Ranking uczelni technicznych w Polsce 2019. Która uczelnia techniczna kształci najlepszych inżynierów budownictwa?

2019-07-24 11:49 Monika Czechowska
Politechnika Gdańska, warsztaty projektowe Break Point. Materiały prasowe Koła Naukowego BUA, fot. Kamila Piotrowska
Autor: Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska, warsztaty projektowe Break Point. Materiały prasowe Koła Naukowego BUA, fot. Kamila Piotrowska

Ranking uczelni technicznych Perspektywy 2019 to uporządkowana informacja o 21. najpopularniejszych kierunkach studiów technicznych w Polsce. Która politechnika kształci najlepszych inżynierów budownictwa, gwarantując im pracę i dobre zarobki? Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy może Politechnika Wrocławska?

Jak zapewniają twórcy zestawienia, ranking uczelni technicznych prezentuje 311 najlepszych programów studiów w Polsce, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach.

Co znajdziesz w artykule:

Architektura
Automatyka i Robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektrotechnika
Elektronika i Telekomunikacja
Energetyka
Fizyka Techniczna
Geodezja i Kartografia
Górnictwo i Geologia
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Informatyka
Logistyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Technologia Chemiczna
Transport
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Po co ranking uczelni technicznych?

Wielu tegorocznych maturzystów, także techników budownictwa, zastanawia się nad wyborem kierunku studiów na którejś z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

– Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki – uważa Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. – Tym rankingiem chcemy pomóc w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, nie tylko bardzo potrzebnych gospodarce, ale również dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Przeczytaj także: Ranking techników budowlanych 2018, czyli gdzie najlepiej kształcą w zawodach budowlanych

Ranking uczelni technicznych – kryteria oceny uczelni technicznych

Żeby poznać wartość rankingu uczelni technicznych warto przyjrzeć się bliżej kryteriom, na podstawie których on powstał. Opracowała je Kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera (b. prezesa Polskiej Akademii Nauk). Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:
♦ prestiż - mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej;
♦ absolwenci na rynku pracy – kryterium mierzone poprzez badanie opinii pracodawców;
♦ potencjał akademicki – tu brano pod uwagę ocenę parametryczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
♦ efektywność naukowa – tu wskaźnikami były publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
♦ potencjał dydaktyczny – tu analizowano jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz akredytacje środowiskowe;
♦ innowacyjność – gdzie wskaźnikiem były uzyskane patenty i prawa ochronne.

Jakie kierunki studiów ocenione w rankingu uczelni technicznych?

Dla porządku podajemy, że w rankingu uczelni technicznych ocenione zostały następujące kierunki:automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka,fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji,kierunki IT (informatyka),mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna oraz transport.

Pełne wyniki Rankingu znajdują się na stronie www.engineering.perspektywy.pl, poniżej podajemy tylko najlepsze uczelnie kierunków związanych z budownictwem.

Przeczytaj także: Najlepsze uczelnie techniczne w Polsce>>

Które uczelnie najlepsze w rankingu uczelni technicznych?

Wśród 21 ocenianych uczelni technicznych najwięcej najwyżej notowanych wydziałów (w pierwszej trójce) miały:

  • Politechnika Warszawska – 11 pierwszych miejsc, 6 drugich i  5 trzecich
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 8 pierwszych miejsc, 6 drugich i  4 trzecie
  • Politechnika Wrocławska – 1 pierwsze miejsce, 4 drugie, 2 trzecie

Dodajmy, że w rankingu uczelni na świecie Centrum Rankingów Światowych Uniwersytetów (CWUR) 2018/2019 Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Wrocławska znalazły się wśród 1000 najlepszych uczelni na świecie.

Ranking uczelni technicznych
Autor: Thingstocksphotos Ranking uczelni technicznych ma pomóc maturzystom w wyborze kierunków studiów, które zagwarantują pracę i dobre zarobki

Wyniki rankingu uczelni technicznych Perspektywy 2019:

Architektura 2019

Jak się dostać na architekturę? Przede wszystkim trzeba zdać egzamin z rysunku, a z matury ważne są wyniki z matematyki i języka obcego. Od kandydatów oczekuje się zaawansowanych umiejętności plastycznych oraz bardzo dobrego postrzegania przestrzeni.

Gdzie studiować architekturę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Architektury mają:

1. Politechnika Warszawska,
2. Politechnika Wrocławska,
3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Automatyka i Robotyka 2019

Jak się dostać na automatykę i robotykę? Na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego, fizyki, chemii. Od kandydatów oczekuje się zdolności w zakresie nauk ścisłych, zainteresowania nowoczesnymi technikami oraz umiejętności programowania.

Gdzie studiować automatykę i robotykę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Automatyki i Robotyki mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Biotechnologia 2019

Jak się dostać na biotechnologię? Na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego, biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Gdzie studiować biotechnologię? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Biotechnologii mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny),
2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny),
3. Politechnika Łódzka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności).

Budownictwo 2019

Jak się dostać na budownictwo? Jeżeli twoją mocną stroną są nauki ścisłe możesz wybrać kierunek budownictwo. Ważne żeby na maturze dobrze zdać matematykę, język obcy oraz wybrany przedmiot dodatkowy - fizykę, geografię, informatykę lub chemię.

Gdzie studiować budownictwo? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Budownictwa mają:

1. Politechnika Wrocławska (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego),
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Górnictwa i Geoinżynierii),
3. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Lądowej).

Elektrotechnika 2019

Jak się dostać na elektrotechnikę? Jeżeli masz ścisły umysł i zdolności matematyczne wybierz elektrotechnikę. Żeby dostać się na elektrotechnikę, na większości uczelni brane są pod uwagę wyniki maturalne z matematyki, fizyki z astronomią, informatyki.

Gdzie studiować elektrotechnikę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Elektrotechniki mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji),
2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektryczny),
3. Politechnika Gdańska (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).

Elektronika i Telekomunikacja 2019

Jak się dostać na elektronikę i telekomunikację? Jeżeli fascynują Cię zagadnienia komunikacji telefonicznej to jest kierunek dla Ciebie. Przy rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, język obcy.

Gdzie studiować elektronikę i telekomunikację? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Elektroniki i Telekomunikacji mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji),
3. Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).

Energetyka 2019

Jak się dostać na energetykę? Przy rekrutacji brane są pod uwagę matematyka, fizyka i język obcy. Przyszły student tego kierunku powinien wykazywać się kreatywnością techniczną oraz mieć ogólną wiedzę z zakresu rozwoju współczesnej energetyki.

Gdzie studiować energetykę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Energetyki mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa),
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw),
3. Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).

Fizyka Techniczna 2019

Jak się dostać na fizykę techniczną? Żeby dostać się na ten kierunek, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Po tych studiach znajdziesz prace m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych lub laboratoriach diagnostycznych.

Gdzie studiować fizykę techniczną? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Fizyki technicznej mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),
2. Politechnika Warszawska (Wydział Fizyki),
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

Geodezja i Kartografia 2019

Jak się dostać na geodezję i kartografię? Jeżeli masz dobrą orientację w terenie, wyobraźnię przestrzenną, umiesz czytać mapy oraz masz wiedzę techniczną to kierunek dla Ciebie. Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji to matematyka, fizyka, geografia, informatyka, język obcy.

Gdzie studiować geodezję i kartografię? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Geodezji i Kartografi mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska),
2. Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii),
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa).

Górnictwo i Geologia 2019

Jak się dostać na górnictwo i geologię? To kierunek dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi i myślących o pracy w górnictwie. Z ocen maturalnych najważniejsze będą te z matematyki, fizyki, chemii, informatyki.

Gdzie studiować Górnictwo i Geologię? Według rankingu uczelni technicznych najlepsze Wydziały Grnictwa i Geologii mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Górnictwa i Geoinżynierii),
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu),
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska).

Inżynieria Biomedyczna 2019

Jak się dostać na inżynierię biomedyczną? Jeśli chcesz być specjalistą od nowoczesnych technologii z zakresu aparatur medycznych, na maturze musisz dobrze zdać matematykę, chemię, fizykę i język obcy.

Gdzie studiować inżynierię biomedyczną? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Inżynierii Biomedycznej mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),3. Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa 2019

Jak się dostać na inżynierię chemiczną i procesową? Jeśli chcesz znaleźć pracę w przemyśle przetwórczym, projektować procesy i ciągi technologiczne, musisz mieś dużą wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, biologii i chemii. Oceny z tych przedmiotów będą brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia.

Gdzie studiować inżynierię chemiczną i procesową? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Inżynierii Chemicznej i Procesowej mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny),
3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej).

Inżynieria Materiałowa 2019

Jak się dostać na inżynierię materiałową? To propozycja dla osób o uzdolnieniach matematycznie i technicznie. Absolwenci będą projektować i udoskonalać materiały inżynierskie. Żeby dostać się na na ten kierunek studiów na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, język obcy.

Gdzie studiować inżynierię materiałową? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Inżynierii Materiałowej mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Materiałowej),
2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki),
3. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny).

Inżynieria Środowiska 2019

Jak się dostać na inżynierię środowiska? Absolwenci tego kierunku studiów w przyszłości będą projektantami lub wykonawcami inwestycji z zakresu inżynierii środowiska. Najważniejsze przedmioty maturalne podczas rekrutacji na studia to matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, język obcy.

Gdzie studiować inżynierię środowiska? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Inżynierii Środowiska mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska),
2. Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki),
3. Politechnika Wrocławska (Wydział Inżynierii Środowiska).

Informatyka 2019

Jak się dostać na informatykę? Informatyk to zawód przyszłości, a specjaliści w tej dziedzinie są ciągle poszukiwani. Aby zostać informatykiem na maturze trzeba dobrze zdać matematykę, informatykę, fizykę, chemię i język obcy.

Gdzie studiować informatykę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Informatyki mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji),
2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej).

Logistyka 2019

Jak się dostać na logistykę? Przy rekrutacji na ten kierunek studiów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy. Studia te mają wprowadzić przyszłych logistyków w świat biznesu, ekonomii, transportu oraz zasad prowadzenia firmy.

Gdzie studiować logistykę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Logistyki mają:

1. Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania),
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Ekonomii),
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Wydział Mechaniczny).

Mechanika i Budowa Maszyn 2019

Jak się dostać na mechanikę i budowę maszyn? To kierunek dla wszystkich, których interesuje konstruowanie urządzeń mechanicznych oraz wszelkie nowinki technologiczne. Aby dostać się na mechanikę i budowę maszyn trzeba na maturze dobrze zdać matematykę, fizykę, język obcy.

Gdzie studiować mechanikę i budowę maszyn? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Mechaniki i Budowy Maszyn mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa),
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),
3. Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych).

Mechatronika 2019

Jak się dostać na mechatronikę? To kierunek dla wszystkich, których mocną stroną są nauki ścisłe. To połączenie mechaniki i elektroniki, dlatego podczas rekrutacji na studia najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, chemii, fizyki, geografii, informatyki i języka obcego.

Gdzie studiować mechatronikę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Mechatroniki mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),
2. Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki),
3. Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych).

Technologia Chemiczna 2019

Jak się dostać na technologię chemiczną? Jeśli interesują Cię procesy i metody przekształcania różnych surowców w produkty, które używamy na co dzień, a ponadto masz umysł ścisły i jesteś kreatywny wybierz ten kierunek studiów. Podczas rekrutacji najważniejsza będzie ocena z matematyki oraz wybranego przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, informatyki.

Gdzie studiować technologię chemiczną? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Technologii Chemicznej mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny),
2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny),
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Transport 2019

Jak się dostać na transport? Podczas rekrutacji na ten kierunek najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, chemii, fizyki, informatyki, geografii, biologii. Po skończeniu studiów będziesz specjalistą z dziedziny transportu, sterowania ruchem i przepływem osób oraz materiałów.

Gdzie studiować transport? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Transportu mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Transportu),
2. Politechnika Lubelska (Wydział Mechaniczny),
3. Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Transportu).

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2019

Jak się dostać na zarządzanie i inżynierię produkcji? Jeśli interesują Cię nauki techniczne,chcesz w przyszłości projektować i wdrażać nowe systemy produkcyjnyjne to kierunek dla Ciebie. Podczas rekrutacje najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, informatyki, chemii oraz języka obcego.

Gdzie studiować zarządzanie i inżynierię produkcji? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Zarządzania i Inżynierii Produkcji mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Zarządzania),
2. Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny),
3. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Produkcji).


Ważne
Zasady procesu rekrutacji ustalane są przez uczelnie w sposób niezależny, różne szkoły premiują różne przedmioty oraz przyznają im odmienne wagi w trakcie obliczania ostatecznej punktacji, która decydujące o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Inżynier budownictwa czy inna specjalizacja?

Ciekawe, jaką uczelnię wybierze 70 finalistów tegorocznej już XXX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (OWiUB), który w kwietniu odbył się w Białymstoku. W końcowej rywalizacji tytuł finalisty otrzymało 85 uczestników. Poziom był bardzo wysoki, bo aż 70 uczniów techników zawodowych zdobyło tytuł laureata Olimpiady, co oznacza, że mogą rozpocząć studia na wybranej przez siebie uczelni technicznej bez postępowania kwalifikacyjnego, będą te z mieć prawo do zwolnienia z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jak widać, jest coraz więcej podpowiedzi i ułatwień, które powinny zachęcać młodych ludzi do podejmowania studiów na kierunkach związanych z budownictwem.

Przeczytaj o Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Jednak należy w tym miejscu wspomnieć, że na budowlanym rynku pracy brakuje nie tylko specjalistów inżynierów budownictwa, ewentualnie z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Przede wszystkim brakuje specjalistów w zawodach budowlanych, również w tych tradycyjnych, jak murarz, tynkarz, cieśla i stolarz budowlany, betoniarz, dekarz, monter instalacji budowlanych. I co ciekawe, taki specjalista (to oznacza praktykę w wykonywaniu zawodu) może zarabiać również atrakcyjnie (jak nie lepiej) jak inżynier budownictwa, nawet taki z uprawnieniami.

Zobacz, ile obecnie zarabia inżynier budownictwa na różnych stanowiskach, a ile specjalista w zawodzie budowlanym

Więcej informacji na temat rankingu uczelni technicznych Perspektywy 2018 tutaj

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej