Izolacyjność cieplna przegród w nowych warunkach technicznych. Branża podzielona w sprawie dalszego zaostrzania parametrów izolacyjności cieplnej

2020-08-20 15:29
Ściana trójwarstwowa bez tajemnic
Autor: Röben Murowanie ściany trójwarstwowej

Nowe zapisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmieniały się sukcesywnie od 1 stycznia 2014 i 2017. Ostatnim etapem zaostrzania się warunków technicznych będzie rok 2021. Przeanalizujmy, jakie zmiany wprowadza to rozporządzenie w odniesieniu do izolacyjności cieplnej przegród.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 5 lipca 2013) zmienia wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków. Uwzględniają one teraz poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.

Wartości te nie mogą być większe niż wartości UC(maks.) określone w poniższej tabeli:

Izolacyjność cieplna przegród
Autor: Rządowe Centrum Legislacji Link: POWIĘKSZ TABELĘ

Zobacz nowe wymagania dla izolacyjności okien >>

Zostały wprowadzone nowe wartości dla współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych. Tabela poniżej określa maksymalne wartości U (maks.):

Współczynnik przenikania ciepła U
Autor: Rządowe Centrum Legislacji

Przepisy dopuszczają dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(maks.) oraz U(maks.) określone (podane w tabelach powyżej), o ile będzie to uzasadnione rachunkiem efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmującym koszty budowy i eksploatacji budynku.W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać wymagania minimalne, które określa tabela poniżeji:

Izolacja cieplna przewodów
Autor: Rządowe Centrum Legislacji

Branża podzielona w sprawie dalszego zaostrzania parametrów izolacyjności cieplnej

Od stycznia 2021 w życie wchodzą kolejne, zaostrzone przepisy regulujące charakterystykę energetyczną budynków. Zaczną obowiązywać nowe współczynniki dla izolacyjności cieplnej ścian, okien, dachów i stropodachów oraz dla łącznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP). W opinii części ekspertów, o ile zaostrzenie dla wskaźnika EP jest zasadne, o tyle wskazywanie architektom i inżynierom jak mają to osiągnąć poprzez izolacyjność poszczególnych przegród jest niekorzystna i nieefektywna ze względu na koszty, które mieliby ponieść inwestorzy. W zależności od konkretnego budynku i lokalizacji, te same łączne efekty można osiągnąć dużo taniej przy elastycznym stosowaniu dostępnych na rynku rozwiązań. Dlatego 12 organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej zaapelowało w sierpniu 2020 do Ministerstwa Rozwoju o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności wyboru sposobu, dzięki któremu będzie można osiągać nowe limity łącznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej przez budynki bez dalszego zaostrzania szczegółowych parametrów izolacyjności cieplnej poszczególnych materiałów budowlanych. W apelu podkreśla się, że nowe parametry, które mają obowiązywać od stycznia 2021, są jednymi z najbardziej rygorystycznych w całej Europie.

Według sygnatariuszy apelu o niezaostrzanie parametrów izolacyjności cieplnej przegród, zmiany, które mają nadejść, będą wiązały się ze wzrostem cen materiałów budowlanych, czyli zwiększą koszty budowy. Według szacunków, np. dopasowanie okien do wymogów zawartych w warunkach technicznych 2021 podniesie ich cenę o ok. 30-35%, a okres zwrotu z dodatkowej inwestycji wyniesie kilkadziesiąt lat w przypadku okien pionowych, a w przypadku okien dachowych nawet ponad 100 lat. Sytuację utrudnia również pandemia koronawirusa, która wpływa bezpośrednio na możliwości produkcyjne, a także nabywcze konsumentów.

Według organizacji, które wystosowały wspólne stanowisko dotyczące warunków technicznych, nie ma konieczności zaostrzania szczegółowych parametrów technicznych wyrobów budowlanych. Przepisy, które tworzone były w 2012 roku, wymagają aktualizacji i dostosowania ich do obecnej sytuacji oraz możliwości technologicznych produkcji wyrobów budowlanych (np. panele FV, wentylacje higrosterowane, systemy zarządzania energią).

Pod apelem o niezaostrzanie parametrów podpisały się organizacje:

 • Business Centre Club
 • Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polska Izba Budownictwa
 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
 • Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań
 • Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 • Zachodnia Izba Gospodarcza
 • Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD)
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa

Z kolei 17 innych organizacji branżowych zauważa, że obowiązujące w Polsce przepisy systematycznie, acz na bardzo rozsądnym poziomie, kładą nacisk na poprawę współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych i dachów budynków. Wymagania odnośnie współczynników przenikania ciepła (U), które zaczną obowiązywać od 2021 roku są i tak dużo łagodniejsze niż w przypadku standardów budynków o podwyższonej czy wysokiej efektywności energetycznej, jak np. NF40, NF15 lub standard pasywny.

Zmiany przyniosą znaczące korzyści nie tylko dla inwestorów budujących lub remontujących domy, ale również dla całego sektora budownictwa i szerzej, dla całej gospodarki, będą miały pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Podkreślają, ze nowe Warunki Techniczne to również szansa na rozwój technologii OZE. Dzięki lepszemu ociepleniu i lepszym oknom i drzwiom budynki nie będą potrzebowały już tak dużych ilości energii. To pozwoli zasilać je z odnawialnych źródeł energii, tym samym zwiększając ich wykorzystanie, znacząco nie podnosząc kosztów całej budowy, gdyż dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu moce źródeł ciepła i energii mogą być dużo niższe.

Ta część branży, która popiera zmianę również wystosowała pismo do minister Emilewicz - do przeczytania tu.

Pod apelem o kontynuację zmian podpisały się organizacje:

 • Związek Zawodowy Budowlani
 • Stowarzyszenie Dom Drewniany
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO
 • Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych SIPUR
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Związek Pracodawców Polskie Szkło
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
 • Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
 • Stowarzyszenie Producentów Betonów
 • PLGBC - Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 • Fabryka Okien DAKO
 • Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope Polska
 • Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej