Egzaminy na uprawnienia budowlane. ZMIANA TERMINÓW EGZAMINÓW w roku 2020

2020-07-06 14:39 Monika Czechowska
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB I część egzaminu na uprawnienia budowlane – test pisemny

Egzaminy na uprawnienia budowlane w tegorocznej sesji wiosennej odbędą się we wrześniu. Pamiętajcie też, że tylko do połowy sierpnia 2020 można składać wnioski by zdawać egzaminy na uprawnienia w sesji jesiennej.

ZMIANA TERMINU EGZAMINÓW

4 września 2020 – sesja XXXV – wiosenna

4 grudnia 2020 – sesja XXXVI – jesienna

Wnioski na egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej można składać tylko do połowy sierpnia. 

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy do roku, w sesjach wiosennej i jesiennej. Pierwszy etap egzaminów to test pisemny, do którego kandydaci na uprawnienia budowlane przystępują w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Sprawdź, co trzeba wiedzieć o egzaminach na uprawnienia budowlane w roku 2020. Rozwiąż przykładowe testy egzaminacyjne.

Egzaminy na uprawnienia budowlane w roku 2020

Materiał do opanowania, który jest sprawdzany podczas egzaminu na uprawnienia budowlane jest bardzo obszerny. Naukę mogą utrudniać zmiany zachodzące w przepisach, pojawiają się wątpliwości co zakresu dokumentów obowiązujących na egzaminie. Żeby wszystko i dla wszystkich było jasne, Komisja Kwalifikacyjna PIIB, odpowiedzialna za egzaminy na uprawnienia, podaje wykaz przepisów prawa oraz norm, które będą uwzględnione w pytaniach egzaminacyjnych w danej sesji. Poniżej podajemy takie wykazy, które będą obowiązywały w wiosennej XXXV sesji egzaminacyjnej. Zakres wiedzy, który będzie wymagany jesienią może być inny, bo 19 września 2020 wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego.

Przypominamy, że chęć przystąpienia do egzaminu na uprawnienia trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej do swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wypełniać formularz i dokonać opłat.

Opłaty za egzaminy na uprawnienia budowlane są następujące:

  • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania 800 zł
z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł
z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł

  • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania  1100 zł
z  tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100
z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł

Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane

Czas trwania egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane jest uzależniony od zakresu uprawnień. W przypadku:

  • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, test ma 90 pytań, egzamin trwa 135 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 68;
  • uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi, test ma75 pytań, czas trwania egzaminu 115 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 57;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: 60 pytań, czas trwania egzaminu 90 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 45;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem mistrza: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane

Egzaminy ustne często rozpoczynają się już następnego dnia po egzaminie pisemnym. Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w formie zestawu pytań. Okręgowa komisja kwalifikacyjna zestawy pytań przygotowuje odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. W zestawach, zależnie od zakresu uprawnień, jest od 5-10 pytań.

Więcej informacji o organizacji egzaminu na uprawnienia budowlane, z zakresem pytań włącznie >>

Egzaminy na jakie uprawnienia budowlane można uzyskać w 2020

PIIB nadaje uprawnienia budowlane w dziewięciu specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej
• inżynieryjnej drogowej
• inżynieryjnej mostowej
• inżynieryjnej kolejowej (w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym)
• inżynieryjnej hydrotechnicznej
• inżynieryjnej wyburzeniowej
• instalacyjnej sanitarnej
• instalacyjnej elektrycznej
• instalacyjnej telekomunikacyjnej

Uprawnienia budowlane w roku 2019 zdobyło 6242 inżynierów budownictwa. Do egzaminów dopuszczono blisko 9000 osób. W latach 2003-2019 nadano ogółem 72 997 uprawnień budowlanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej