Egzaminy na uprawnienia budowlane 2021. Dodatkowy egzamin w roku 2021, inny termin egzaminu w maju!

egzamin na uprawnienia budowlane podczas pandemii
Autor: PIIB Egzamin na uprawnienia budowlane podczas pandemii wyzwaniem logistycznym dla organizatorów jak i dla zdających

Pierwsze w 2020 roku egzaminy na uprawnienia budowlane, ze względu na pandemię koronawirusa, rozpoczęły się dopiero 4 września. Druga sesja miała rozpocząć się 4 grudnia, ale została odwołana ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną w kraju. W związku z tym PIIB podjęła decyzję o dodatkowym terminie egzaminu na uprawnienia budowlane w roku 2021, zmienił się też termin egzaminu w maju 2021.

ZMIANA TERMINU EGZAMINÓW

PIIB odwołała 29 października 2020 XXXVI sesję egzaminów na uprawnienia budowlane. W roku 2021 pierwotnie zaplanowano egzaminy na 21 maja i 19 listopada. Jednak pierwszy egzamin w tym roku odbędzie się wcześniej – 26 lutego (to nowy termin egzaminu, który miał się rozpocząć 4 grudnia 2020). W tym dniu odbędzie się dla wszystkich zdających egzamin pisemny, natomiast część ustna według harmonogramu ustalonego przez przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. W związku z koniecznością zapewnienia odstępu czasowego między sesjami w wymiarze 3 miesięcy, nastąpiło przesunięcie terminu pisemnego egzaminu w sesji wiosennej na dzień 28 maja 2021.

PIIB skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii z prośbą o zmianę przepisów, które umożliwiłyby przeprowadzenie egzaminów w 2021 r. nawet w sytuacji obostrzeń w organizowaniu publicznych zgromadzeń. 

Nie podano jeszcze wyników jedynego w 2020 roku egzaminu na uprawnienia budowlane, który odbył się 4 września (sesja XXXV – wiosenna). Do części pisemnej tego egzaminu zostało dopuszczonych przez komisje kwalifikacyjne do 4390 kandydatów. Odbył się on pod rygorem zasad bezpieczeństwa.  

Osoby zdające egzamin testowy i ustny zobowiązane były posiadać środki ochrony osobistej:

 • maseczka/przyłbica,
 • rękawiczki w momencie przebywania w budynku,
 • własny długopis,
 • zachowanie co najmniej 2 m dystansu od innych osób.

Podczas egzaminu ustnego osoba egzaminowana podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogła posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami (w tym Eurokodami) w postaci papierowej.

Zdający przy wejściu musieli złożyć oświadczenie, że są świadomi zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych  rozprzestrzenianiem się COVID-19 i że zobowiązują się zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Podpisane oświadczenie to również potwierdzenie, że zdający nie wykazuje objawów chorobowych związanych z COVID-19, w szczególności nie ma objawów duszności, stanu podgorączkowego (pomiędzy 37°C a 38°C) lub gorączki (powyżej 38°C), objawów przeziębienia, kaszlu, kłopotów z oddychaniem, bóli mięśni lub ogólnego zmęczenia, ani też nie zdiagnozowano u niego COVID-19. Osoba potwierdza, że w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, ani z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19; nie podlega obowiązkowej kwarantannie i w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą podlegającą obowiązkowej kwarantannie; to samo dotyczy mieszkania z taką osobą.  

Egzaminy na uprawnienia budowlane do tej pory odbywały się dwa razy do roku, w sesjach wiosennej i jesiennej. Pierwszy etap egzaminów to test pisemny, do którego kandydaci na uprawnienia budowlane przystępują w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Poniżej przypominamy, jakie reguły obowiązywały w tym roku, poinformujemy, jak tylko pojawią się nowe wytyczne.

Egzaminy na uprawnienia budowlane – opłaty i zakres wiedzy

Materiał do opanowania, który jest sprawdzany podczas egzaminu na uprawnienia budowlane jest bardzo obszerny. Naukę mogą utrudniać zmiany zachodzące w przepisach, pojawiają się wątpliwości co zakresu dokumentów obowiązujących na egzaminie. Żeby wszystko i dla wszystkich było jasne, Komisja Kwalifikacyjna PIIB, odpowiedzialna za egzaminy na uprawnienia, podaje wykaz przepisów prawa oraz norm, które będą uwzględnione w pytaniach egzaminacyjnych w danej sesji. Poniżej podajemy takie wykazy, które będą obowiązywały w wiosennej XXXV sesji egzaminacyjnej. Zakres wiedzy, który będzie wymagany jesienią może być inny, bo 19 września 2020 weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego.

Przypominamy, że chęć przystąpienia do egzaminu na uprawnienia trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej do swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wypełniać formularz i dokonać opłat.

Opłaty za egzaminy na uprawnienia budowlane są następujące:

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania 800 zł

z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł

z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania  1100 zł

z  tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 zł

z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł

Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane

Czas trwania egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane jest uzależniony od zakresu uprawnień. W przypadku:

 • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, test ma 90 pytań, egzamin trwa 135 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 68;
 • uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi, test ma 75 pytań, czas trwania egzaminu 115 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 57;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: 60 pytań, czas trwania egzaminu 90 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 45;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem mistrza: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane

Egzaminy ustne często rozpoczynają się już następnego dnia po egzaminie pisemnym. Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w formie zestawu pytań. Okręgowa komisja kwalifikacyjna zestawy pytań przygotowuje odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. W zestawach, zależnie od zakresu uprawnień, jest od 5-10 pytań.

Więcej informacji o organizacji egzaminu na uprawnienia budowlane, z zakresem pytań włącznie >>

Egzaminy na jakie uprawnienia budowlane można uzyskać w 2020

PIIB nadaje uprawnienia budowlane w dziewięciu specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej drogowej
 • inżynieryjnej mostowej
 • inżynieryjnej kolejowej (w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym)
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • inżynieryjnej wyburzeniowej
 • instalacyjnej sanitarnej
 • instalacyjnej elektrycznej
 • instalacyjnej telekomunikacyjnej

Uprawnienia budowlane w roku 2019 zdobyło 6242 inżynierów budownictwa. Do egzaminów dopuszczono blisko 9000 osób. W latach 2003-2019 nadano ogółem 72 997 uprawnień budowlanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej