Kontrole PIP 2021. Czy na budowach jest bezpiecznie?

bhp na budowie kontrole PIP wypadki na budowie
Autor: gettyimages Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas robót budowlanych, a najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach

Kontrole PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) na budowach w 2021 koncentrują się szczególnie na dwóch obszarach – bezpieczeństwie pracy na małych budowach oraz użytkowaniu żurawi wieżowych i szybkomontujących. Taki plan kontroli PIP wynika z analiz, gdzie i z jakich przyczyn dochodzi najczęściej do wypadków.

Kontrole PIP w budownictwie – plan na 2021 rok

Na 2021 rok PIP zaplanowała przeprowadzenie ogółem 52 tys. kontroli we wszystkich obszarach gospodarki. Wiele z nich będzie dotyczyła m.in. pandemii COVID-19, to znaczy nowych rozwiązań prawnych Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy i wprowadzonych rozwiązań mających zapewnić osobom pracującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.

Budownictwo wciąż jest sektorem, na który Państwowa Inspekcja Pracy co roku zwraca szczególną uwagę. Wynika to z utrzymującej się dużej liczby rejestrowanych wypadków na budowie przy pracy oraz stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na budowie. Głównym celem kontroli PIP w roku 2021 pozostanie maksymalne ograniczenie zagrożeń wypadkowych, sprawdzenie czy zapewniono osobom pracującym na budowach środki ochrony zbiorowej, ocena koordynacji prac na placu budowy oraz przygotowania pracowników do pracy, w szczególności kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń w dziedzinie bhp oraz posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i urządzeń. Szczególnym obszarem podlegającym kontroli jest wyposażenie pracujących w środki ochrony indywidualnej, zwłaszcza do pracy na wysokości – wówczas, gdy nie jest możliwe zastosowanie środków ochrony zbiorowej. Kontynuowane będą kontrole prac wykonywanych żurawiami. A z myślą o szybkim eliminowaniu zagrożeń dotyczących tysięcy osób pracujących na różnego rodzaju placach budowy, w planach PIP w 2021 roku uwzględnione zostały również tzw. krótkie kontrole w budownictwie.

W 2021 roku PIP zaplanowała następujące kontrole w budownictwie:

  • roboty budowlane i rozbiórkowe – 2240 kontroli,
  • budowy i remonty dróg – 240 kontroli,
  • ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi – minimum 240 kontroli,
  • budownictwo infrastruktury kolejowej – 80 kontroli,
  • bez limitów kontroli – kontrole prowadzone za każdym razem po stwierdzeniu lub otrzymaniu sygnałów o pracy prowadzonej w sposób niebezpieczny, czyli:
  • krótkie kontrole w budownictwie, które ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia  pracujących,
  • krótkie kontrole w budownictwie, które potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących,
  • zagrożenia o charakterze publicznym w budownictwie.

W roku 2020 w wypadkach przy pracy na budowach zostały poszkodowane 3872 osoby, w tym było 39 ofiar śmiertelnych i 57 wypadków ciężkich. W I kwartale 2021 odnotowano w budownictwie 572 osoby poszkodowane – 8 zmarło, 10 uległo ciężkim obrażeniom. Prosta arytmetyka wskazuje, że gdyby utrzymały się wskaźniki z I kwartału 2021 w kolejnych trzech, to wynik na koniec roku byłby lepszy (mniej poszkodowanych), ale w praktyce tak się nie da.  

Kontrole PIP w 2021 na małych budowach

Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas prac budowlanych. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. To powód przeprowadzenia przez PIP w terminie 1-30 czerwca 2021 krótkich kontroli na małych budowach, na których jednocześnie pracę wykonywało ok. 20 osób.

– Duże firmy budowlane prowadzące rozległe inwestycje już dzisiaj finansują szeroko pojęte programy zarządzania bezpieczeństwem – powiedziała inicjując tę akcję Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. – Gorzej jest na małych budowach, realizowanych przez niewielkie firmy, które próbując ciąć koszty oszczędzają niestety często na bezpieczeństwie pracowników.

Wyniki kontroli zebrane podczas akcji posłużą do opracowania zakresu przyszłych działań kontrolnych i prewencyjnych w tym sektorze gospodarki. Inspektorzy pracy otrzymali polecenie, by ustalając rzeczywistą skalę nieprawidłowości i nieprzestrzegania przepisów, przeprowadzać czynności w różnych godzinach, także popołudniowych i wieczornych oraz podczas weekendów. Wyniki kontroli z poprzednich lat wskazują, że w 90% kontrolowanych firm wykonujących prace budowlane dochodzi do łamania podstawowego prawa osób pracujących do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a największym problemem jest prowadzenie prac na wysokości bez prawidłowego zabezpieczania ludzi przed upadkiem.

Kontrole PIP żurawi wieżowych i szybkomontujących

Również 1 czerwca 2021 ruszyła akcja 240 kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na placach budów całego kraju, związanych z użytkowaniem żurawi wieżowych i szybkomontujących. Kontrolowane w szczególności będzie bezpieczeństwo organizowania prac z wykorzystaniem tych maszyn, w tym likwidacja nieprawidłowości i zagrożeń występujących podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków, zarówno dla operatorów żurawi, jak też dla osób wykonujących swoje zadania w zasięgu pracy żurawi oraz dla osób postronnych. Pod lupę inspektorów trafi  przestrzeganie przepisu limitującego czas pracy operatorów, wprowadzonego właśnie ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich osób pracujących na placu budowy. Kontrole będą prowadzone w dwuosobowych zespołach inspektorskich, składających się z prawnika, odpowiedzialnego za sprawdzenie przepisów o czasie pracy, wynagrodzeniach, prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych w okolicznościach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę oraz inżyniera budownictwa, którego zadaniem będzie weryfikacja spełniania wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w zakresie żurawi, jak też pozostałych zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy na kontrolowanej budowie. Wyniki tej akcji zostaną również wykorzystane do oceny funkcjonowania zapisów nowego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy podczas obsługi żurawi i przedstawienia propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych. W roku 2020 inspektorzy pracy przeprowadzili 313 kontroli w miejscach wykonywania prac budowlanych wiążących się z transportem pionowym z wykorzystaniem żurawi. Nieprawidłowości stwierdzono aż w 83% kontroli. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej