerf - jakie zmiany czekają centrum Łodzi?

W obrębie pasażu nawierzchnia będzie wykonana z różnokolorowej kostki granitowej. Instalacje podziemne i oświetleniowe zostaną przebudowane. Zostanie zainstalowane nowe oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni. Planuje się zasadzenie w wyznaczonych miejscach nowych krzewów, traw ozdobnych, bylin oraz pnączy. Roślinność będzie nawadniania przez automatyczny system. Na potrzeby inwestycji rozebrano dawny budynek mieszkalny i przylegający do niego budynek gospodarczy przy ulicy Legionów 25 oraz budynki gospodarcze na terenie Żłobka Miejskiego. Natomiast fragmenty istniejących ogrodzeń terenu Schroniska Młodzieżowego, parafii, Żłobka Miejskiego i Teatru Powszechnego zostaną przebudowane. Wykonawcą jest firma IDS-BUD, która roboty budowlane rozpoczęła już we wrześniu 2019.

Kiedy będzie gotowy woonerf w Łodzi?

Termin realizacji inwestycji to wrzesień 2020.

Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio Makieta woonerfu Textorial Park II

Inwestycja Textorial Park II - rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Przypomnijmy, że woonerf powstaje również na Księżym Młynie w ramach inwestycji Textorial Park II. Dokładnie na 2-hektarowej działce powstają trzy budynki biurowo-usługowe. Dwa z nich to rewitalizowane ceglane, zabytkowe magazyny bawełny. W budynkach o powierzchni około 8 tys. m², architekci zaplanowali przestrzenie głównie pod gastronomię, butiki, kawiarnie czy piekarnie typu wine & bread. Powyżej parteru, w jednokondygnacyjnej nadbudowie, znajdą się powierzchnie biurowe i studia do wynajęcia. Trzeci obiekt będzie nowoczesnym, 5-kondygnacyjnym biurowcem z garażem podziemnym.

Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio Woonerf Textorial Park II - wizualizacja wnętrza obiektu gastronomicznego

Wokół budynków powstanie około 9 tys. m² woonerfu

Głównym założeniem architektów było otwarcie przestrzeni pomiędzy historycznymi magazynami, która łączy ul. Tymienieckiego z terenem przy istniejących budynkach kompleksu Textorial. Przestrzeń publiczna o długości około 230 m, została podzielona na cztery mniejsze, każda będzie utrzymana w innym charakterze.Na terenach publicznych zaplanowano zielone wyspy obudowane stalą cortenową, podesty, ławy, plac zabaw i inne elementy małej architektury. Realizacja projektu zakłada powiązanie sąsiadujących ze sobą terenów przy Księżym Młynie w jeden, tętniący życiem miejski organizm.Projekt woonerfa Textorial Park II powstał w pracowni Horizon Studio. Krakowska pracownia Horizon Studio podkreśla, że podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury. Taki projekt nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.

Inwestycja Textorial Park II powstanie w Łodzi na poprzemysłowych terenach dawnych zakładów włókienniczych Karola Wilhelma Scheiblera. Inwestorem jest firma St. Paul's Developments Polska, która przeprowadzi rewitalizację 2-hektarowej działki. To już kolejny woonerf w Łodzi. Zakończenie budowy zaplanowano na 2020 rok.

Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio Woonerf to inaczej przestrzeń publiczna z ograniczonym ruchem miejskim
Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio Stan istniejący poprzemysłowych zakładów włókienniczych Karola Wilhelma Scheiblera. Tu powstanie Textorial Park II
Woonerf Textorial Park II Łódź
Autor: Horizone Studio w ramach inwestycji Textorial Park II powstaną trzy budynki biurowo-usługowe

Woonerf w Warszawie

Ma powstać jeszcze w tym roku w ramach rewitalizacji Pragi i objąć 300-metrowy odcinek ul. Środkowej między Stalową a Kowieńską. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zlecił wykonanie projektu budowlanego pracowni WXCA. 

Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania ul. Środkowej jest stworzenie woonerfu, czyli ciągu pieszo-jezdnego z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów. Powstanie tu przestrzeń wielofunkcyjna o znaczeniu nie tylko komunikacyjnym, ale również społecznym i środowiskowym. W strefie woonerf wszyscy uczestnicy ruchu (piesi, rowerzyści i kierowcy samochodów) będą poruszać się z podobną prędkością, piesi będą mogli korzystać z całej szerokości ulicy.

Projektanci zaplanowali ławki, poidełka, stojaki rowerowe, stylizowane latarnie. Przewidziane są też miejsca do wyprowadzki psów. Na ulicy-deptaku pojawi się zieleń, zarówno posadzona w gruncie, jak i donicach.

Warszawa Praga
Autor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Warszawska Praga. Planowana jest przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej. Powstanie tu woonerf - miejsce przyjazne mieszkańcom

Zieleń w woonerfie ma pozytywnie wpłynąć nie tylko na jakość przestrzeni, ale również na jakość powietrza. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej ma wpływ na gospodarkę wodną w mieście i odpowiada proklimatycznej polityce Warszawy, wyrażonej m.in. w „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Według tego dokumentu dzielnica Praga-Północ znajduje się w grupie obszarów o największym zagrożeniu klimatycznym w mieście, związanym m.in. z małą ilością przestrzeni zielonej i dużym ryzykiem występowania zjawiska „wyspy ciepła”.

woonerf warszawa
Autor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Praski woonerf. Tak ma wyglądać ulica-deptak jeszcze w tym roku
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej