Izolacyjność cieplna przegród w nowych warunkach technicznych. Branża podzielona w sprawie dalszego zaostrzania parametrów izolacyjności cieplnej

2020-08-20 15:29
Ściana trójwarstwowa bez tajemnic
Autor: Röben Murowanie ściany trójwarstwowej

Nowe zapisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmieniały się sukcesywnie od 1 stycznia 2014 i 2017. Ostatnim etapem zaostrzania się warunków technicznych będzie rok 2021. Przeanalizujmy, jakie zmiany wprowadza to rozporządzenie w odniesieniu do izolacyjności cieplnej przegród.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 5 lipca 2013) zmienia wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków. Uwzględniają one teraz poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.

Wartości te nie mogą być większe niż wartości UC(maks.) określone w poniższej tabeli:

Izolacyjność cieplna przegród
Autor: Rządowe Centrum Legislacji Link: POWIĘKSZ TABELĘ

Zobacz nowe wymagania dla izolacyjności okien >>

Zostały wprowadzone nowe wartości dla współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych. Tabela poniżej określa maksymalne wartości U (maks.):

Współczynnik przenikania ciepła U
Autor: Rządowe Centrum Legislacji

Przepisy dopuszczają dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(maks.) oraz U(maks.) określone (podane w tabelach powyżej), o ile będzie to uzasadnione rachunkiem efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmującym koszty budowy i eksploatacji budynku.W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać wymagania minimalne, które określa tabela poniżeji:

Izolacja cieplna przewodów
Autor: Rządowe Centrum Legislacji

Branża podzielona w sprawie dalszego zaostrzania parametrów izolacyjności cieplnej

Od stycznia 2021 w życie wchodzą kolejne, zaostrzone przepisy regulujące charakterystykę energetyczną budynków. Zaczną obowiązywać nowe współczynniki dla izolacyjności cieplnej ścian, okien, dachów i stropodachów oraz dla łącznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP). W opinii części ekspertów, o ile zaostrzenie dla wskaźnika EP jest zasadne, o tyle wskazywanie architektom i inżynierom jak mają to osiągnąć poprzez izolacyjność poszczególnych przegród jest niekorzystna i nieefektywna ze względu na koszty, które mieliby ponieść inwestorzy. W zależności od konkretnego budynku i lokalizacji, te same łączne efekty można osiągnąć dużo taniej przy elastycznym stosowaniu dostępnych na rynku rozwiązań. Dlatego 12 organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej zaapelowało w sierpniu 2020 do Ministerstwa Rozwoju o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności wyboru sposobu, dzięki któremu będzie można osiągać nowe limity łącznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej przez budynki bez dalszego zaostrzania szczegółowych parametrów izolacyjności cieplnej poszczególnych materiałów budowlanych. W apelu podkreśla się, że nowe parametry, które mają obowiązywać od stycznia 2021, są jednymi z najbardziej rygorystycznych w całej Europie.

Według sygnatariuszy apelu o niezaostrzanie parametrów izolacyjności cieplnej przegród, zmiany, które mają nadejść, będą wiązały się ze wzrostem cen materiałów budowlanych, czyli zwiększą koszty budowy. Według szacunków, np. dopasowanie okien do wymogów zawartych w warunkach technicznych 2021 podniesie ich cenę o ok. 30-35%, a okres zwrotu z dodatkowej inwestycji wyniesie kilkadziesiąt lat w przypadku okien pionowych, a w przypadku okien dachowych nawet ponad 100 lat. Sytuację utrudnia również pandemia koronawirusa, która wpływa bezpośrednio na możliwości produkcyjne, a także nabywcze konsumentów.

Według organizacji, które wystosowały wspólne stanowisko dotyczące warunków technicznych, nie ma konieczności zaostrzania szczegółowych parametrów technicznych wyrobów budowlanych. Przepisy, które tworzone były w 2012 roku, wymagają aktualizacji i dostosowania ich do obecnej sytuacji oraz możliwości technologicznych produkcji wyrobów budowlanych (np. panele FV, wentylacje higrosterowane, systemy zarządzania energią).

Pod apelem o niezaostrzanie parametrów podpisały się organizacje:

 • Business Centre Club
 • Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polska Izba Budownictwa
 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
 • Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań
 • Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 • Zachodnia Izba Gospodarcza
 • Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD)
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa

Z kolei 17 innych organizacji branżowych zauważa, że obowiązujące w Polsce przepisy systematycznie, acz na bardzo rozsądnym poziomie, kładą nacisk na poprawę współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych i dachów budynków. Wymagania odnośnie współczynników przenikania ciepła (U), które zaczną obowiązywać od 2021 roku są i tak dużo łagodniejsze niż w przypadku standardów budynków o podwyższonej czy wysokiej efektywności energetycznej, jak np. NF40, NF15 lub standard pasywny.

Zmiany przyniosą znaczące korzyści nie tylko dla inwestorów budujących lub remontujących domy, ale również dla całego sektora budownictwa i szerzej, dla całej gospodarki, będą miały pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Podkreślają, ze nowe Warunki Techniczne to również szansa na rozwój technologii OZE. Dzięki lepszemu ociepleniu i lepszym oknom i drzwiom budynki nie będą potrzebowały już tak dużych ilości energii. To pozwoli zasilać je z odnawialnych źródeł energii, tym samym zwiększając ich wykorzystanie, znacząco nie podnosząc kosztów całej budowy, gdyż dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu moce źródeł ciepła i energii mogą być dużo niższe.

Ta część branży, która popiera zmianę również wystosowała pismo do minister Emilewicz - do przeczytania tu.

Pod apelem o kontynuację zmian podpisały się organizacje:

 • Związek Zawodowy Budowlani
 • Stowarzyszenie Dom Drewniany
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO
 • Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych SIPUR
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Związek Pracodawców Polskie Szkło
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
 • Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
 • Stowarzyszenie Producentów Betonów
 • PLGBC - Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 • Fabryka Okien DAKO
 • Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope Polska
 • Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej