Budynek, obiekt budowlany, budowla – definicje pojęć. Czym się różnią budynek, obiekt budowlany i budowla?

2021-04-07 15:28
obiekt budowlany, budynek, budowla
Autor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Każdy budynek jest obiektem budowlanym, ale nie każdy jest budowlą

Budynek, obiekt budowlany, budowla to pojęcia używane potocznie jako synonimy. Jednak prawo każde z nich definiuje oddzielnie. Warto poznać ich definicje, żeby wiedzieć o czym traktują przepisy budowlane.

Spis treści

  1. Budynek - czym jest wg Prawa budowlanego?
  2. Obiekt budowlany - definicja
  3. Budowla - definicja

Źródłem definicji budynku, obiektu budowlanego i budowli jest Prawo budowlane (Rozdział 1. Przepisy ogólne). Na początek definicje obiektu budowlanego i budynku, bo te pojęcia są bazą wyjściową nie tylko dla siebie, ale również dla innych opisów.

Budynek - czym jest wg Prawa budowlanego?

to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a jego wyróżnikiem jest fundament i dach.

Oficjalną definicję ma również budynek mieszkalny jednorodzinny: budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, zaspokajający potrzeby mieszkaniowe. Ma samodzielną konstrukcję (a dokładnie: konstrukcyjnie jest samodzielną całością). W budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei budynek gospodarczy jest przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej. W zabudowie zagrodowej może być przeznaczony do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Obiekt budowlany - definicja

to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Co do obiektu budowanego, to Prawo budowlane ma jeszcze dodatkowe wymagania. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących:

Przepisy nakazują, że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Obiekt liniowy to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość. Według tego kryterium obiektem liniowym jest droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie są obiektem budowlanym lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Spotkamy się również z pojęciem kategoria obiektu budowlanego, których Prawo budowlane wyróżnia 30. Kategorie obiektu odnoszą się np. do jego wielkości czy sposobu użytkowania.

Natomiast obiekt małej architektury to z definicji niewielki obiekt, do których zalicza się: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji lub utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki).

No i jest jeszcze obiekt tymczasowy, czyli przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej.  

Budowla - definicja

to każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury. Do budowli zaliczamy zatem: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (np. kotłów czy pieców przemysłowych) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej