Egzaminy na uprawnienia budowlane 2021. Wyniki pierwszego egzaminu w 2021

egzamin na uprawnienia budowlane podczas pandemii
Autor: PIIB Egzamin na uprawnienia budowlane podczas pandemii wyzwaniem logistycznym dla organizatorów jak i dla zdających

Pierwsze w 2020 roku egzaminy na uprawnienia budowlane, ze względu na pandemię koronawirusa, rozpoczęły się dopiero 4 września. Druga sesja miała rozpocząć się 4 grudnia, ale została przełożona na 26 lutego 2021, zmienił się też termin egzaminu w maju. Znamy wyniki pierwszego egzaminu, z planowanych trzech, w roku 2021.

PIIB odwołała 29 października 2020 XXXVI sesję egzaminów na uprawnienia budowlane. W roku 2021 pierwotnie zaplanowano egzaminy na 21 maja i 19 listopada. Jednak pierwszy egzamin w tym roku odbył się wcześniej – 26 lutego (to nowy termin egzaminu, który miał rozpocząć się 4 grudnia 2020). W związku z koniecznością zapewnienia odstępu czasowego między sesjami w wymiarze 3 miesięcy, nastąpiło przesunięcie terminu pisemnego egzaminu w sesji wiosennej na 28 maja 2021. PIIB skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii z prośbą o zmianę przepisów, które umożliwiłyby przeprowadzenie egzaminów w 2021 r. nawet w sytuacji obostrzeń w organizowaniu publicznych zgromadzeń. 

Egzaminy na uprawnienia budowlane w 2021

Do egzaminu na uprawnienia, który rozpoczął się testem 26 lutego 2021 dopuszczono 3408 kandydatów. Ostatecznie  do egzaminu podeszło 2701 osób. Z uwagi na obostrzenia sanitarne egzamin został przeprowadzony w dwóch turach: najpierw test pisali kandydaci w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a po nich w pozostałych specjalnościach. Najliczniejszą grupą byli inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1291, w instalacyjnej sanitarnej – 570, w instalacyjnej elektrycznej – 314, oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 281. W skali kraju 343 osoby nie zaliczyły testu, czyli do egzaminu ustnego przystąpiło 87,26% inżynierów budownictwa z pierwotnej grupy.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 3127 osób (do grupy osób, które zdały test w tej sesji, dołączyli kandydaci, którzy wcześniej nie zdali egzaminu ustnego w poprzednich sesjach). Tzw. średnia zdawalność tego egzaminu wyniosła 76,18%. W tej sesji uprawnienia budowlane uzyskały 2382 osoby, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 149 osób, a najmniej (tylko 19) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Egzaminy na uprawnienia budowlane w 2020 – wyniki

Jedyny egzamin na uprawnienia budowlane w roku 2020 (sesja XXXV) rozpoczął się 4 września testem, a zakończył się 2 października egzaminem ustnym w jednej z okręgowych izb. Do tego egzaminu dopuszczono 4334 osoby, ale przystąpiło tylko 3276, co oznacza, że do egzaminu nie przystąpiło 25% kandydatów i jest to wynik o ok. 10% wyższy w porównaniu z poprzednimi sesjami. Egzamin pisemny zdało 2722 inżynierów, czyli ok. 83%. Wzięły w nim udział także osoby z poprzednich sesji, które nie zdały lub przełożyły egzamin. Egzamin ustny zdało i uprawnienia budowlane uzyskało 2537 osób. Najwięcej uprawnień przypadło na specjalność konstrukcyjno-budowlaną (1173 osób), a najmniej (24) było w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Tzw. średnia zdawalność w tej sesji, zarówno testu jak i egzaminu ustnego, wyniosła 78,8%. Najwięcej uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (354), następnie w Małopolskiej OIIB (256), Śląskiej OIIB (248) oraz w Wielkopolskiej OIIB (207).

Egzaminy na uprawnie budowlane w trybie pandemii

Osoby zdające egzamin testowy i ustny zobowiązane były posiadać środki ochrony osobistej:

 • maseczka/przyłbica,
 • rękawiczki w momencie przebywania w budynku,
 • własny długopis,
 • zachowanie co najmniej 2 m dystansu od innych osób.

Podczas egzaminu ustnego osoba egzaminowana podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogła posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami (w tym Eurokodami) w postaci papierowej.

Zdający przy wejściu musieli złożyć oświadczenie, że są świadomi zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych  rozprzestrzenianiem się COVID-19 i że zobowiązują się zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Podpisane oświadczenie to również potwierdzenie, że zdający nie wykazuje objawów chorobowych związanych z COVID-19, w szczególności nie ma objawów duszności, stanu podgorączkowego (pomiędzy 37°C a 38°C) lub gorączki (powyżej 38°C), objawów przeziębienia, kaszlu, kłopotów z oddychaniem, bóli mięśni lub ogólnego zmęczenia, ani też nie zdiagnozowano u niego COVID-19. Osoba potwierdza, że w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, ani z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19; nie podlega obowiązkowej kwarantannie i w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą podlegającą obowiązkowej kwarantannie; to samo dotyczy mieszkania z taką osobą.  

Egzaminy na uprawnienia budowlane do tej pory odbywały się dwa razy do roku, w sesjach wiosennej i jesiennej. Pierwszy etap egzaminów to test pisemny, do którego kandydaci na uprawnienia budowlane przystępują w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Poniżej przypominamy, jakie reguły obowiązywały w tym roku, poinformujemy, jak tylko pojawią się nowe wytyczne.

Egzaminy na uprawnienia budowlane – opłaty i zakres wiedzy

Materiał do opanowania, który jest sprawdzany podczas egzaminu na uprawnienia budowlane jest bardzo obszerny. Naukę mogą utrudniać zmiany zachodzące w przepisach, pojawiają się wątpliwości co zakresu dokumentów obowiązujących na egzaminie. Żeby wszystko i dla wszystkich było jasne, Komisja Kwalifikacyjna PIIB, odpowiedzialna za egzaminy na uprawnienia, podaje wykaz przepisów prawa oraz norm, które będą uwzględnione w pytaniach egzaminacyjnych w danej sesji. Poniżej podajemy takie wykazy, które będą obowiązywały w wiosennej XXXV sesji egzaminacyjnej. Zakres wiedzy, który będzie wymagany jesienią może być inny, bo 19 września 2020 weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego.

Przypominamy, że chęć przystąpienia do egzaminu na uprawnienia trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej do swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wypełniać formularz i dokonać opłat.

Opłaty za egzaminy na uprawnienia budowlane są następujące:

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania 800 zł

z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł

z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi:

z tytułu kwalifikowania  1100 zł

z  tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 zł

z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł

Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane

Czas trwania egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane jest uzależniony od zakresu uprawnień. W przypadku:

 • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, test ma 90 pytań, egzamin trwa 135 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 68;
 • uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi, test ma 75 pytań, czas trwania egzaminu 115 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 57;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: 60 pytań, czas trwania egzaminu 90 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 45;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34;
 • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem mistrza: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34.

Sprawdź, czy poradzisz sobie z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi z zakresu:

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane

Egzaminy ustne często rozpoczynają się już następnego dnia po egzaminie pisemnym. Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w formie zestawu pytań. Okręgowa komisja kwalifikacyjna zestawy pytań przygotowuje odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. W zestawach, zależnie od zakresu uprawnień, jest od 5-10 pytań.

Egzaminy na jakie uprawnienia budowlane można uzyskać w 2021

PIIB nadaje uprawnienia budowlane w dziewięciu specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej drogowej
 • inżynieryjnej mostowej
 • inżynieryjnej kolejowej (w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym)
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • inżynieryjnej wyburzeniowej
 • instalacyjnej sanitarnej
 • instalacyjnej elektrycznej
 • instalacyjnej telekomunikacyjnej.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej