Montaż drzwi wejściowych

2021-09-03 15:34
drzwi wejściowe
Autor: Gerda Do montażu każdych drzwi wejściowych trzeba podejść indywidualnie, zgodnie z instrukcją producenta

Montaż drzwi wejściowych, ze względu na różne konstrukcie, wymaga indywidualnych rozwiązań montażowych, zgodnych z instrukcją wydaną przez producenta drzwi lub systemodawcę.

Prawidłowy montaż drzwi wejściowych

Prawidłowy montaż drzwi zewnętrznych jest równie ważny, jak ich parametry techniczne. Składa się na niego wiele czynności, a żadnej z nich nie wolno pominąć – im bardziej zaawansowany technologicznie wyrób, tym tych kroków może być więcej. Właściwe zamontowanie drzwi pozwoli wyeliminować ewentualne mostki termiczne czy uniknąć problemów z otwieraniem i zamykaniem skrzydła, dlatego tę pracę zaleca się zlecić wykwalifikowanym fachowcom przeszkolonym i specjalizującym się w montażu. Od prawidłowej instalacji zależy działanie wszystkich elementów drzwi, np. właściwe utrzymanie pionu i poziomu, odpowiednie luzy na ościeżnicy, zapobieganie wygięciom i niesprawnemu funkcjonowaniu mechanizmów sterowania systemami okuć.

Ze względu na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki drzwiowej należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta w zakresie doboru odpowiednich środków montażowych.

Montaż drzwi wejściowych determinuje rodzaj ściany

Ważne jest, w jakiej ścianie zostaną zamontowane drzwi. Sposób ich osadzenia determinuje konstrukcja ścian danego budynku. W zależności od tego, czy ściana jest jedno-, dwu- czy trójwarstwowa, należy je właściwie usytuować w przygotowanym wcześniej otworze (ściany jednowarstwowe – ościeżnicę z drzwiami trzeba zamontować w połowie grubości muru, dwuwarstwowe – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru, zaś trójwarstwowe – w warstwie ocieplenia). Jednocześnie należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich luzów montażowych i poprawnym zamontowaniu mechanicznym przy jednoczesnym wyeliminowaniu mostków termicznych.

Najpopularniejszą metodą mocowania drzwi wskazywaną przez producentów jest użycie kotew lub kołków rozporowych. Ich typ należy dostosować do rodzaju muru. Kotwy montażowe muszą być rozmieszczone odpowiednio na wszystkich bokach ościeżnicy, a typ kołków mocujących trzeba dopasować do rodzaju materiału ściennego. Przestrzenie między murem a ościeżnicą wypełnia się pianką poliuretanową lub taśmą rozprężną. Aby w pełni zabezpieczyć drzwi przed utratą ciepła, zaleca się stosowanie systemu uszczelnienia trójwarstwowego z wykorzystaniem taśm paroizolacyjnych. Montaż warstwowy, zwany także ciepłym montażem, systemowym lub szczelnym jest skutecznym i trwałym sposobem uszczelniania złącza, który umożliwia optymalne wbudowanie drzwi, bez strat w strefach połączenia ościeżnicy z murem. Chroni i zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej w strefie warstwy izolacji termicznej.

Podczas montażu drzwi technicznych, np. z parametrami izolacyjności ogniowej czy antywłamaniowości, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, zarówno dotyczących technologii wykonania, jak i stosowanych materiałów. Dotyczy to np. rodzaju kotew (w konstrukcjach antywłamaniowych) czy materiałów uszczelniających, jak wełna mineralna lub piany akustyczne bądź ognioodporne (w drzwiach przeciwpożarowych). W przypadku drzwi o określonej odporności ogniowej warto zwrócić uwagę na ich wyposażenie w urządzenia samozamykające czy atestowane systemy okuć. Ważne jest także oznakowanie tego rodzaju drzwi w niepalną tabliczkę informacyjną z podanymi parametrami. 

Montaż drzwi zewnętrznych powinien odbywać się po zakończeniu wszystkich „prac mokrych” wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu, wykonaniu posadzek i ich osuszeniu.

Narzędzia do montażu drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy przygotować niezbędne narzędzia:

 • dyble lub kotwy montażowe,
 • poziomnice,
 • kliny drewniane,
 • młotek,
 • rozpórki,
 • wkładki dystansowe,
 • piankę montażową niskoprężną,
 • wkrętarkę lub śrubokręt,
 • taśmę do zabezpieczenia ościeżnicy.

Montaż drzwi wejściowych krok po kroku

 • Krok I

Montaż powinno się zacząć od dokładnego sprawdzenia i dopasowania wymiarów otworu w ścianie – powinny być one większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy drzwi od 20 do 30 mm, w celu zachowania odpowiedniego luzu montażowego. Niezbędnym zabiegiem jest również sprawdzenie jakości otworu – najlepiej, by był on otynkowany (w przypadku murów z cegły i pustaków), a mur i tynk dobrze wysuszone i równe.

W przypadku montażu w murze, w otwór nie otynkowany, drzwi po osadzeniu muszą być bardzo dokładnie zabezpieczone np. folią polietylenową tak, żeby nie zostały zabrudzone zaprawą. Mur, na którym osadzona będzie ościeżnica należy oczyścić i zagruntować.

 • Krok II

Przed montażem należy również sprawdzić działanie drzwi poprzez otwarcie i zamknięcie skrzydła - drzwi powinny wówczas leżeć poziomo na równej powierzchni. Następnie ostrożnie należy ściągnąć skrzydło i umieścić ościeżnicę w otworze, unieruchamiając ją przy użyciu klinów dystansowych. Ościeżnicę należy bardzo dokładnie wypoziomować i wypionować w każdej płaszczyźnie, wykorzystując do tego kliny dystansowe.

 • Krok III

Kolejny etap montażu to instalacja listew rozporowych wewnątrz ościeżnicy, co zabezpieczy przed ściśnięciem ramy do wewnątrz. Listwy rozporowe - co najmniej 3 sztuki - powinny być umieszczone w tej samej linii. Stojaki ościeżnicy przymocowuje się do muru za pomocą kotew montażowych lub śrub rozporowych dostosowanych do podłoża. Następnie przy użyciu kleju montażowego mocowany jest próg.

 • Krok IV

W kolejnym etapie można przystąpić do zawieszenia skrzydła drzwi i sprawdzenia jego prawidłowego ustawienia oraz funkcjonowania. Drzwi powinny się zamykać i otwierać lekko, bez żadnych otarć i oporów. Szczelina pomiędzy skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą powinna być równa na całym obwodzie. Drzwi nie mogą się samodzielnie domykać  i powinny utrzymywać każdą pozycję otwarcia. Jeśli drzwi są odpowiednio ustawione, można przystąpić do uszczelnienia przestrzeni między ościeżnicą i murem za pomocą niskoprężnej pianki montażowej. Piankę pozostawia się do zastygnięcia zgodnie z zaleceniami producenta pianki montażowej.

Należy pamiętać, aby przed tym zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem, np. za pomocą taśmy malarskiej.

 • Krok V

Finalnym etapem prac jest obróbka wykańczająca – należy unikać pozostawiania nieobrobionej pianki uszczelniającej od strony zewnętrznej drzwi, gdyż w wyniku działania czynników atmosferycznych ulegnie ona zniszczeniu, co wpłynie na obniżenie parametrów izolacyjnych konstrukcji. Na koniec montowane są szyldy, wkładki, zamki oraz klamka. Ponownie sprawdza się funkcjonowanie drzwi. W razie potrzeby dokonuje się regulacji zawiasów drzwiowych.

montaz drzwi
Autor: Hörmann Polska Drzwi powinny się zamykać i otwierać lekko, bez żadnych otarć i oporów. Szczelina pomiędzy skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą powinna być równa na całym obwodzie.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej