Okno referencyjne - czyli jakie? Dlaczego okno referencyjne powinno się znaleźć w warunkach technicznych?

2020-08-19 12:34
Okno przeciwpowodziowe
Autor: Roto Okucia Budowlane Wymiary referencyjne okna dla określania przenikalności cieplnej okien (Uw) i drzwi zewnętrznych (Ud) zostały wprowadzone a następnie zharmonizowane w 32 krajach Unii Europejskiej już w 2006 roku (Norma Europejska EN 14351-1). Uwzględniając pojęcie okna referencyjnego w Warunkach Technicznych, czyli przyjmując jednakowe wymiary próbek do obliczeń i badań, łatwo będzie można porównywać przenikalność cieplną dla okien i drzwi wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej

Okno referencyjne to okno o określonych wymiarach przyjmowane do obliczeń wypadkowego współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna. Okno referencyjne pozwala porównywać okna produkowane przez różnych producentów pod względem parametrów przenikalności cieplnej.

Okno referencyjne w warunkach technicznych

Związek Polskie Okna i Drzwi od ponad trzech lat wnioskuje do właściwych Ministerstw, aby w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuścić możliwość deklarowania przenikalności cieplnej okien (Uw) w oparciu o wymiary referencyjne zawarte w Normie PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Ponownie zwrócił się w kwietniu 2020 do Ministerstwa Rozwoju o dokonanie zmian w warunkach technicznych. Stanowisko Związku POiD w kwestii zapisów w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostało wypracowane na podstawie opinii i dyskusji firm reprezentujących polską branżę stolarki budowlanej, zarówno producentów, dostawców komponentów, jak również firm dystrybucyjnych.

Wymiary referencyjne okna i wstrzymanie obniżania współczynnika U(max)

Proponowane zmiany dotyczą nie tylko wymiarów okna referencyjnego, ale również wstrzymanie obniżenia współczynnika przenikania ciepła.

 • wstrzymania o 2 lata (nowe wartości U(max) mają obowiązywać od 31 grudnia 2020) procesu obniżania wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) okien i drzwi, wymienionych w załączniku nr 2 punkt 1.2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002;
 • doprecyzowanie informacji w ww. załączniku o wymiarze referencyjnym okna.

W ramach branżowych dyskusji ustalono, by wartości wymaganego współczynnika przenikania Uw odnieść do okna o wymiarach referencyjnych, jak to jest praktykowane w innych krajach europejskich, określonych przez normę PN-EN 14351-1:2006 +A2:2016. Zgodnie z nią, dla powierzchni całkowitych okien ≤ 2,3 m² wymiar referencyjny okna może wynosić 1,23 (± 25%) m x 1,48 (- 25%) m, zaś powyżej 2,3 m² referencyjny wymiar okna może wynosić 1,48 (+ 25%) m x 2,18 (± 25%) m.

Proponowane przez POiD zmiany mają za zadanie także ujednolicenie interpretacji przepisów w czasie kontroli różnych instytucji nadzoru budowlanego. Deklarowanie przenikalności cieplnej dla rozmiaru referencyjnego podanego w zharmonizowanej normie europejskiej dla danego produktu jest korzystne dla producentów, szczególnie w odniesieniu dla okien o bardzo małych wymiarach. Przyjęcie tej zasady pozwoli także na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje.

Wymiary okna referencyjnego wraz ze współczynnikami przenikania ciepła w opinii Związku ułatwią kupującym porównywanie różnych okien, uregulują też zasady konkurencji. Dlatego najistotniejszymi elementami zmian w warunkach technicznych dla przedstawicieli polskiej branży stolarki, są kwestie związane z doprecyzowaniem informacji na temat wymiaru referencyjnego okna.

Wnosząc o zmiany zapisów w warunkach technicznych mamy na uwadze kryzys, który wielu Polaków odczuwa już dzisiaj. Kolejnymi skutkami pandemii przypuszczalnie będzie spadek potencjału produkcji dóbr i usług – część firm zamknie działalność, część zwolni dużą część załogi a część straci płynność finansową. W efekcie odczujemy wyraźny wzrost inflacji. W tej sytuacji, dalsze obniżanie współczynnika przepuszczalności cieplnej okien (Uw) jest decyzją nieracjonalną, ponieważ wiąże się z kolejnymi podwyżkami cen wyrobów, co jest nie tylko niekorzystne dla producentów, ale całego rynku zbytu, który już dzisiaj spowalnia z powodu światowego kryzysu – uzasadnia Janusz Komurkiewicz, prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi.

Branża stolarki budowlanej opowiada się za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki okiennej na obecnym poziomie 1,1 W/m²K dla okien fasadowych i drzwi balkonowych, zaś dla okien dachowych 1,3 W/m²K.

Od stycznia 2021 w życie wchodzą kolejne, zaostrzone przepisy regulujące charakterystykę energetyczną budynków. Zaczną obowiązywać nowe współczynniki dla izolacyjności cieplnej ścian, okien, dachów i stropodachów oraz dla łącznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP). W opinii ekspertów, o ile zaostrzenie dla wskaźnika EP jest zasadne, o tyle wskazywanie architektom i inżynierom jak mają to osiągnąć poprzez izolacyjność poszczególnych przegród jest niekorzystna i nieefektywna ze względu na koszty, które mieliby ponieść inwestorzy. W zależności od konkretnego budynku i lokalizacji, te same łączne efekty można osiągnąć dużo taniej przy elastycznym stosowaniu dostępnych na rynku rozwiązań. Dlatego 12 organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej zaapelowało w sierpniu 2020 do Ministerstwa Rozwoju o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności wyboru sposobu, dzięki któremu będzie można osiągać nowe limity łącznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej przez budynki bez dalszego zaostrzania szczegółowych parametrów izolacyjności cieplnej poszczególnych materiałów budowlanych. W apelu podkreśla się, że nowe parametry, które mają obowiązywać od stycznia 2021, są jednymi z najbardziej rygorystycznych w całej Europie.

ZDANIEM EKSPERTA
Paweł Wróblewski, dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi

Korzyści z wprowadzenia wymiarów okna referencyjnego należy rozpatrywać w wielu płaszczyznach. Przyjęcie tej zasady pozwoli na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje. Zastosowanie wymiaru referencyjnego jest też korzystne dla inwestorów, gdyż wiąże się z brakiem wzrostu cen stolarki, co sprawi, że odbiorcy nie będą – mam nadzieję – poszukiwali niecertyfikowanych rozwiązań w „szarej strefie”.

DLA PRZYPOMNIENIA

Dla przypomnienia współczynników, których dotyczy apel, odsyłamy do Warunków technicznych. Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Według sygnatariuszy apelu, zmiany, które mają nadejść, będą wiązały się ze wzrostem cen materiałów budowlanych, czyli zwiększą koszty budowy. Według szacunków, np. dopasowanie okien do wymogów zawartych w warunkach technicznych 2021 podniesie ich cenę o ok. 30-35%, a okres zwrotu z dodatkowej inwestycji wyniesie kilkadziesiąt lat w przypadku okien pionowych, a w przypadku okien dachowych nawet ponad 100 lat. Sytuację utrudnia również pandemia koronawirusa, która wpływa bezpośrednio na możliwości produkcyjne, a także nabywcze konsumentów.

Według organizacji, które wystosowały wspólne stanowisko dotyczące warunków technicznych, nie ma konieczności zaostrzania szczegółowych parametrów technicznych wyrobów budowlanych. Przepisy, które tworzone były w 2012 roku, wymagają aktualizacji i dostosowania ich do obecnej sytuacji oraz możliwości technologicznych produkcji wyrobów budowlanych (np. panele FV, wentylacje higrosterowane, systemy zarządzania energią).

Pod apelem podpisały się organizacje:

 • Business Centre Club
 • Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polska Izba Budownictwa
 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
 • Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań
 • Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 • Zachodnia Izba Gospodarcza
 • Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD)
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej