Dzień Budowlanych 2022

2022-09-23 18:05
budowa budowlańcy roboty budowlane
Autor: Kalbar Dzień budowlanych 2022 obchodzimy 25 września

Dzień Budowlanych – czyli budowlana Barbórka - w tym roku obchodzony jest 25 września. Jest to dobry czas na refleksje o sytuacji w branży. Jaki jest Dzień Budowlanych 2022?

Życzymy wszystkim budowlańcom oraz sympatykom branży – wszystkiego najlepszego i samych sukcesów, o których chcemy i będziemy donosić! 

Kiedy obchodzimy Dzień Budowlanych?

Tu przyda się notka historyczna, ale bez sięgania do początków tworzenia się branży budowlanej powojennej Polski. W każdym razie, przed laty był taki zwyczaj, że datę Dnia Budowlanych wyznaczał odpowiedni minister od budownictwa i był on obchodzony centralnie, co dla rozproszonego po roku 1989 środowiska związanego z budownictwem (kombinaty budowlane podzieliły się na wiele firm, powstało mnóstwo organizacji branżowych) miało aspekt integrujący. Na przełomie wieków władza wycofała się z funkcji gospodarza Dnia Budowlanych. W tym momencie dały o sobie znać owe podzielone „interesy”, do przywództwa w branży wystartowały rozliczne organizacje. I niemal każda z nich organizowała swój własny Dzień Budowlanych, zazwyczaj każda w innym terminie. Terminy nie mogły się pokrywać, dlatego by zaproszone najwyższe władze państwowe mogły gościć na wszystkich tych uroczystościach. Generalnie, były to spotkania miłe, z udziałem budowlańców młodych i tych już w stanie spoczynku, były ordery i odznaczenia, ale przez odcinanie się od pozostałych, wydawały się również nieco smutne.

Najdłuższą tradycję w obchodach Dni Budowlanych ma Związek Zawodowy „Budowlani” (ZZ Budowlani – ponad 125 lat tradycji!). To ta organizacja najgłośniej wyznaczała co roku termin, zapraszając do udziału i współorganizacji święta innych branżowych partnerów. Nie od razu się to udało, ale z czasem pojawiło się coś na kształt „centralnych” obchodów Dnia Budowlanych. W 2019 roku wspólnie świętowali z ZZ Budowlani: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT, Izba Projektowania Budowlanego, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Instytut Techniki Budowlanej, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Stowarzyszenie Producentów Betonów. Jest to już historyczne zestawienie, bo uroczystości centralnych nie ma kolejny rok z rzędu. 

Dzień Budowlanych 2022

W 2020 roku ZZ Budowlani zrezygnowali z wyznaczania terminu Dnia Budowlanych i poddali się woli Internetu, który na ten dzień wyznaczył 25 września.

Zatem w tym roku Dzień Budowlanych również obchodzimy 25 września. W całej Polsce będą odbywać się lokalne uroczystości, organizowane przez organizacje i izby branżowe czy np. duże hurtownie budowlane dla lokalnych społeczności.

W Dniu Budowlanych Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

To akcja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Jest to druga edycja. We wrześniu, październiku i listopadzie br. inżynierowie należący do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa udzielą konsultacji, porad i będą odpowiadać na pytania inwestorów, właścicieli i użytkowników domów.

Wszystkie okręgowe oddziały PIIB w 16 województwach zorganizowały punkty konsultacyjne, w których wielobranżowe zespoły inżynierów budownictwa i innych ekspertów, będą udzielać informacji dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii. Adresy punktów i godziny otwarcia można sprawdzić na stronie Izby.

Porady są bezplatne.

Dzień Budowlanych 2022 a sytuacja branży

Dzień Budowlanych zawsze jest dniem refleksji o problemach branży. Budownictwo to sektor szczególnie wrażliwy na wszelkie zjawiska koniunkturalne.

"Niepewność" to słowo najlepiej oddaje nastroje w budownictwie. Gwałtowne skoki cen materiałów budowlanych to już codzienność polskich firm budowlanych. Do tego dochodzą długie terminy dostaw i brak ludzi do pracy. Na niepewność na rynku budowlanym wpływają inflacja, podwyżki cen prądu, gazu i paliwa. Stałym problemem jest też brak wykwalifikowanych pracowników, a przekwalifikowanie się firm budowlanych nie jest takie proste.

  • Koniunktura w budownictwie

Koniunktura w budownictwie w 2022 roku wciąż utrzymuje się poniżej średniej długokresowej. Jej wskaźnik nie opiera się o twarde dane, a subiektywne oceny przedstawicieli firm budowlanych. w drugim półroczu 2022 utrzymują się niekorzystne oceny bieżące i prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej firm. Sygnalizowany jest także wzrost opóźnień płatności. Dyrektorzy firm budowlanych przewidują ograniczenie zatrudnienia. W tej chwili branża budowlana jest jedną z najbardziej pesymistycznych.

Na pogorszenie ocen wpływa m.in. wzrost cen materiałów budowlanych i deficyt niektórych z nich, wzrost cen paliw, wysokie koszty zatrudnienia i niepewność co do sytuacji gospodarczej kraju. 

Więcej o koniunkturze w budownictwie: Koniunktura budowlana

  • Produkcja budowlano-montażowa

W porównaniu z czerwcem 2022 w lipcu mamy spadek produkcji o 6,3% (przed rokiem był to spadek spadek o 4,7%). Zaobserwowano zmniejszenie wartości robót wśród przedsiębiorstw wykonujących prace budowlane specjalistyczne – o 1,5%, specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 4,7% oraz zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 10,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 7,7% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,5% niższym w porównaniu z czerwcem 2022 roku. Czy mamy początek hamowania branży?

Więcej o produkcji budowlano-montażowej: GUS: produkcja budowlano-montażowa

  • Budownictwo mieszkaniowe

Deweloperzy również mówią o hamowaniu mieszkaniówki. Dane GUS z lipca to potwierdzają. Deweloperzy wstrzymują kolejne inwestycje - tak wynika z najnowszych danych GUS za 7 miesięcy 2022 roku. Spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Tak mało rozpoczynanych inwestycji było ostatni raz w 2016 roku.

W pierwszych siedmiu miesiącach roku natomiast oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem.Co można tłumaczyć tym, że deweloperzy kończą rozpoczęte inwestycje.

Dane dotyczące ilości nowych inwestycji odpowiadają statystykom pozwoleń na użytkowanie z uwzględnieniem około 2-letniego przesunięcia wynikającego z okresu trwania budowy. Oznacza to, że w związku z tegorocznym załamaniem w 2024 roku bazowa oferta mieszkań będzie wyjątkowo niska, co w efekcie przyczynić się może do wzrostu cen mieszkań.

Więcej o budownictwie mieszkaniowym:

  • Bankructwa firm budowlanych

Bankructw firm, w tym budowlanych w 2022 roku będzie z miesiąca na miesiąc coraz więcej. W I kwartale 2022 aż o 38% więcej (r/r) polskich firm budowlanych ogłosiło niewypłacalność i obawia się bankructwa. W 2023, według prognoz ekspertów, nastąpi dalszy wzrost liczby niewypłacalności. Problem najbardziej dotyczy firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Galopująca inflacja, a także wzrost kosztów działalności, to są powody upadłości firm. Ale nie tylko. Przyczyn kłopotów przedsiębiorcy obecnie upatrują głównie wśród zmian prawno-podatkowych, spadku popytu i braku płynności finansowej.

Zdaniem analityków, rok 2022 może być dla budownictwa znacznie trudniejszy niż poprzedni, kiedy panowała pandemia. Trwająca wojna w Ukrainie, spowolnienie inwestycyjne, brak rąk do pracy, wzrost kosztów budowy, jak również brak surowców i podzespołów – będą dla branży prawdziwym torem przeszkód.

Więcej o bankructwach firm budowlanych: Bankructwa 2022 i 2023

  • Prawo budowlane czeka rewolucja

Otoczenie prawne dla budownictwa jest ważną kwestią. Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane ma być przyjęty w IV kwartale 2022. Jakie będą najważniejsze zmiany w przepisach Prawa budowlanego 2023?

Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia niezależnie od metrażu, likwidują decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, przyśpieszają cyfryzację procesu inwestycyjnego. Od 2023 Prawo budowlane ma umożliwić budowę wszystkich domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę. Nowe Prawo budowlane wprowadzi Bazę Projektów Budowlanych, której głównym celem będzie ułatwianie dostępu do projektów budowlanych i ich poszczególnych elementów (sporządzonych w postaci elektronicznej) organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w przypadku wniosków (np. o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na użytkowanie), zgłoszeń i zawiadomień.

Dużą zmianą w Prawie budowlanym będzie likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Projekt ustawy Prawo budowlane przewiduje zmiany, których celem jest rozszerzenie zasady oddawania do użytkowania obiektów budowlanych w drodze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz ograniczenie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach dalszej cyfryzacji budownictwa w 2023 zmiana prawa rozszerza zastosowanie Elektronicznego Dziennika Budowy, wprowadza Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego, system e-CRUB, tj. wyszukiwarka osób z uprawnieniami budowlanymi.

Więcej o zmianach w Prawie budowlanym: Prawo budowlane 2023 - jakie zmiany w prawie budowlanym?

  • Cyfryzacja w budownictwie

Cyfryzacja procesu budowlanego trwa. W serwisie e-budownictwo systematycznie udostępniane są kolejne formularze i wnioski. 20 lipca 2022 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Nowe przepisy wprowadziły portal e-Budownictwo. Serwis e-budownictwo to platforma do załatwiania w urzędach spraw z zakresu branży budowlanej. 

Od 1 sierpnia ruszył również system e-CRUB, tj. wyszukiwarka osób z uprawnieniami budowlanymi. Papierowe dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane nie będą już wymagane.

W II połowie 2021 zakończono także prace nad nową elektroniczną wersją wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych - RWDZ+. System może pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie.

Wdrożono nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB, dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i raportowemu system pomaga w usprawnieniu czynności kontrolnych i przekazywaniu informacji pomiędzy jednostkami WINB oraz do GINB.

GUNB rozpoczął również prace nad nowym projektem informatycznym SOPAB - Systemem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, tj. systemem IT do prowadzenia przez organy aab i nb elektronicznych postępowań administracyjnych.

Cyfryzacja w budownictwie to także CEEB. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Złożenie deklaracji, dotyczącej źródła ogrzewania domu w CEEB jest obowiązkowe. Ponadto to warunek, aby otrzymać dopłaty do ogrzewania wprowadzone przez rząd.

Celem cyfryzacji w budownictwie jest umożliwienie inwestorom uzyskanie decyzji w 100% online.

Więcej o cyfryzacji w budownictwie:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej