Ranking uczelni technicznych w Polsce 2023. Jaka Politechnika najlepsza? Która kształci najlepszych inżynierów?

2023-07-06 20:19
Ranking uczelni technicznych w Polsce 2023
Autor: Thingstocksphotos Ranking uczelni technicznych ma pomóc maturzystom w wyborze kierunków studiów

Ranking uczelni technicznych został stworzony na podstawie najnowszego raportu Perspektywy. Która politechnika kształci najlepszych inżynierów budownictwa, gwarantując im pracę i dobre zarobki? Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy może Politechnika Wrocławska?

Spis treści

 1. Ranking uczelni technicznych w Polsce 2023
 2. Ranking uczelni technicznych pod względem liczby kandydatów
 3. Jak dostać się na najlepszą uczelnię techniczną? Wymagania i umiejętności

Ranking uczelni technicznych w Polsce 2023

Ranking Perspektywy to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach m.in. studiów technicznych w Polsce, uaktualniana każdego roku. Poniżej ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023.

 1. Politechnika Warszawska
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Politechnika Gdańska
 4. Politechnika Wrocławska
 5. Politechnika Łódzka
 6. Politechnika Poznańska ex aequo z Politechniką Śląską
 7. Politechnika Śląska ex aequo z Politechniką Poznańską
 8. Politechnika Lubelska ex aequo z Politechniką Krakowską
 9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ex aequo z Politechniką Lubelską
 10. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 12. Politechnika Częstochowska
 13. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 14. Politechnika Opolska ex aequo z Politechniką Białostocką
 15. Politechnika Białostocka ex aequo z Politechniką Opolską
 16. Uniwersytet Morski w Gdyni ex aequo z Politechniką Bydgoską
 17. Politechnika Bydgoska ex aequo z Uniwersytetem Morskim w Gdyni
 18. Politechnika Koszalińska ex aequo z Akademią Marynarki w Gdyni
 19. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ex aequo z Politechniką Koszalińska
 20. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 21. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 22. Akademia Morska w Szczecinie
 23. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 24. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Jak widać Politechnika Warszawska utrzymała ubiegłoroczny tytuł najlepszej politechniki. Podobnie jak uczelnie na 2. i 3. miejscu.

W rankingu na najlepszą uczelnię oceniane są m.in. uznanie międzynarodowe, losy absolwentów politechnik na rynku pracy, potencjał naukowy uczelni, innowacyjność uczelni i efektywność nauczania.

Ranking uczelni technicznych pod względem liczby kandydatów

Najczęściej wybierane przez kandydatów (wg ogólnej liczby zgłoszeń na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie) uczelnie techniczne to: Politechnika Warszawska - 43 545 zgłoszeń i Politechnika Gdańska - 26 733 (źródło: gov.pl; raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Jak dostać się na najlepszą uczelnię techniczną? Wymagania i umiejętności

Architektura

Jak się dostać na architekturę? Przede wszystkim trzeba zdać egzamin z rysunku, a z matury ważne są wyniki z matematyki i języka obcego. Od kandydatów oczekuje się zaawansowanych umiejętności plastycznych oraz bardzo dobrego postrzegania przestrzeni.

Gdzie studiować architekturę? Polecane Wydziały Architektury:

1. Politechnika Warszawska, 2. Politechnika Wrocławska, 3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Automatyka i Robotyka

Jak się dostać na automatykę i robotykę? Na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego, fizyki, chemii. Od kandydatów oczekuje się zdolności w zakresie nauk ścisłych, zainteresowania nowoczesnymi technikami oraz umiejętności programowania.

Gdzie studiować automatykę i robotykę? Polecane Wydziały Automatyki i Robotyki:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Biotechnologia

Jak się dostać na biotechnologię? Na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego, biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

Gdzie studiować biotechnologię? Polecane Wydziały Biotechnologii:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny), 2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny), 3. Politechnika Łódzka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności).

Budownictwo

Jak się dostać na budownictwo? Jeżeli twoją mocną stroną są nauki ścisłe możesz wybrać kierunek budownictwo. Ważne żeby na maturze dobrze zdać matematykę, język obcy oraz wybrany przedmiot dodatkowy - fizykę, geografię, informatykę lub chemię.

Gdzie studiować budownictwo? Polecane Wydziały Budownictwa:

1. Politechnika Wrocławska (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Lądowej).

Elektrotechnika

Jak się dostać na elektrotechnikę? Jeżeli masz ścisły umysł i zdolności matematyczne wybierz elektrotechnikę. Żeby dostać się na elektrotechnikę, na większości uczelni brane są pod uwagę wyniki maturalne z matematyki, fizyki z astronomią, informatyki.

Gdzie studiować elektrotechnikę? Polecane Wydziały Elektrotechniki:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektryczny), 3. Politechnika Gdańska (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).

Elektronika i Telekomunikacja

Jak się dostać na elektronikę i telekomunikację? Jeżeli fascynują Cię zagadnienia komunikacji telefonicznej to jest kierunek dla Ciebie. Przy rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, język obcy.

Gdzie studiować elektronikę i telekomunikację? Polecane Wydziały Elektroniki i Telekomunikacji:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji), 3. Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).

Energetyka

Jak się dostać na energetykę? Przy rekrutacji brane są pod uwagę matematyka, fizyka i język obcy. Przyszły student tego kierunku powinien wykazywać się kreatywnością techniczną oraz mieć ogólną wiedzę z zakresu rozwoju współczesnej energetyki.

Gdzie studiować energetykę? Według rankingu uczelni technicznych, najlepsze Wydziały Energetyki mają:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw), 3. Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).

Fizyka Techniczna

Jak się dostać na fizykę techniczną? Żeby dostać się na ten kierunek, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Po tych studiach znajdziesz prace m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych lub laboratoriach diagnostycznych.

Gdzie studiować fizykę techniczną? Polecane Wydziały Fizyki technicznej:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Fizyki), 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

Geodezja i Kartografia

Jak się dostać na geodezję i kartografię? Jeżeli masz dobrą orientację w terenie, wyobraźnię przestrzenną, umiesz czytać mapy oraz masz wiedzę techniczną to kierunek dla Ciebie. Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji to matematyka, fizyka, geografia, informatyka, język obcy.

Gdzie studiować geodezję i kartografię? Polecane Wydziały Geodezji i Kartografii:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii), 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa).

Górnictwo i Geologia

Jak się dostać na górnictwo i geologię? To kierunek dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi i myślących o pracy w górnictwie. Z ocen maturalnych najważniejsze będą te z matematyki, fizyki, chemii, informatyki.

Gdzie studiować Górnictwo i Geologię? Polecane Wydziały Górnictwa i Geologii:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu), 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska).

Inżynieria Biomedyczna

Jak się dostać na inżynierię biomedyczną? Jeśli chcesz być specjalistą od nowoczesnych technologii z zakresu aparatur medycznych, na maturze musisz dobrze zdać matematykę, chemię, fizykę i język obcy.

Gdzie studiować inżynierię biomedyczną? Polecane Wydziały Inżynierii Biomedycznej:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Jak się dostać na inżynierię chemiczną i procesową? Jeśli chcesz znaleźć pracę w przemyśle przetwórczym, projektować procesy i ciągi technologiczne, musisz mieś dużą wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, biologii i chemii. Oceny z tych przedmiotów będą brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia.

Gdzie studiować inżynierię chemiczną i procesową? Polecane Wydziały Inżynierii Chemicznej i Procesowej:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej), 2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny), 3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej).

Inżynieria Materiałowa

Jak się dostać na inżynierię materiałową? To propozycja dla osób o uzdolnieniach matematycznie i technicznie. Absolwenci będą projektować i udoskonalać materiały inżynierskie. Żeby dostać się na na ten kierunek studiów na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, język obcy.

Gdzie studiować inżynierię materiałową? Polecane Wydziały Inżynierii Materiałowej:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Materiałowej), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki), 3. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny).

Inżynieria Środowiska

Jak się dostać na inżynierię środowiska? Absolwenci tego kierunku studiów w przyszłości będą projektantami lub wykonawcami inwestycji z zakresu inżynierii środowiska. Najważniejsze przedmioty maturalne podczas rekrutacji na studia to matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, język obcy.

Gdzie studiować inżynierię środowiska? Polecane Wydziały Inżynierii Środowiska:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), 2. Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), 3. Politechnika Wrocławska (Wydział Inżynierii Środowiska).

Informatyka

Jak się dostać na informatykę? Informatyk to zawód przyszłości, a specjaliści w tej dziedzinie są ciągle poszukiwani. Aby zostać informatykiem na maturze trzeba dobrze zdać matematykę, informatykę, fizykę, chemię i język obcy.

Gdzie studiować informatykę? Polecane Wydziały Informatyki mają:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej).

Logistyka

Jak się dostać na logistykę? Przy rekrutacji na ten kierunek studiów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy. Studia te mają wprowadzić przyszłych logistyków w świat biznesu, ekonomii, transportu oraz zasad prowadzenia firmy.

Gdzie studiować logistykę? Polecane Wydziały Logistyki:

1. Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania), 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Ekonomii), 3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Wydział Mechaniczny).

Mechanika i Budowa Maszyn

Jak się dostać na mechanikę i budowę maszyn? To kierunek dla wszystkich, których interesuje konstruowanie urządzeń mechanicznych oraz wszelkie nowinki technologiczne. Aby dostać się na mechanikę i budowę maszyn trzeba na maturze dobrze zdać matematykę, fizykę, język obcy.

Gdzie studiować mechanikę i budowę maszyn? Polecane Wydziały Mechaniki i Budowy Maszyn:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych).

Mechatronika

Jak się dostać na mechatronikę? To kierunek dla wszystkich, których mocną stroną są nauki ścisłe. To połączenie mechaniki i elektroniki, dlatego podczas rekrutacji na studia najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, chemii, fizyki, geografii, informatyki i języka obcego.

Gdzie studiować mechatronikę? Polecane Wydziały Mechatroniki:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), 2. Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych).

Technologia Chemiczna

Jak się dostać na technologię chemiczną? Jeśli interesują Cię procesy i metody przekształcania różnych surowców w produkty, które używamy na co dzień, a ponadto masz umysł ścisły i jesteś kreatywny wybierz ten kierunek studiów. Podczas rekrutacji najważniejsza będzie ocena z matematyki oraz wybranego przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, informatyki.

Gdzie studiować technologię chemiczną? Polecane Wydziały Technologii Chemicznej:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny), 2. Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny), 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Transport

Jak się dostać na transport? Podczas rekrutacji na ten kierunek najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, chemii, fizyki, informatyki, geografii, biologii. Po skończeniu studiów będziesz specjalistą z dziedziny transportu, sterowania ruchem i przepływem osób oraz materiałów.

Gdzie studiować transport? Polecane Wydziały Transportu:

1. Politechnika Warszawska (Wydział Transportu), 2. Politechnika Lubelska (Wydział Mechaniczny), 3. Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Transportu).

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Jak się dostać na zarządzanie i inżynierię produkcji? Jeśli interesują Cię nauki techniczne,chcesz w przyszłości projektować i wdrażać nowe systemy produkcyjne to kierunek dla Ciebie. Podczas rekrutacje najważniejsze będą oceny maturalne z matematyki, informatyki, chemii oraz języka obcego.

Gdzie studiować zarządzanie i inżynierię produkcji? Polecane Wydziały Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Zarządzania), 2. Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny), 3. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Produkcji).

Zasady procesu rekrutacji ustalane są przez uczelnie w sposób niezależny, różne szkoły premiują różne przedmioty oraz przyznają im odmienne wagi w trakcie obliczania ostatecznej punktacji, która decydujące o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej