Odporność ogniowa konstrukcji budowlanej

2018-12-11 13:45
Konstrukcja dachowa Muzeum Sztuki w Aspen
Autor: Zdjęcia dzięki uprzejmości: Billy Farrell/BFAnyc.com Detal drewnianej konstrukcji dachowej Muzeum Sztuki w Aspen. Drewno, które pod względem reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010 najczęściej ma klasę D, potrafi cechować się wysoką odpornością ogniową. Należy jednak odróżnić drewno lite od drewna klejonego warstwowo, które spala się bardziej równomiernie oraz wolniej od drewna litego. Przyczyną tego są chociażby występujące w drewnie litym pęknięcia, przez które płomień może je głębiej penetrować.

Odporność ogniowa dotyczy elementu budynku lub jego konstrukcji. W zależności od badanego zakresu i obszaru, odporność ogniowa określa czas, w jakim element lub konstrukcja budynku zachowują swoje funkcje.

Miarą odporności ogniowej konstrukcji jest czas tF podawany w minutach - od początku badań do chwili osiągnięcia przez element poddany próbie jednego ze stanów granicznych: nośności, izolacyjności, szczelności.

Klasa odporności ogniowej Odporność ogniowa tF (min)
F0 <15
F0,25 15 ≤ tF < 30
F0,5 30 ≤ tF < 60
F1 60 ≤ tF < 90
F1,5 90 ≤ tF < 120
F2 120 ≤ tF < 240
F4 tF ≥ 240

Odporność ogniową konstrukcji ustala się, uwzględniając:

 • R - nośność ogniową
 • E - szczelność ogniową
 • I - izolacyjność ogniową

Kryteria uzupełniające stosowane do niektórych rodzajów elementów budynków:

 • W – natężenie promieniowania (elementów przeszklonych)
 • M – odporność na oddziaływanie mechaniczne
 • C – zdolność do samozamykania (np. klap dymowych)
 • S – dymoszczelność (np. drzwi i bram)
 • D (Tk) – skuteczność ogniowa; gdzie Tk - temperatura krytyczna (np. zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji)
 • G  – odporność na pożar sadzy

W zależności od zachowywania kryteriów odporności ogniowej w minutach: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 18, 240 ustala się następujące klasy odporności ogniowej elementów budynków:

 • R - czas, w którym elementy nośne zachowują odporność ogniową, natomiast elementy nośne spełniające funkcje oddzielające nie zachowują szczelności i izolacyjności ogniowej
 • RE - czas, w którym elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność i szczelność ogniową, natomiast nie zachowują izolacyjności ogniowej
 • REI – czas, w którym elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową
 • E - czas, w którym elementy nienośne zachowują szczelność ogniową, natomiast nie zachowują izolacyjności ogniowej
 • EW - czas, w którym elementy nienośne zachowują szczelność oraz stanowią ochronę przed promieniowaniem cieplnym
 • EI - czas, w którym elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej