Uprawnienia budowlane. Egzamin ustny wiosennej sesji już trwa

2018-05-25 15:37
Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB

Trudno zdobyć uprawnienia budowlane. Egzamin ustny jest jego drugim etapem, o ile wcześniej kandydat zaliczy test pisemny. Do egzaminu pisemnego w XXXI sesji zostało dopuszczonych prawie 5 tys. osób, z czego 25% to osoby, które nie poradziły sobie z egzaminem na uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach.

Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne PIIB zatwierdzają pod względem formalnym kandydatów na uprawnienia budowlane. Egzamin ustny zaliczają osoby, które w teście odpowiedzą poprawnie na minimum 75% pytań. Do XXXI wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zgłosiło się 3653 nowych kandydatów, kwalifikację uzyskało 3520 osób. Ponadto do egzaminu pisemnego przystąpiły osoby, które w poprzednich sesjach odroczyły termin egzaminu na uprawnienia budowlane lub nie zaliczyły egzaminu w pierwszym podejściu. A zatem 18 maja 2018 o godz. 10.00 do testu mogło przystąpić łącznie nawet 4839 osób.

Uprawnienia budowlane – egzamin ustny i test za trudne?

Jak podała PIIB, do poprawkowego egzaminu ustnego zgłosiło się 1112 osób. W ogóle już czwarty rok z rzędu daje się zaobserwować trend większej liczby osób, które nie zaliczają testu, ale przede wszystkim nie radzą sobie na egzaminie ustnym. Pokrywa się to z wejściem w życie  tzw. ustawy deregulacyjnej z 2014 roku, która w przypadku inżynierów budownictwa w teorii miała ułatwić im i przyspieszyć procedurę zdobywania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Natomiast zdaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przy PIIB (która nadzoruje i organizuje egzaminy na uprawnienia budowlane), słabsze wyniki to skutek zliberalizowania przez tą ustawę wymogów uzyskiwania uprawnień budowlanych, co doprowadziło do obniżenia standardów odbywania praktyki zawodowej. A chcąc zdobyć uprawnienia budowlane, to właśnie na egzaminie ustnym sprawdzana jest wiedza i umiejętności  radzenia sobie z zadaniami w określonych specjalizacjach. Skrócone praktyki zawodowe wyraźnie nie sprzyjają zdobywaniu doświadczeń.

Pytania na uprawnienia budowlane na etapie egzaminu ustnego ukladają okręgowe komisje kwalifikacyjne, które uwzględniają specjalności i praktykę zdających. Natomiast pytania testu pochodzą z centralnej bazy, za którą odpowiada Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB. Poniżej próbka tego, jakie mogą trafić się pytania z podziałem na obszary tematyczne.

 

Egzamin na uprawnienia budowlane - test

 

Przy okazji warto wspomnieć, że najmniej popularną specjalnością uprawnień budowlanych jest wyburzeniówka. Nie brakuje natomiast chętnych do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej