CEEB czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - jak zmienić dane w deklaracji CEEB online?

2022-08-11 12:09

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Złożenie deklaracji, dotyczącej źródła ogrzewania domu w CEEB jest obowiązkowe. Ponadto to warunek, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł na zakup opału na zimę. Jak sprawdzić czy budynek jest w centralnej ewidencji emisyjności budynków? Jak zmienić dane podane w deklaracji CEEB?

Spis treści

 1. Co to jest CEEB?
 2. Gdzie należy złożyć deklarację CEEB?
 3. Jak złożyć deklarację do CEEB online?
 4. Jak zmienić deklarację do CEEB online?
 5. Po co powstał CEEB?
 6. Skąd dane w CEEB?
 7. Kto musi złożyć deklarację CEEB?
 8. Co trzeba zgłosić do CEEB?
 9. Ile jest czasu na zgłoszenie?
 10. Jak sprawdzić czy deklaracja CEEB została złożona?
 11. Jakie źródła ciepła zgłaszają Polacy w deklaracjach CEEB?
 12. Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?
 13. Nowe funkcje CEEB od 2023 roku

Co to jest CEEB?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Jej utworzenie to wynik zmian w ustawie przegłosowanych przez Sejm we wrześniu 2020 o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Właściciele nieruchomości mają składać deklaracje CEEB, wypełniając (online lub odręcznie) specjalny formularz, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje domy. W ten sposób powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. Deklaracje są przyjmowane od 1 lipca 2021. Cały projekt ma być rozwijany etapami do 2023 roku.

Gdzie należy złożyć deklarację CEEB?

Deklarację CEEB można złożyć przez Internet na stronie CEEB.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. To najszybszy sposób złożenia dokumentu. Deklarację można złożyć również wysyłając list polecony albo doręczając wypełnioną deklarację osobiście, do właściwego ze względu na umiejscowienie domu, urzędu miasta lub gminy. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.

Co jest potrzebne, aby złożyć deklarację przez internet?

 • Dostęp do usługi logowania przez login.gov.pl (Profil zaufany, e-dowód lub uwierzytelnienie przez bankowość elektroniczną)
 • Komputer lub smartfon
 • Internet
 • Dane adresowe budynku
 • Informacje na temat źródeł ciepła i/lub spalania paliw w danym budynku.

Jak złożyć deklarację do CEEB online?

 • Wejdź na stronę CEEB.gov.pl,
 • Wybierz metodę logowania (Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna) i zaloguj się,
 • Wprowadź dane budynku, dla którego będzie składana deklaracja,
 • Wybierz rodzaj deklaracji (budynek mieszkalny bądź niemieszkalny),
 • Wypełnij deklarację,
 • Wyślij.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

 • metryka budynku (adres nieruchomości),
 • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
 • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
 • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Wypełnienie formularza deklaracji jest proste i zajmuje kilka minut.

Jak zmienić deklarację do CEEB online?

 • Należy wejść na stronę ceeb.gov.pl i się zalogować.
 • Następnie trzeba odszukać deklarację w zakładce DEKLARACJE.
 • W kolumnie Akcje należy wybrać opcję "edytuj".
 • Teraz czas na zmianę danych w deklaracji.
 • Na koniec zapisujemy zmiany.

Ważne! Opcja Edytuj dotyczy tylko i wyłącznie korygowania drobnych zmian. Jeżeli doszło do wymiany bądź zmiany źródła ciepła lub spalania paliw lub innych istotnych danych, konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

Po co powstał CEEB?

CEEB to spis źródeł ciepła budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

CEEB ma być narzędziem wspierającym pracę organów administracji centralnej, jak i samorządowej w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej.

W związku z tym właściciel czy zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, wykorzystywanych do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej.

Skąd dane w CEEB?

W CEEB zbierane są dane pochodzące z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości, ale nie tylko w ten sposób będzie powstawać rejestr. Do CEEB będą również wpisywane informacje z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja Ochrony Środowiska, czy - na mocy przepisów szczegółowych - policja.

Kto musi złożyć deklarację CEEB?

Zgłoszenie do CEEB muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych. Ponadto to warunek, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł na zakup opału na zimę. Więcej informacji o dodatku węglowym 2022 w artykule poniżej.

Co trzeba zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Ile jest czasu na zgłoszenie?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

 • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
 • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, tu termin minął 30 czerwca 2022.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny.

Jak sprawdzić czy deklaracja CEEB została złożona?

To czy została złożona deklaracja CEEB można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na stronie CEEB.gov.pl. Należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”, wtedy uzyskamy informacje o naszej deklaracji oraz czy i kiedy została ona wprowadzona do bazy CEEB.

Jakie źródła ciepła zgłaszają Polacy w deklaracjach CEEB?

Analiza przesłanych deklaracji wykazuje, że Polacy najczęściej do ogrzewania wykorzystują kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy). Na dzień 1 lipca 2022  zgłoszono 1 092 393 kotłów z podajnikiem i 2 162 492 kotłów zasypowych. Drugie miejsce zajmują kotły gazowe - 2 346 454 szt. oraz ogrzewanie elektryczne – 1 031 390 szt. Kotłów olejowych zgłoszono 94 829. Kominków/kóz/ogrzewaczy powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel) zgłoszono 1 028 944.

Coraz więcej pomp ciepła w deklaracjach CEEB

Polacy zgłosili też 210 406 pomp ciepła oraz 309 401 kolektorów słonecznych.

Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?

Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Nowe funkcje CEEB od 2023 roku

CEEB ma wspierać działania dla poprawy jakości powietrza w Polsce. Gminy będą mogły efektywniej zarządzać swoją polityką niskoemisyjną i pozyskiwać dotacje na podstawie danych zebranych w CEEB.

Dodatkowo w przyszłym roku GUNB planuje uruchomić nowe narzędzia, dzięki którym użytkownicy źródeł ciepła będą mogli zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzację budynku czy sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji nieruchomości, gdyż w CEEB dostępna będzie lista obowiązujących programów wsparcia.

Źródło: gov.pl, GUNB

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej