Monter stolarki budowlanej – nowe fakty o nauce najnowszego zawodu budowlanego

2018-01-10 9:24
Montaż okna
Autor: Związek POiD

Monter stolarki budowlanej został sklasyfikowany jako nowy zawód w grudniu 2017, gdy został wpisany na listę zawodów szkolnictwa wyższego. W kwietniu 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało podstawę programową nauczania tego zawodu. Monter stolarki budowlanej jako zawód do zdobycia w ramach systemu edukacji zawodowej wchodzi w kolejną fazę. 

Monter stolarki budowlanej – długa droga do systemu szkolnictwa zawodowego

Monter stolarki budowlanej jako oficjalny zawód w systemie szkolnictwa zawodowego to zwieńczenie wieloletnich starań Związku Polskie Okna i Drzwi (POiD), wspieranego przez Związek Rzemiosła Polskiego i Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa. Producenci okien i drzwi powtarzają bowiem jak mantrę, że niezależnie od tego jak dobre są ich produkty i parametry użytkowe, nie spełnią one swoich funkcji w przypadku złego montażu. Stąd wieloletnie zabiegi o to, by takie umiejętności zdobywać i potwierdzać egzaminem już w szkołach zawodowych.

Zawód monter stolarki budowlanej (o symbolu cyfrowym 712906) jest do zdobycia w szkołach branżowych od września 2018 roku, a na nowych fachowców niecierpliwie czeka nie tylko krajowy rynek pracy. W całej Europie zaczyna brakować wykwalifikowanych pracowników, a fachowcy z Polski są wysoko cenieni.

Zobacz też: Zmiany w szkolnictwie zawodowym >>

Rynek pracy czeka na monterów stolarki budowlanej

W odniesieniu do monterów okien i drzwi warto odnotować następujące fakty. Brakuje w kraju wykwalifikowanych fachowców na co wskazują badania i skala zgłaszanych przez użytkowników reklamacji. W dobie Internetu i portali społecznościowych fachowcy „z polecenia” i z dobrą opinią nie będą narzekać na brak zleceń. Kwestia druga, to marka polskich okien i drzwi za granicą, gdzie w Europie jesteśmy w eksporcie absolutnym liderem. To absolutnie naturalne, że równie dobrze jak wyroby można „wyeksportować” firmowy montaż. Najbardziej zainteresowani są Niemcy. W kraju, jak wynika z analiz firmy Sedlak & Sedlak, monterzy okien i drzwi pracujący w ekipach, w roku 2017 mogli liczyć na zarobki powyżej 4 tys. zł brutto. Wiadomo, że wraz z doświadczeniem wynagrodzenia rosną, otwierają się też nowe możliwości zawodowego rozwoju.

Nauka montażu okna
Autor: Związek POiD

Monter stolarki budowlanej – podstawa programowa

Monter stolarki budowlanej, jako nowy zawód w systemie, wymagał stworzenia tzw. podstawy programowej. Pracował nad tym zespół ekspertów wyłoniony w drodze konkursu przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, wspierany wiedzą merytoryczną przez doradców technicznych POiD. W programie kształcenia znalazły się m.in.:

Może dziwić ten ostatni typ montażu, ale to celowy zabieg. Istniejące zawody pokrewne, takie jak monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz i cieśla nie mają w swoich podstawach  programowych montażu wewnętrznych schodów modułowych, postanowiono uwzględnić również taki element w podstawie programowej dla zawodu „monter stolarki budowlanej”. Chodzi bowiem o to, by zawód montera stolarki budowlanej objął możliwie szeroki zakres prac montażowych. W praktycznie każdym budynku, gdzie montowane są okna dachowe zachodzi bowiem również konieczność zamontowania wewnętrznych modułowych schodów. To odpowiedź na potrzeby klientów/inwestorów, by korzystając z usług jednego specjalisty mogli mieć zapewniony zarówno montaż okien czy drzwi, jak i instalację koniecznych schodów. Taki szeroki zakres zawodu znalazł odswierciedlenie w jego nazwie - zamist wcześniej używanego „montażysty okien” finalnie pojawil się „monter stolarki budowlanej”.

Schody modułowe
Autor: Mariusz Bykowski

Monter stolarki budowlanej – nauka start

Gdy trawały starania o oficjalne utworzenie zawodu montera stolarki budowlanej, rozpoczęto również prace nad podręcznikiem do jego nauki. Związek POiD, współpracując z firmami z branży i Fundacją VCC  przygotował podręcznik podstawowy, a także podręczniki zaawansowane (montaż okien i osłon okiennych, montaż bram garażowych, montaż drzwi) do nauki zawodu. Podręczniki zostały wydane przez Fundację VCC uzyskały rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej i mogą być wykorzystywane w kształceniu przyszłych lub już czynnych fachowców, także w ramach kursów pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach. Ale to jeszcze za mało, by nauka z zawodzie montera stolarki budowelanej ruszyła „z kopyta".  

Przygotowanie odpowiedniej bazy szkoleniowej i wykwalifikowanej kadry wymaga czasu, a przede wszystkim środków finansowych, które muszą zabezpieczyć organy prowadzące szkoły. Od kwietnia do września 2018 (czyli od opublikowania podstawy programowej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego) to zbyt krótki czas na przygotowanie całego przedsięwzięcia w oczekiwanym zakresie. Jak prognozuje POiD,    proces ten może potrwać w praktyce nawet kilka lat. W rozporządzeniu minister edukacji narodowej określono jedynie minimalną liczbę godzin (1020 godzin) kształcenia zawodowego dla zawodu montera stolarki budowlanej. Najczęściej taka liczba godzin jest rozkładana na 3 lata nauki, w zależności od decyzji dyrektora danej placówki szkolnej. Związek POiD planuje, że dzięki współpracy całej branży oraz sekcji szkól zawodowych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, uda się we wrześniu 2019  powołać kilka klas o profilu „monter stolarki budowlanej”.

Jednak, mimo braku czasu na utworzenie klas o profilu „monter stolarki budowlanej”, udało się pilotażowo uruchomić od września 2018 jedną taka klasę w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Powstała tam również, otwarta przez firmę PORTA KMI Poland, Akademia Dobrego Montażu, w której monterzy oraz uczniowie przygotowujący się do wykonywania zawodu montera stolarki budoiwlanej będą zdobywać fachową wiedzę.

Zobacz też: Ranking najlepiej płatnych zawodów budowlanych >>

Monter stolarki budowlanej jednym z wielu zawodów

Przypomnijmy, że od września 2017 w systemie edukacji zawodowej funkcjonują szkoły branżowe I i II stopnia. Powróciły też pięcioletnie technika zawodowe, po których od 2014 roku osoby z tytułem zawodowym technika lub mistrza, albo mające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach nauczanych na poziomie technika, związanych z budownictwem mają prawo ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Zobacz też: Uprawnienia budowlane dla technika lub mistrza >>

Brakuje jeszcze kilku oficjalnych zawodów budowlanych, których brakuje na rynku pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada (nie pierwszy zresztą raz) dostosowanie szkolnictwa zawodowego do oczekiwań pracodawców. Z ostatnich inicjatyw w tym kierunku trzeba odnotować, że 5 stycznia 2018 premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych. Tak jak to robi Związek POiD, który w ramach inicjatywy wspierającej utworzenie zawodu montera stolarki budowlanej realizuje kampanię edukacyjną pn. „DOBRY MONTAŻ”, w ramach której utworzono w pięciu szkołach branżowych (w Białymstoku, Bytomiu, Gdańsku, Nowym Dworze Mazowieckim i Poznaniu) klasy patronackie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej