Nowe warunki techniczne: izolacyjność cieplna przegród

2018-08-09 9:57 r.
Ściana trójwarstwowa bez tajemnic
Autor: Röben Murowanie ściany trójwarstwowej

Nowe zapisy Rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmieniają się sukcesywnie od 1 stycznia 2014 i 2017. Ostatnim etapem zaostrzania się warunków technicznych będzie rok 2021. Przeanalizujmy, jakie zmiany wprowadza to rozporządzenie w odniesieniu do izolacyjności cieplnej przegród.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 5 lipca 2013) zmienia wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków. Uwzględniają one teraz poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.

Wartości te nie mogą być większe niż wartości UC(maks.) określone w poniższej tabeli:

Izolacyjność cieplna przegród
Autor: Rządowe Centrum Legislacji Link: POWIĘKSZ TABELĘ

Zobacz nowe wymagania dla izolacyjności okien >>

Zostały wprowadzone nowe wartości dla współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych. Tabela poniżej określa maksymalne wartości U(maks.):

Współczynnik przenikania ciepła U
Autor: Rządowe Centrum Legislacji

Przepisy dopuszczają dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(maks.) oraz U(maks.) określone (podane w tabelach powyżej), o ile będzie to uzasadnione rachunkiem efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmującym koszty budowy i eksploatacji budynku.

W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać wymagania minimalne, które określa tabela poniżeji:

Izolacja cieplna przewodów
Autor: Rządowe Centrum Legislacji
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej