Studnia chłonna na deszczówkę. Zasady i warunki budowy studni chłonnej

2021-07-19 15:48
studnia chłonna
Autor: Bioires Studnia chłonna zbiera i rozprowadza zgromadzona wodę opadową. Na rynku są dostępne gotowe zbiorniki z tworzyw sztucznych (na zdjęciu), studnię chłonną można też zbudować z betonowych kręgów

Studnia chłonna to wkopany w grunt specjalny zbiornik na deszczówkę. Zadaniem studni chłonnej jest zebrać deszczówkę, a potem nawodnić nią gleby. Jednak nie każdy grunt jest dobry dla studni chłonnej. Trzeba też dobrze przemyśleć wielkość zbiornika i jego umiejscowienie.

Studnia chłonna – wymagania gruntowe i lokalizacja

Zadaniem studni chłonnej jest rozprowadzenie w gruncie zgromadzonej wody. A zatem studnia chłonna nie nadaje się generalnie do zastosowania w glebie gliniastej, czyli warstwie nieprzepuszczalnej (woda będzie stać w studni, więc nie spełni ona swojej funkcji rozsączajacej). Dlatego studnia chłonna wymaga wykonania badania gruntu, bo może zostać umieszczona wyłącznie w warstwie przepuszczalnej. Jest też wymóg, że warstwa drenażowa studni chłonnej musi znajdować się co najmniej 1-1,5 m nad poziomem wód gruntowych.

Eksperci wskazują, że to rozwiązanie nadaje się raczej na działki z niewielkim terenem do nawodnienia. To drugie ograniczenie wynika zapewne z wielkości dostępnych na rynku zbiorników do zastosowania na studnię chłonną. Można przyjąć, że studnia chłonna może sięgać w głąb gruntu od 1m w przypadku zbiorników gotowych, do ok. 3 m gdy zbiornik jest betonowy. Zbiornik studni chłonnej jest wyposażony w otwory rozsączające i muszą one znajdować się w warstwie przepuszczalnej gleby. Studnia chłonna zamiast otworów drenażowych może mieć dno (umownie, bo dna może nie być) ustawione na warstwie żwiru lub kruszywa, które pełnią w tym rozwiązaniu naturalny drenaż.  

Ważne są jeszcze przepisy określające odległość studni chłonnej od:

  • budynku – minimum 2 m,
  • granic działek sąsiednich – nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 3-5 m,
  • najbliższej studni wodociągowej – minimum 30 m.

Kiedy nie da się dotrzymać powyższych warunków odległości, trzeba się liczyć z odmową pozwolenia jej budowy.

Studnia chłonna z pozwoleniem czy bez

Studnia chłonna wprowadza wodę do gruntu co wymaga zgłoszenia odpowiednim instancjom, czyli właściwemu terytorialnie urzędowi miasta lub starostwa. Nawet jeśli budowa studni zostanie wymieniona we wniosku o pozwolenie na budowę obiektu, będzie ten aspekt wymagał uzyskania adekwatnej zgody, takiej samej gdy jest to odrębna inwestycja. Jeżeli po zgłoszeniu budowy studni chłonnej w ciągu 30 dni inwestor nie otrzyma odmowy, może rozpocząć roboty budowlane.

Wybudowanie studni chłonnej podlega nie tylko przepisom Prawa budowlanego, ale przede wszystkim przepisom Prawa wodnego, które to właśnie m.in. wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (organ nadzoru budowlanego nie wydaje pozwoleń wodnoprawnych.). Organem właściwym do wydawania powyższych pozwoleń jest starosta bądź marszałek województwa. Dobrze jest wcześniej skontaktować z tymi organami by dowiedzieć się o konkretnych wymaganiach, których spełnienie jest konieczne dla wybudowania studni.

Pojemność i drenaż studni chłonnej

Studnia chłonna może być przeznaczona nie tylko do zbierania i rozsączania deszczówki na działkach w ramach własnej retencji, ale również ścieków odprowadzanych z osadnika gnilnego czy z oczyszczalni biologicznej. Studnia chłonna powinna mieć pojemność, która wystarczy do zmagazynowania wody z intensywnego opadu. Oblicza się ją ze wzoru albo na podstawie wykresów. Nie są to informacje powszechnie dostępne, a wzór nie jest prosty, więc lepiej takie obliczenia zamówić u specjalisty.

Kupując gotowe zbiorniki studni chłonnej z tworzyw sztucznych warto sprawdzić ich charakterystykę, bo muszą mieć nie tylko gwarancję trwałości (np. odporność na oddziaływanie wilgoci oraz na nacisk gruntu z zewnątrz i wody od wewnątrz oraz odporność na związki chemiczne znajdujących się w gruncie). W zbiornikach z tworzywa otwory drenażowe znajdują się w dnie i po bokach. W betonowej studni drenaż (np. kruszywo) umieszcza się we wnętrzu i po bokach. Warstwa drenażu musi być szersza niż podstawa zbiornika studni. Jej wysokość uzależnia się od pojemności studni. W studniach betonowych drenaż może mieć nawet ponad 1,5 wysokości, pod plastikowymi może to być do 1 m. Od góry drenaż osłania się geowłókniną.

Gotowe studnie chłonne z tworzyw sztucznych mają najczęściej od 300-1000 l pojemności. Mają kształt walca lub dzwonu (w tym drugim przypadku zwiększona jest powierzchnia rozsączającą przez dno). Wymagają płytszych wykopów niż studnie budowane w betonowych kręgów, które mogą mieć wysokość nawet 3 m.

Studnia chłonna jako część systemu odwodnienia

Studnia chłonna to zbiornik zbierający i rozsączający wodę, a więc ważne są w niej nie tylko otwory drenażowe, które wodę wyprowadzają, ale również rury tę wodę doprowadzające w ramach systemu zbierającego wodę z powierzchni działki (również z rynien). Rura wprowadzająca wodę jest jedna (z boku zbiornika).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej