Okno referencyjne. Wymiary referencyjne okien znajdą się w warunkach technicznych

2020-01-22 13:22 CzeM
Okno przeciwpowodziowe
Autor: Roto Okucia Budowlane

Okno referencyjne to okno przyjmowane do obliczeń wypadkowego współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna. O uwzględnienie wymiarów referencyjnego okna w warunkach technicznych producenci okien zabiegają od dawna. Wymiary okna referencyjnego wraz ze współczynnikami przenikania ciepła ułatwią bowiem kupującym porównywanie różnych okien, uregulują też zasady konkurencji.

Związek Polskie Okna i Drzwi kontynuuje prace związane ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 o Prawie Budowlanym. W grudniu 2019, na ręce ministra rozwoju Jadwigi Emilewicz, ponownie zostało złożone pismo z propozycją zmian zapisów w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Okno referencyjne w warunkach technicznych

Najistotniejszymi elementami zmian w warunkach technicznych dla przedstawicieli polskiej branży stolarki, są kwestie związane z doprecyzowaniem informacji na temat wymiaru referencyjnego okna. W piśmie skierowanym do ministerstwa rozwoju Związek proponuje uzupełnienie Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o brakujące normy, określające współczynnik przenikania ciepła okna metodą badawczą, a także przesunięcie okresu obowiązywania nowych wartości współczynnika przenikania ciepła U(max). Wszystkie te postulaty mają zapewnić możliwość płynnego i równego dla wszystkich procesu przejścia na zgodność z nowymi wymaganiami, a także zapewnić przejrzystość i jednoznaczność wymogów.

Postulowane zmiany zostały swego czasu pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Oby resortowy następca tego urzędu dokonał obiecanych zmian w Rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, bo dopiero wtedy wymiary okna referencyjnego staną się obligatoryjne.

W stanowisku przekazanym do ministerstwa, branża stolarki budowlanej przede wszystkim opowiedziała się za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki okiennej na obecnym poziomie 1,1 W/m²K dla okien fasadowych i drzwi balkonowych, zaś dla okien dachowych 1,3 W/m²K. Postulowano również wprowadzenie wymiarów referencyjnych dla obliczeń Uw dla okien.

W ramach branżowych dyskusji ustalono, by wartości wymaganego współczynnika przenikania Uw odnieść do okna o wymiarach referencyjnych, jak to jest praktykowane w innych krajach europejskich, określonych przez normę PN-EN 14351-1:2006 +A2:2016. Zgodnie z nią, dla powierzchni całkowitych okien ≤ 2,3 m² wymiar referencyjny okna może wynosić 1,23 (± 25%) m x 1,48 (- 25%) m, zaś powyżej 2,3 m² referencyjny wymiar okna może wynosić 1,48 (+ 25%) m x 2,18 (± 25%) m.

ZDANIEM EKSPERTA
Paweł Wróblewski, dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi

Korzyści z wprowadzenia wymiarów okna referencyjnego należy rozpatrywać w wielu płaszczyznach. Przyjęcie tej zasady pozwoli na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje. Zastosowanie wymiaru referencyjnego jest też korzystne dla inwestorów, gdyż wiąże się z brakiem wzrostu cen stolarki, co sprawi, że odbiorcy nie będą – mam nadzieję – poszukiwali niecertyfikowanych rozwiązań w „szarej strefie”.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej