Krajowy Plan Odbudowy - UE zablokowała wypłatę pieniędzy KPO dla Polski! Powód - nieprzestrzeganie praworządności

2022-10-17 14:08
Krajowy Plan Odbudowy
Autor: Getty Images UE zablokowała transfer pieniedzy KPO dla Polski. Najwięcej środków finansowych w ramach KPO miało być przeznaczone na zieloną transformację

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to polska propozycja odbudowy gospodarki po pandemii i przygotowanie jej na przyszłe ewentualne kryzysy. Przypomnijmy, że 1 czerwca 2022 Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy i przeznaczyła na jego realizację znaczną kwotę, na określone przedsięwzięcia. Niestety, póki co Polska została pozbawiona środków KPO. Jako powód UE podaje nieprzestrzeganie standardów praworządności. Kiedy i ile pieniędzy miała dostać Polska od UE? Jakie zadania miały być realizowane w ramach KPO?

Spis treści

 1. Blokada środków UE - Polska miała dostać pieniądze pod pewnymi warunkami
 2. Krajowy Plan Odbudowy - kiedy i ile pieniędzy miała dostać Polska?
 3. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach KPO - dla kogo?
 4. Na co jeszcze środki w ramach KPO? 
 5. KPO - ile pieniędzy na jaki obszar?

Blokada środków UE - Polska miała dostać pieniądze pod pewnymi warunkami

Komisja Europejska najprawdopodobniej wstrzyma w najbliższym czasie transfer pieniędzy dla Polski w ramach KPO. Jako powód podaje nieprzestrzeganie standardów praworządności. UE zapowiedziała zatrzymane niektórych transferów związanych z perspektywą na lata 2021-2027, w tym środków, które miałyby trafić do samorządów. Chodzi o kwotę ponad 100 mld eur.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska ogłaszając decyzję o akceptacji KPO podkreślała, że Polska musi wykazać, że przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy, zostały osiągnięte "kamienie milowe". Chodzi m.in. o sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. To nie jedyny problem, ale brak zgodności pomiędzy Polską a Komisją Europejską dotyczy przede wszystkim sytuacji w polskim sądownictwie.

Ustanowiony w Polsce system nie zapewnia wymaganego poziomu zabezpieczenia pieniędzy przed zawłaszczeniem czy przywłaszczeniem - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl prof. Artur Nowak-Far, były wiceminister spraw zagranicznych.

Krajowy Plan Odbudowy - kiedy i ile pieniędzy miała dostać Polska?

Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU) został utworzony przede wszystkim na naprawienie szkód spowodowanych przez pandemię w gospodarkach krajów członkowskich i uczynienie ich odporniejszymi na ewentualne przyszłe kryzysy i nieprzewidziane okoliczności. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest pula środków na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). 

Budżet Funduszu Odbudowy wynosi ponad 723,8 mld euro. Środki będą dostępne w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

Polska wynegocjowała w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek. W sumie to 158,5 mld zł.

Polska miała dostać pieniądze do końca 2023 roku i wykorzystać je do 2026 roku. Pierwsza transza z KE (ok. 4,2 mld euro) miała wpłynąć wczesną jesienią 2022. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować miało współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach KPO - dla kogo?

Ok. 4 mld zł (855 mln euro) miało zostać przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i na budowę mieszkań dla osób o mniejszych dochodach - czytamy na gov.pl. Chodzi o poprawę standardów energetycznych budynków mieszkalnych i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji. To oznaczałoby mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne niezbędne do ogrzewania budynków.

Gdyby transfer pieniędzy z UE trafił do Polski, o wsparcie mogliby się ubiegać właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, czyli np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, osoby fizyczne, zakłady pracy, związki wyznaniowe itd.

Na co jeszcze środki w ramach KPO? 

Warunkiem uruchomienia funduszy unijnych jest przygotowanie przez każde państwo członkowskie własnego Krajowego Planu Odbudowy. W Polsce za przygotowanie KPO odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wyszczególniono w nim kilka głównych obszarów. Są to:

 • odporność i konkurencyjność gospodarki - przedsiębiorczość, innowacyjność, kadry – tak można opisać w skrócie tę część KPO. Ma to być inwestycja w nowe miejsca pracy, nowe inwestycje i wyższe zarobki, pomoc rodzicom na rynku pracy (więcej żłobków i klubów dziecięcych), likwidację barier prawnych i ułatwienia dla firm, rozwój innowacyjnych i nowoczesnych technologii.
 • zielona energia i zmniejszenie energochłonności - w tym obszarze chodzi o wzmocnienie energetyki, zwiększenie ilości ekologicznie ogrzewanych budynków w oparciu o odnawialne źródła energii i rozwój nowych technologii przyjaznych przyrodzie. W planach jest szybsza wymiana starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne, zakup systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, budowa farm wiatrowych na Bałtyku.
 • transformacja cyfrowa - to ma być inwestycja w usuwanie wszelkich przeszkód (prawnych, administracyjnych i organizacyjnych), które utrudniają inwestycje w szybki Internet i e-usługi oraz w nowoczesne rozwiązania informatyczne (IT).
 • efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia - chodzi m.in. o wprowadzenie w sektorze ochrony zdrowia nowej struktury organizacyjnej i modeli zarządzania opieką nad pacjentem. Przewidziana jest też modernizacja i odpowiednie wyposażenie placówek medycznych.
 • zielona i inteligentna mobilność - chodzi o zeroemisyjny transport publiczny i punkty ładowania - więcej autobusów elektrycznych i wodorowych, więcej nowoczesnych pociągów i linii kolejowych, kolejne obwodnice, bezpieczniejsze drogi.

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO realizuje zalecenia Rady UE dla Polski z 2019 i 2020 roku. Szczególnie nacisk został położony na zalecenia dotyczące konieczności transformacji ekologicznej i cyfrowej. Na cele klimatyczne przeznaczonych zostanie 42,7% środków KPO,a na przedsięwzięcia z obszaru transformacji cyfrowej - 20,85%.

Czytaj też"

W lipcu 2022 minister Waldemar Buda powiedział:

Projekt realizuje dwa kamienie milowe KPO, co umożliwi nam w najbliższych miesiącach złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o pierwszą płatność. W sumie na działania dotyczące budowy nowych mieszkań lub poprawy stanu technicznego istniejących budynków w KPO przewidziano 3 955 mln euro. Z tego 855 mln euro będzie miało w swojej dyspozycji Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pozostałą kwotą będzie dysponował Minister Klimatu i Środowiska realizujący program Czyste Powietrze. Ze swojej puli pieniędzy będziemy budować mieszkania o podwyższonej efektywności energetycznej oraz zmniejszać zużycie energii w istniejących budynkach – zapowiada minister Waldemar Buda.

Niestety, jeżeli Polska nie zrealizuje "kamieni milowych" związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, nie dostaniemy pieniędzy na te inwestycje.

KPO - ile pieniędzy na jaki obszar?

 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 6,347 mld euro (26,6% całości środków)
 • Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro (25,5%)
 • Odporność i konkurencyjność gospodarki – 4,133 mld euro
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – 4,262 mld euro
 • Transformacja cyfrowa – 3,034 mld euro
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej