Czym jest sztuka budowlana? Ważne pojęcie przy realizacji każdej inwestycji

2021-02-16 16:50
budownictwo ludzie sztuka budowlana
Autor: GettyImages

„Sztuka budowlana” to pojęcie często pojawiające się w rozmowach i opracowaniach o budownictwie. Co oznacza „sztuka budowlana"? Czy pojęcie to jest zdefiniowane i osadzone w prawie?

Pojęcie „sztuki budowlanej” jest w powszechnym użyciu, od razu wiadomo o co chodzi, chociaż w tzw. literaturze przedmiotu czy aktach prawnych nie znajdziemy jej definicji.

Sztuka budowlana, czyli pojęcie bez granic dla profesjonalizmu

Sztukę budowlaną najlepiej określi termin „sztuka” z zasobem treści nadanym mu już w starożytności. Sztuką nazywano wówczas umiejętności wynikające ze znajomości określonych reguł i postępowanie zgodnie z nimi. Najwięcej z nich wcale nie dotyczyło malarstwa i rzeźby, ale przede wszystkim wielu zawodów rzemieślniczych, do których obok krawców czy garncarzy zaliczano także budowniczych. Wiadomo, zasób reguł i umiejętności oznaczających sztukę zmieniał się i zmienia do dzisiaj.

Chociaż termin „sztuka budowlana” nie ma urzędowej czy prawnej definicji, często występuje w opiniach rzeczoznawców sądowych (np. „materiał dowodowy wskazuje na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną”) i w umowach o roboty budowlane (np. „wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną”).

„Sztuka budowlana” w obecnym rozumieniu to wszelkie roboty budowlane i czynności wykonywane na budowie zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty, zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie.

Reasumując – pojęcie „sztuka budowlana” jest kwintesencją szeroko pojętego profesjonalizmu w budownictwie, zamyka w dwóch słowach ogromy zasób wiedzy i doświadczenia potrzebnego w procesie inwestycyjnym obiektu budowlanego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej