Politechnika Warszawska – rekrutacja 2018/2019

2018-04-24 10:58
Politechnika Warszawska – rekrutacja 2018/2019
Autor: Thingstocksphotos Politechnika Warszawska kształci inżynierów, magistrów i doktorantów

Politechnika Warszawska od ponad 180 lat z powodzeniem kształci polskich inżynierów. Chcesz dołączyć do grona studentów Politechniki Warszawskiej? Dowiedz się jak wygląda rekrutacja.

Co znajdziesz w artykule:

Politechnika Warszawska od lat niezmiennie prezentuje wysoki poziom kształcenia. W najnowszym rankingu uczelni technicznych Perspektywy 2018 zajmuje pierwsze miejsce. Jest też drugą z kolei polską uczelnią techniczną, która kształci największą ilość studentów. Zobacz, która uczelnia wyprzedza Politechnikę Warszawską w tym rankingu – Top 10 największych uczelni technicznych>>

Jak zostać studentem Politechniki Warszawskiej?

Jeżeli stoisz przed wyborem kierunku studiów i zastanawiasz się nad studiami na Politechnice Warszawskiej musisz wiedzieć, że maturzyści zaczynają od studiów pierwszego stopnia czyli inżynierskich lub licencjackich. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku lub 4 lata i można je ukończyć na 27 kierunkach studiów, licencjackie natomiast trwają 3 lata (5 kierunków studiów). Każdy absolwent z dyplomem licencjata lub inżyniera, może podjąć studia drugiego stopnia – magisterskie, które trwają dodatkowo 1,5 roku lub 2 lata i prowadzą do uzyskania dyplomu magistra lub magistra inżyniera.

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy:

  1. Zarejestrować się na stronie zapisy.pw.edu.pl
  2. Wybierać kierunki studiów (maks. 5 kierunków w ramach jednej opłaty)
  3. Uiścić opłatę rekrutacyjną
  4. Uzupełnić profil wynikami z matury
  5. Po otrzymaniu wyników rekrutacji złożyć wymagane dokumenty na PW
  6. Dostarczyć orzeczenie lekarskie
  7. Złożyć ślubowanie studenckie

Politechnika Warszawska – rekrutacja

Procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają i decyzje wydają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) działające na wszystkich 19 warszawskich wydziałach Politechniki Warszawskiej oraz Komisja Rekrutacyjna Kolegium (KRK) dla aplikujących do Filii w Płocku. W procedurze tej kandydaci otrzymują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która jest podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

 Oceny maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

  • matematyka
  • przedmiot do wyboru (nie dotyczy kierunku architektura)
  • język obcy

Rok akademicki składa się z dwóch semestrów – zimowego oraz letniego. Kandydaci przyjęci podczas rekrutacji prowadzonych w miesiącach letnich rozpoczną studia od semestru zimowego (październik 2019), a ci przyjęci podczas rekrutacji zimowej – od semestru letniego (połowa lutego 2020).

Politechnika Warszawska – zasady obliczania punktów kwalifikacyjnych na wszystkie kierunki oprócz wydziału Architektury

Punkty kwalifikacyjne nalicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat ma uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad i konkursów oraz osób, które aplikują na studia prowadzone w języku angielskim).

Ważne:
Dla każdego kierunku studiów jest określona lista przedmiotów do wyboru i ich współczynniki wagowe (dane dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej)

Formuła do wyznaczania punktów kwalifikacyjnych PK

PK = Pmat x wmat +Pwyb xw + Pjo x wjo

gdzie:

Pmat – punkty z matematyki
wmat – współczynnik wagowy dla matematyki
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru
w – współczynnik wagowy dla przedmiotu do wyboru (zależy od kierunku studiów)
Pjo – punkty z języka obcego
wjo – współczynnik wagowy dla języka obcego

Ważne:
Punkty za przedmioty maturalne, oznaczone w powyższym wzorze jako P (Pmat, Pwyb, Pjo) maga osiągnąć wartość do 100. Zależy ona od pozomu zdawanego egzaminu maturalnego (rozszerzony/podstawowy) oraz od daty jego zdania.
Top 10: Najlepsze uczelnie techniczne w Polsce
Autor: Wikipedia Gmach główny Politechniki Warszawskiej

Zasady obliczania punktów kwalifikacyjnych – Wydział Architektury

Kandydatów na kierunek Architektura czeka nieco odmienna procedura kwalifikacyjna. Punkty te uzyskuje się w wyniku przeprowadzonego na uczelni egzaminu sprawdzającego predyspozycje do studiów na tym kierunku. Sprawdzian składa się z trzech zadań, każde oceniane jest w skali od 0 do 100 punktów. W sumie można uzyskać do 300 punktów oraz z przeliczenia wyników egzaminu maturalnego do 125 punktów. Przy przeliczaniu ocen bierze się pod uwagę matematykę i język obcy.

Formuła do wyznaczania punktów kwalifikacyjnych PK

PK = Pegz + Pmat +Pjo x 0,25

gdzie:

Pegz – punkty uzyskane ze sprawdzianu predyspozycji
Pmat – punkty z matematyki
Pjo – punkty z języka obcego

Ważne:
Punkty uzyskane w wyniku egzaminu maturalnego, zdawanego na poziomie podstawowym, wstawiane są do powyższego wzoru po podzieleniu przez 2.
Politechnika Warszawska Wydział Architektury
Autor: Wikipedia Politechnika Warszawska Wydział Architektury
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej