Nowe warunki techniczne od 1 stycznia 2018 r.

2017-10-16 18:20
Przepisy budowlane
Autor: thinkstockphotos.com

Państwa członkowskie UE nie zgłosiły uwag do nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dowiedział się nieoficjalnie Muratorplus.pl. Oznacza to, że poprawki w warunkach technicznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, które jest autorem 69 zmian w warunkach technicznych, dowiedzieliśmy się, że 15 października 2017 r. minął termin składania uwag do projektu nowelizacji rozporządzenia (ten wymóg nazywany jest notyfikacją). Minister infrastruktury i budownictwa podpisze je jednak dopiero po otrzymaniu z Komisji Europejskiej oficjalnego pisma w tej sprawie, co może potrwać nawet dwa tygodnie. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Patrz też: warunki techniczne 2018 - ujednolicony tekst rozporządzenia>>


O niektórych poprawkach, np. komentowanych w mediach, a dotyczących metrażu mieszkań, już informowaliśmy w naszym serwisie. Przypomnijmy więc, że wszystkie nowo budowane mieszkania będą musiały mieć minimum 25 m² powierzchni użytkowej. Jednak choć minimalna powierzchnia użytkowa zmieni się niewiele, to projektantom będzie łatwiej zaprojektować układ pomieszczeń. W nowelizacji zniesiono np. relikt PRL polegający na konieczności projektowania kawalerek z kuchnią w korytarzu. Zgodnie z nowymi przepisami, w kawalerkach będzie można zaprojektować aneks kuchenny połączony z pokojem, co dotychczas nie było możliwe.

Patrz też: więcej pomieszczeń na tej samej powierzchni użytkowej>>

Zmiany warunków technicznych umożliwią też m.in. zaprojektowanie większej liczby miejsc postojowych zewnętrznych. Zwiększono szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m, ze względu na dużą liczbę samochodów o większej szerokości.

Patrz też: nowe warunki techniczne – więcej miejsc postojowych>>

Nowe warunki techniczne od 1 stycznia 2018 r.
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Nowe warunki techniczne od 1 stycznia 2018 r.
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Sytuowanie budynków

Projektanci i inwestorzy powinni zwrócić uwagę na przepisy określające zasady sytuowania budynków. Np. ministerstwo unormowało w sposób jednoznaczny możliwości sytuowania obiektu w granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m, w sytuacji gdy obowiązujący na danym obszarze plan miejscowy dopuszcza taką możliwość. Ma to wyeliminować m.in. konieczność występowania przez inwestora z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odmienna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej. Taki budynek nie może być sytuowany w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy bez uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Patrz też: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zmiany groźne dla budownictwa mieszkaniowego?>>

Nowe warunki techniczne od 1 stycznia 2018 r.
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Ponadto nowela dopuści budowę budynku w granicy działki na styku z innym budynkiem nie tylko w zabudowie jednorodzinnej, ale we wszelkiego rodzaju zabudowie. W ministerstwie wskazują jednak na konieczność zachowania i spełnienia w takim przypadku wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a więc spełnienia wymagań jakie są stawiane ścianom oddzielenia przeciwpożarowego. Ponadto – ponieważ zabudowa plombowa ma uzupełniać zabudowę pierzejową – projektowany budynek powinien wpasowywać się w istniejącą zabudowę. Oznacza to konieczność spełnienia wymagań obowiązującego na danym terenie planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Patrz też: co się zmieni w Prawie budowlanym w 2019 r.?

Bezpieczeństwo pożarowe

Wiele zmian w warunkach technicznych dotyczy wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Autorzy poprawek podkreślają, że większy nacisk kładziony jest na zapobieganie pożarom, nie zaś – jak stanowi dotychczasowy zapis w rozporządzeniu – na zapewnienie akceptowalnych warunków już po powstaniu pożaru. Ponadto jedna z poprawek ma umożliwić projektowanie w budynku miejsc bezpiecznych. Chodzi o to, żeby w przypadku pożaru mogły w nich przetrwać np. osoby niepełnosprawne, które samodzielnie nie mogą opuścić budynku.

Patrz też: aktualne rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie>>

Nowe warunki techniczne od 1 stycznia 2018 r.
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Warunki techniczne w pytaniach na egzamin na uprawnienia budowlane 2018

Osoba, która pełni lub chce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie powinna bezbłędnie znać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdź czy poradzisz sobie z testem na egzaminy na uprawnienia budowlane.

Sprawdź też swoją wiedzę:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej